Archív - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah


Neznáma európska kultúra a Martin Rodan v Červenom raku
Presný názov diela, ktoré jeho vydavateľ Milan Richter prezentoval 24. augusta 2021 v známej a obľúbenej bratislavskej letnej čitárni, znie Naša neznáma európska kultúra (MilaniumM 2020) a takmer rovnako neznámym je slovenským čitateľom jeho autor. Mal som preto oprávnené obavy, že v chladnom, vetristom podvečere nepríde na prezentáciu veľa publika a Martin Rodan, ktorý aj v tomto nepokojnom covidovom čase riskoval leteckú cestu z Izraela do Bratislavy...

Pamätná tabuľa Ivana Kraska v Klobukoch sa stala realitou
Pamätná tabuľa Ivana Kraska v Klobukoch, iniciovaná KNS, realizovaná Skalnou ružou a podporovaná LIC, sa stala realitou. Dňa 14. augusta 2021 ju odkryl veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR pán Rastislav Káčer spolu so starostkou obce Klobuky pani Soňou Ottovou. Prítomná bola riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová, delegácia z Kraskovho rodiska Lukovištia na čele s Jozefom Mitterom a ďalšie osobnosti...

Ponad letnú čitáreň sme vystavali nový duchovný most
Dňa 29. júla 2021 pod otvoreným nebom v čitárni U červeného raka sme vystavali duchovný most medzi Bratislavou a  Novým Sadom počas výnimočnej príležitosti stretnutia Klubu nezávislých spisovateľov. Jeho základným kameňom je svojjazyčná srbsko-slovenská antológia poézie: Novi duhovni most – Nový duchovný most (Novi Sad –  Bratislava). Básne v nej publikuje 20 srbských a 20 slovenských poetov a poetiek, na podujatí v letnej čitárni U červeného raka ich prezentovali títo autori: Miroslav Demák, Denisa Fulmeková, Elena Hidvéghová-Yung, Ľubomíra Miháliková, Judita Kaššovicová...

Július Vanovič spočinul v rodnej hrude
Urnové telesné ostatky spisovateľa, esejistu, literárneho vedca a redaktora, dlhoročného člena Klubu nezávislých spisovateľov, nášho vzácneho kolegu, priateľa a spolubrata Júliusa Vanoviča boli uložené k večnému hrobovému odpočinku 24. júla 2021 na cintoríne v jeho rodných Dražkovciach pri Martine. Na  pietnom akte sa s ním pôsobivou kázňou rozlúčil martinský evanjelický farár a kultúrny dejateľ Milan Kubík, ktorý hovoril o mystických anjelských schodoch do neba a objatiach s Bohom. Kazateľove slová počúvala temer päťdesiatka prítomných – rodinní príslušníci, susedia, priatelia a známi nebohého...

Odišiel Milan Lasica - bol optimistický pesimista
V nedeľu 17. júla 2021, vo svojom „materskom“ Štúdiu L+ S, počas vystúpenia na výročnom koncerte Hot Serenaders, po odspievaní piesne Ja som optimista, majster humoru a satiry, dramatik, herec a textár Milan Lasica odpadol na javisku a už sa ho nepodarilo oživiť. Zomrel vo veku 81 rokov.  
V šťastných šesťdesiatych rokoch uplynulého storočia som ako vysokoškolák videl prvýkrát vystúpenie dvojice Lasica+Satinský vo vysokoškolskom internáte Mladá garda. Bolo to v roku 1966 v rámci nedeľných hudobných predpoludní s orchestrom Braňa Hronca. Pre väčšinu vtedy ešte neznáma dvojica mladých hercov zahrala známu scénku o dojení (Dojíš, Ďuro, dojíš? Dojím Mišo, dojím atď)..

Anton Lauček: Päť dní Vendelína Michajloviča
Kniha Antona Laučeka vypovedá o fragmentoch zo života významného slovenského misionára Vendelína Javorku, ktorý trpel v sovietskych koncentrákoch desať rokov. Autor literárne stvárnil päť dní zo života kňaza, prežitých na rôznych miestach: Ružomberok, Rím, Moskva, gulag, Žilina. Názov knihy je alúziou na Solženicynovu prózu Jeden deň Ivana Denisoviča...
Mapy z Levoče           
Traja autori Klubu nezávislých spisovateľov, laureáti Ceny a Prémie KNS 2020, ktoré budú v septembri slávnostne odovzdané, mali svoju autorskú predpremiéru v rámci projektu Labyrinty literatúry 29. júna 2021 v Levoči.  Podujatie sa konalo vďaka vynikajúcej spolupráci s Knižnicou Jána Henkela v Levoči pod vedením pani Janky Dolanskej.
Moderátorkou večera bola Jana Juhásová, ktorá ako literárna vedkyňa a súčasne členka poroty odborne a so záujmom predstavila Jána Zambora...

Štátne vyznamenanie Rudolfovi Chmelovi – literárnemu vedcovi
a stredoeurópanovi
Za mimoriadne zásluhy o demokraciu, ľudské práva a slobody a ich ochranu udelila prezidentka republiky Zuzana Čaputová 27. júna 2021 Rudolfovi Chmelovi vysoké štátne vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. O mnoho rokov skôr, presne 13. marca 2009 mi Rudolf Chmel venoval rozsiahly výber zo literárnovedných hungaristických a slovakistických prác, ktorý vyšiel v Kalligrame pod názvom Romantizmus v globalizme s podtitulom Malé národy – veľké mýty. Vo venovaní označil svoje texty za „starožitnosti“ – a odvtedy sa...

Členov KNS ocenila KBS cenou patróna umelcov Fra Angelico
Už 19 rokov umelcov vyzdvihuje aj Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru udelením Ceny Fra Angelico. Medialy a diplomy udeľuje za prínos v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia, oceňuje tých, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. Medzi laureátmi Ceny Fra Angelico, ktorí si dňa 8. júna 2021  na nádvorí Primaciálného paláca v Bratislave prevzali ocenenie v oblasti slovesného umenia, boli aj členovia Klubu nezávislých spisovateľov: básnik, prekladateľ, literárny vedec a editor prof. Ján Zambor a literárny vedec prof. Tibor Žilka.

Mystický i metafyzický oblúk nad poéziou júnového klubového stretnutia
Takmer rok prešiel od stretnutia členov Klubu nezávislých spisovateľov od živej prezetácie v letnej čitárni Červený rak, aby sme sa v prolongovanej kovidovo-pandemickej ére stretli v osobne sprítomnenej atmosfére klubových stretnutí nad novými knihami. I v júni 2021 to bolo vo verejnom kultúrnom stánku, tentoraz v bratislavskom podhradí v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.
Prezentáciu dvoch kníh (Ján Zambor, Erik Ondrejička) v "tradičnom klubovom formáte uvedenia" obohatil  prednes hudby...

Vyšla prepotrebná kniha
Napísal ju Ivan Kamenec, má názov Po stopách tragédie (Premedia 2020), je to už druhé, doplnené vydanie, ale je rovnako aktuálna ako prvé vydanie z roku 1991. Nebezpečné fašizoidné klony, ktoré na Slovensku v ostatných rokoch vyrástli a ich reprezentanti sa stali sa súčasťou nášho demokratického parlamentného systému, môžu raz opäť prerásť do podobnej tragédie, akú Ivan Kamenec podrobné zmapoval na osudoch slovenskej židovskej komunity v období Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945.
Keď som Ivanovi Kamencovi napísal, že by som rád vlastnil aj nové vydanie knihy...


Každým prekladom sa dielo narodí nanovo
Prednedávnom bol na českom portáli literarni.cz uverejnený rozhovor s členkou KNS Evou Maliti Fraňovou k vydaniu jej románu Kustódi//Arianina kniha v českom preklade.
Eva Maliti Fraňová (1953), vyštudovala etnológiu a všeobecné dejiny na Moskovskej štátnej univerzite. Je prozaička a dramatička, literárna historička a prekladateľka. Autorka vedeckých monografií Symbolizmus ako princíp videnia (1996, 2014; Symbolismus als Ansichtsprizip, 2014), Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (2007), Andrej Belyj/celistvosť v mnohosti (2018). Po niekoľkých knihách umeleckých próz vydala román Kustódi//Arianina kniha (2017)...

Päť rokov bez Antona Srholca
Dvanásteho januára 2016 pochovali saleziánskeho kňaza Antona Srholca. Tisíce ľudí, ktorí sa s ním rozlúčili najskôr v Blumentálskom kostole v Bratislave a potom v jeho rodnej Skalici, sa lúčili nielen s dlhoročným jáchymovským väzňom, predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska, ale možno predovšetkým ako so zakladateľom občianskeho združenia Resoty, prvého zariadenia pre bezdomovcov na Slovensku, ktoré viedol viac ako dvadsať rokov – a stal sa tak symbolom ochrancu...

Ján Zambor: Spisovateľ absolútneho mravného postoja
Približne dve hodiny po tom, ako som Julovi Vanovičovi v prvý deň vianočný 25. decembra 2020 poslal pozdrav, prišla správa Evy Tkáčikovej, jeho spolupracovníčky z Tvorby, že nás pred hodinou opustil. Niekoľko dní predtým som mu volal. Jeho hlas bol chvíľami nezreteľný, strácal sa v húští. Nepokladal som to za dobrý signál. Hovoril, že slabne, má problémy s dýchaním, z bytu nevychádza, potvrdil, že keď sa pandémia trochu utíši, predsa len pôjde na reoperáciu srdcovej chlopne, hoci lekári to pokladajú za riskantné, iná alternatíva sa totiž nečrtá. Vtedy i predtým spomínal, že by mal o čom písať, iba sa mu nedostáva síl...

BRÁNA, ktorá otvára
Otvára cestu do básnického sveta Jána Zambora, situovaného teraz prevažne na Záhorie, medzi borovice „tehlovo svietiace v zelenom prítmí“, pod akými som kedysi na jednej jesennej prechádzke sprevádzal básnika Štefana Strážaya. A keď teraz čítam úvodné verše Zamborovej básne Pripamätávanie Jána Hollého (Ako ma dojímajú tie oblôčky – dlaničky detí/ na tvojom rodnom dome, náš vznešený rozkošný básnik), sprítomní mi to v pamäti Strážayov plachý, akoby ospravedlňujúci úsmev, keď čoraz menej vidomým zrakom tiež sledoval stromové prítmie, ktoré pre neho malo čoraz menej farieb, rovnako ako u Hollého.
Básnická cesta Jána Zambora, trvajúca už viac ako štyri desaťročia je rozkrídľujúcou sa cestou, priberá na ňu svoju tvorivú skúsenosť prekladateľa z ruskej a španielskej poézie a literárneho vedca, ktorý po Viliamovi Turčánym

CENA A PRÉMIE KLUBU NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĹOV UDELENÉ AJ ODOVZDANÉ
Tohtoročná porota Ceny KNS v zložení Jana Juhásová, Juraj Kuniak, Jozef Špaček s radosťou oznamuje, že spomedzi kníh vydaných v roku 2019, ktoré sa o toto ocenenie uchádzali, boli odmenení:
Cena KNS: Erik Ondrejička: Happygramy. Ilustrácie Ivan Popovič. Bratislava: Petrus, 2019.
Autor zaujal svojím briskným pohľadom a humorným nadhľadom na aktuálne spoločenské dianie i univerzálnu podstatu človečenstva. Pripomenul, že žáner epigramu je stále aktuálny a svojím láskavokritickým uchopením dokáže naprávať aj esteticky zaujať...

Slovensko a kultúra po sto rokoch
Za tragického kňaza označil Alexander Matuška evanjelického teológa, vzdelanca európskeho formátu, nositeľa doktorátov filozofie z Lipska a teológie z parížskej Sorbonny, vedca predurčeného na univerzitnú kariéru, ktorý v nepriaznivej národnej situácii skončil ako liturg a správca fary na najzapadlejšej liptovskej fare vo Vyšnej Boci.
Keď som sa začal zaujímať o jeho životný príbeh a dielo, ktoré vytvoril, musel som dať za pravdu Matuškovej charakteristike Lajčiakovej osobnosti. Jeho slovenský preklad Žalmov z hebrejského originálu...

KNS v lete U Červeného raka po druhýkrát
Komorný a zároveň autentický priestor letnej čitárne U červeného raka poblíž bratislavskej Michalskej veže v auguste druhýkrát patril členom Klubu nezávislých spisovateľov . Dňa 26. augusta 2020 sme predstavili tvorbu našich členov v podobnom formáte, ako to robievame na našich klubových stretnutiach, tentoraz s pozvaním aj pre verejnosť. Preto literárne podujatie v sérii Labyrintov literatúri dotvorila hudobná produkcia v podaní Emílie Nádlerovej na keltskej harfe.
Literárne spoločenstvo na pódiu reprezentovali spisovateľka a režisérka Mariana Čengel Solčanská, dvojdomý (Slovensko, Srbsko) spisovateľ a vydavateľ Miroslav Demák a literárny vedec Tibor Žilka. Prezentovali dva romány: Jánošík Mariany Čengel Sočanskej a No tak, usmej sa... od Martina Prebudilu...

Rudolf Dobiáš: Ako sa spieva v klietke
Názov tejto spomienkovej knihy, originálny a výstižný, vznikol spoluprácou autora textov a autora fotografie – Rudolfa a Mira Dobiáša. Stalo sa to v Prahe na Národní tříde 17. novembra 2017. Politického väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša pozvali do Národného divadla na odovzdávanie cien Post Belum, na ceste do Prahy ho sprevádzal syn Miro. Keď prechádzali po ulici pred divadlom okolo červenej klietky, v ktorej bola fotografia režiséra Miloša Formana aj s jeho známym výrokom...

Živé slová a tóny poézie v smutnom lete
V opatrnom čase koronavírusovej pandémie, v jej miernejšej letnej expozícii, sa v podmanivom priestore letnej čitárne U červeného raka (prevádzkuje ju naša partnerská Mestská knižnica Bratislava) opäť konajú literárne stretnutia, čítačky a prezentácie. Pod patronátom majestátu Michalskej veže, a s podporou Fondu na podporu umenia, Klub nezávislých spisovateľov v prvom letnom podujatí zo série Labyrinty literatúry dňa 12. augusta 2020 uviedol štvoricu básnikov: mužskú trojicu tvorili básnici pochádzajúci z východného Slovenska...

Westík a Dášenka
(Denisa Fulmeková: Ňuňo. Bratislava: SLOVART, 2019, 103 s.)
Zvieratá a deti v umení začal preferovať hlavne film, to však neznamená, že predtým sa nevyskytovali v literatúre. Stačí si spomenúť na Jacka Londona a jeho Bieleho tesáka. Ale dôstojnosť zvierat nie je u neho narušená, zviera žije svoj prirodzený život, ťažký, plný boja, ale svoj. Od prirodzeného života psov sa to pohlo v 20. storočí povedal by som k salónnemu životu. Svedčí o tom kniha Karla Čapka Dášenka, ktorú právom môžeme považovať za predchodkyňu diela Denisy Fulmekovej Ňuňo. ...

Tvorba T prišla za mnou sama
Bol rok 1991. Matilda Orsáry-Kubová, naša rodinná priateľka, sa ma niekoľkokrát pýtala, či neviem niečo o obnovení časopisu Tvorba. Zakaždým bola moja odpoveď, že neviem a ona ma zakaždým poprosila, že keď zas pôjdem do centra mesta, či by som nezistila a niekde prípadne aj Tvorbu nekúpila. Bol to pre ňu kedysi výnimočný časopis a publikovala v ňom svoje básne. Nemala som zámer cielene hľadať časopis pre našu priateľku, nemala som na to ani čas. Niečo však doslova viselo vo vzduchu.
Izba v byte na Kvačalovej zaliata slnkom. Deti v škôlke. Padá poludňajšie ticho. Púšťam všetky starosti o domácnosť, ...

Keby nebolo lásky, asi by som skamenel Osobné čítanie zbierky básní Dalimíra Stana To, čo je za očami
Po Očistci (2018) je kniha básní To, čo je za očami (2019) autorovou desiatou zbierkou. Jej osobné čítanie som nazvala podľa rovnomenného verša z básne zrkadlo (s.18). Ten verš ma uhranul. Skamenenie v slovenských rozprávkach je magický trest za to, čo nesmie byť vyslovené, lebo platí posvätné pravidlo: „A kto toto povie, skamenie“. U Stana sa toto pravidlo zrkadlí v jazyku: „Ak to nevypoviem, skameniem tiež...
Pokračovanie

Februárový klub patril Vojvodine
Klubové stretnutie v Kafe Scherz 26. februára 2020 hneď na začiatku venovalo svoju pozornosť prijatiu nových členov Klubu nezávislých spisovateľov. Tak, ako bolo avizované v mailovej komunikácii, o členstvo v KNS prejavili záujem básnik, prekladateľ a literárny kritik Ján Gavura, poetka, prekladateľka, autorka kníh pre deti a organizátorka literárnych podujatí Martina Straková a básnik, výtvarník a organizátor literárno hudobných predstavení Tomáš Straka...

Trnavská poetika, poézia knižnice
Vydala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v LOTOS ART KLUB 2019
Súčasní slovenskí básnici, účastníci projektu Trnavská poetika, medzi ktorých patria i viacerí členovia KNS, sa aj knižne predstavili v tomto 170 stranovom výbere básní a rozhovorov, doplnené autorskými medailónmi. Ich autorom a editorom zborníka je Pavol Tomašovič, jeden z organizátorov týchto poetických stretnutí a od nového roku 2020 i riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Len pripojím, že dnes je to najväčšia verejná knižnica v trnavskom regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a zabezpečuje pre svojich čitateľov základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond...

Anton Baláž v trnavskej knižnici
V rámci cyklu besied Súčasná slovenská literatúra zavítal do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave aj spisovateľ Anton Baláž. Besedu moderoval známy redaktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčo. Februárový podvečer bol príležitosťou, aby porozprával príbeh zákulisia niektorých svojich kníh. Ako inak, začal nie veľmi veselým osudom debutu Bohovia ročných období, ktorý mal vyjsť v roku 1971. Na niekoľko dní sa dostal do knižnej distribúcie, no náklad ako celok bol napokon zošrotovaný. Niekoľko výtlačkov teda uniklo medzi čitateľov a teraz sú aj pre samotného autora vzácnou relikviou. Jeho odložený debut prišiel až po 33. rokoch, v roku 2004...

Krištáľové krídlo pre Rudolfa Dobiáša
13 slovenských osobností získalo v nedeľu večer 9. februára 2020 ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019. O laureátoch v desiatich kategóriách a mimoriadnom ocenení rozhodli odborné poroty. V kategórii publicistika a literatúra získal toto prestížne ocenenie Rudolf Dobiáš. V tejto kategórií bol na ocenenie nominovaný aj spisovateľ a literárny vedec Stanislav Rakús a redaktorka Slovenského rozhlasu a autorka rozhlasových fíčrov a divadelných hier Táňa Kusá. Odborná porota vo svojom hodnotení prínosu Rudolfa Dobiáša do slovenskej literatúry okrem iného uviedla, že „za svoju tvorbu bol Klubom nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na...

Mariana Čengel Solčanská si zaslúži uznanie
Je členkou Klubu nezávislých spisovateľov v ktorom už tradične sa oponuje nová tvorba členov. Ale je tvorba aj takého druhu o ktorej sa dá vysloviť iba hodnotiaci výrok, ale dielo prezentovať nie je možné. A to je práve prípad, ktorý sa týka Mariany  Čengel Solčanskej. Je totiž tvorcom ( režisérkou a producentom) nového filmu s názvom SVIŇA, ktorý mal slávnostnú premiéru 4.februára 2020. Na tejto premiére som bol a preto považujem za potrebné informovať o tejto významnej udalosti aj ostatných členov klubu.
Film SVIŇA je tvorivý a spoločenský vrcholne angažovaný počin Mariany Čengel Solčanskej...

Holokaust ako morálny a spoločenský problém
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sa dňa 29. januára 2020, pod organizačnou záštitou Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, konala na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre prednáška významného slovenského historika Dr. Ivana Kamenca (Historický ústav SAV v Bratislave) na tému Holokaust ako morálny a spoločenský problém.
V rámci prednášky boli nastolené témy ako fenomén holokaustu v historiografii, v umeleckej tvorbe a vo vedomí slovenskej spoločnosti: „Holokaust je nielen témou historickou, ale aj morálnou; nie len to, čo bolo, ale aj to, čo je. Nemožno ho chápať len ako problém obetí, ale stále tu bol, je, aj bude problém spoločenský.

Friedrich Schiller: Bohovia Grécka
Zbierka básní nemeckého básnika Friedricha Schillera Bohovia Grécka vyšla vo výbere a v preklade Ladislava Šimona, vydalo ju vydavateľstvo LN Studňa. Knihu ilustroval Dušan Srvátka.
Prekladateľ Ladislav Šimon povedal, že keď sa mu naskytla príležitosť, po prekladoch z poézie Friedricha Hölderlina, Johanna Wolfganga Goetheho a Heinricha Heineho, siahol aj po poézii Friedricha Schillera. „Bol to nezabudnuteľný zápas. Ku každému Schillerovmu textu som sa usiloval nadobudnúť čo najbližší vzťah...

Erik Jakub Groch: Druhá naivita
Erik Jakub Groch je výrazný predstaviteľ slovenskej ponovembrovej lyriky; na prelome milénií invenčne ovplyvnil najmä formovanie modernej spirituálnej výpovede. Jeho zbierka Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy (2005) bola v ankete PLAV-u (Platforma pre literatúru a výskum) Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) vyhodnotená ako jedno z kľúčových diel tohto obdobia. Neprvoplánovo upriamuje pozornosť na javy ako elementárnosť, blízkosť, obnažovanie, rozjasňovanie či odovzdanosť. Prenikavou básnickou dikciou komunikuje napätie medzi jednoduchým a zložitým, bezprostredným a reflekktovaným v skúsenosti i v jazyku...

Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej Komplexnosť tvorivosti
Editorky Renáta Bojničanová a Tamara Šimončíková-Heribanová, VEDA, vyd. SAV, 2020
V predvečer životného jubilea spisovateľky a literárnej vedkyne prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc. vychádza zborník príspevkov s názvom Komplexnosť tvorivosti, ktorý vo vydavateľstve Veda vydal Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci so Slovenským centrom PEN. Spojenie týchto dvoch inštitúcií do spoločného diela prinieslo publikáciu, ktorá vystihuje komplexnosť osobnosti Márie Bátorovej...

Ján Zambor interpretuje Sama Bohdana Hroboňa
Kniha Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora (LIC 2020) prináša v úplnosti a v novej textologickej konkretizácii autorovu rovnomennú rozsiahlu skladbu, z ktorej vyšla vo výberoch V. Kovalčíka (Iskrice, 1990) a E. Hlebu (Slovenské iskrice, 1991) iba prvá časť, Zamborovu analyticko-interpretačnú štúdiu, edično-textologické poznámky a slovníček...

Denisa Fulmeková: Agáta
V Pyspekách, dnes známe ako Podunajské Biskupice, žije mladá žena, ktorá dráždi svojím netradičným manželstvom. Navyše je to dcéra matky-nehanebnice, ktorá kedysi opustila svojho muža i deti kvôli milencovi a uvrhla tak rodinu do obrovskej hanby. A je tu ešte čosi: i keď sa ľudia venujú bylinkárstvu a domácej mágii celkom bežne, je to práve Agáta, na ktorú sa zameria človek, čo sa chce pred vrchnosťou blysnúť úspešným lovom na čarodejnice. Píše sa totiž letopočet 1602 a kat už stavia hranicu.

Tomáš Straka: Spievam
(vyd. FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2020. Ilustrácie Helmut Bistika)
Kniha básní a slamov Spievam je knihou zrodenou z tohto, a do tohto zvíchreného, neistého času. Tomáš Straka v nej prehovára priam prorocky, ako hlas volajúceho na púšti, burcujúci a prelamujúci tvrdé krovky ľudskej ľahostajnosti a otupenia. Takáto je báseň Ján a Martina, ktorá zaznela na protestoch Za slušné Slovensko a pri odhalení pamätníka moderným mučeníkom tejto doby. Básnická reč knihy je provokatívna...

Erik Ondrejička: Volanie
(vyd. PETRUS, 2020)
Básnik Erik Ondrejička až vo svojej desiatej zbierke poézie pristúpil ku knižnému publikovaniu básní, v ktorých nepoužil klasickú zvukovú výstavbu verša. Rýmy sa v nej vyskytujú iba výnimočne, na zdôraznenie cyklickosti niektorých procesov. Zbierka nadväzuje na filozofický a kontemplatívny rozmer Ondrejičkovej lyriky. Predovšetkým sa zvýrazňuje jeho schopnosť pomenovať aj tie javy sveta a stavy človeka, ktoré sa inak ako poéziou vyjadriť nedajú. Básne, z ktorých viaceré publikovali renomované európske aj slovenské literárne časopisy...

Erik Ondrejička: Za jedinou vetou
(vyd. Ikar, 2020. Ilustrácie Karol Felix)
Jeden z najvýznamnejších básnikov súčasnej strednej generácie Erik Ondrejička sa vyprofiloval na básnika filozofa, no vo svojej tvorbe sa často venuje aj večnej téme partnerskej lásky.
Na prstoch mi nosíš teplé konce snov a ty si v nich prvou slepou pocestnou...“
Vo vydavateľstve Ikar vydal výber z Ondrejičkovej ľúbostnej poézie, ktorý v siedmich poetických celkoch reflektuje jej podoby od prvých čistých pocitov až po lásku, ktorá spolu s partnermi starne. Výber obsahuje 73 básní...
Anton Uherík : Zrnká poznania
Autor knihy pri spracovaní témy vychádza z nespochybniteľného faktu, že človek je ľudský génius disponujúci geneticky takým poznávacím a tvorivým potenciálom, ktorý mu umožnil a stále umožňuje tvoriť ľudskú civilizáciu a kultúru.
Ľudská bytosť má však ešte jednu zaujímavú vlastnosť, a tou sú jeho ambície poznávať a poznať aj také veci, ktoré sú pre neho nepoznateľné. Je to spôsobené tým, že stále je iba človekom s obmedzenou poznávacou výbavou, ktorá ho v poznávaní limituje, preto jeho (naše) poznanie nie je a nebude nikdy úplné, ale iba čiastkové. Práve preto ho autor knihy nazval zrnkami poznania.

Slovensko a kultúra po sto rokoch
Za tragického kňaza označil Alexander Matuška evanjelického teológa, vzdelanca európskeho formátu, nositeľa doktorátov filozofie z Lipska a teológie z parížskej Sorbonny, vedca predurčeného na univerzitnú kariéru, ktorý v nepriaznivej národnej situácii skončil ako liturg a správca fary na najzapadlejšej liptovskej fare vo Vyšnej Boci.
Keď som sa začal zaujímať o jeho životný príbeh a dielo, ktoré vytvoril, musel som dať za pravdu Matuškovej charakteristike Lajčiakovej osobnosti. Jeho slovenský preklad Žalmov z hebrejského originálu...

Rudolf Dobiáš: Ako sa spieva v klietke
Názov tejto spomienkovej knihy, originálny a výstižný, vznikol spoluprácou autora textov a autora fotografie – Rudolfa a Mira Dobiáša. Stalo sa to v Prahe na Národní tříde 17. novembra 2017. Politického väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša pozvali do Národného divadla na odovzdávanie cien Post Belum, na ceste do Prahy ho sprevádzal syn Miro. Keď prechádzali po ulici pred divadlom okolo červenej klietky, v ktorej bola fotografia režiséra Miloša Formana aj s jeho známym výrokom...

Celý človek Robert Hass
Celým človekom nazval Juraj Kuniak amerického básnika Roberta Hassa v doslove k prekladom jeho poézie, ktoré publikoval vo Fraktále 3/ 2019. Zaujala ma vtedy báseň Czeslawovi Miłoszovi do Krakova, keďže ide o veľkého poľského básnika, laureáta Nobelovej ceny a Kuniak v Skalnej ruži, v skvelej edícii Poézia vydal v roku 2017 preklad výberu z Miloszových básni pod názvom To. A teraz do edície pribudol aj výber z Haasovej poézie pod názvom Čas a materiály.
Keď na januárovom KNS Juraj hovoril o svojom prístupe...

Rozhovory o dejinách
Skromná na výzor, ale bohatá svojim obsahom je kniha Rozhovor s dejinami s podtitulom Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie. Vyšla vo vydavateľstve HADART Publishing na sklonku roku 2019 a rozhovory s Ivanom Kamencom o jeho ceste historika pri výskume slovenských dejín 20. storočia viedol Miroslav Michela, Kamencov kolega v Historickom ústave SAV, predstaviteľ mladej generácie historikov (roč. 1978). Rozhovory začali vznikať pred desiatimi rokmi a ako píše v úvode M. Michela, „text, ktorý držíte v ruke je krátkou sondou do životných...

INŠTITORISOVÁ Dagmar: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa.
Monografia Dagmar Inštitorisovej Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa sa zaoberá tvorbou prof. Jozefa Cillera (1942), ktorý patrí medzi najúspešnejších slovenských divadelných scénografov. Venuje sa však aj kostýmovej tvorbe, televíznej a filmovej scénografii, architektúre, dizajnu či paradivadelným akciám, výstavám a eventom.
Monografia má dve časti. Prvá je obrazová a druhá textová. Obrazová pozostáva z výtvarných návrhov a divadelných fotografií, v ktorých sa predstavuje najvýznamnejšia tvorba J. Cilleta tak doma ako aj v zahraničí. Osobitosťou koncepcie je, že anotácie k scénografiám sú zároveň ich filozofickým základom.

Uvažovanie Jána Zambora nad poéziou a jej prekladoch
Nová literárnovedná kniha Jána Zambora Stavebnosť básne (vyd. Literárne informačné centrum, 2018) prináša sondy do slovenskej poézie, autoreflexie, dve úvahy o slovenskej próze a reflexie prekladu. Predmetom skúmania je najmä poézia S. B. Hroboňa, P. O. Hviezdoslava, I. Kraska, M. Válka, J. Stacha, J. Mihalkoviča, Š. Strážaya, J. Buzássyho, F. Andraščíka, I. Laučíka, V. Prokešovej, D. Podrackej, autorov diela Krajina vo mne R. Juroleka, M. Haugovej. J. Kuniaka, J. Kudličku a R. Biarinca, prózy S. Rakúsa a J. Vanoviča, prekladateľské eseje B. Hečka, zvukové tvarovanie ruskej básne a preklad, Achmatovovej preklady Kraskových básní, preklady J. Mihalkoviča a slovenské preklady G. A. Bécquera a M. Eminesca.

Dagmar Inštitorisovej vyšla monografia o reflexii a prítomnosti M. R. Štefánika v umeleckej tvorbe
Vedecká monografia prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. s názvom Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách je textom z oblasti estetiky dramatických umení, ktorá sa analyticko-syntetickým spôsobom zaoberá umeleckou reflexiou historickej osobnosti. Je výsledkom niekoľkoročného aj pramenného výskumu a je typom vedeckého textu základného výskumu, pretože doteraz nebola osobnosť M. R. Štefánika komplexne ani čiastkovo ...

Haugovej úvahy nad poetickým prežívaním dňa
Kniha Mily Haugovej Archívy priestorov (LIC, 2019) je poetickým dokumentom z autorkiných denníkových záznamov – od osobných, cestovateľských až po rastlinné. Ich súčasťou sú sny, lyrizovaná próza, básne či osobné čítania filozofov (Martin Heidegger), výtvarníkov (Osmo Rauhala) a literárnych postáv (Anna Kareninová). Poetka nám otvára vždy nové a zároveň trochu iné archívy priestorov. Skúmanie sa pohybuje...

Krása a bolesť – básne Antona Uheríka
Zbierka básní Krása a bolesť (vyd. Verbis) je zároveň zaplnená reprodukciami obrazov géniov renesancie – Leonarda da Vinci, Michelangela, Raffaela či Tiziana, aj  obrazov géniov  baroka a romantizmu, akými boli David, Rembrandt, Skutecký a Szontágh.
Básne zbierky sú motivované širokou škálou tematiky,  viazanej na osudy človeka, prenikajú do nich filozofické, gnozeologické a etické úvahy autora o ľudskom bytí vôbec. Špecifikom zbierky je tiež poetické spracovanie ľudových prísloví.
Na obálke knihy je reprodukcia obrazu, ktorý asi v roku 1515 namaľoval Tiziano Vecelli (Tizian), jeden z najvýznamnejších talianskych renesančných maliarov. Je na ňom Salome...

Dve knihy o diele Belého od Evy Maliti Fraňovej
Členke KNS, dramatičke a literárnej vedkyni na sklonku vlaňajšieho roka vyšli dve knihy: jednou je autorská monografia o tvorbe  jedného zo zakladateľov modernej ruskej verzológie Andreja Belého
(Andrej Belyj: Celistvosť (v) mnohosti, vyd. Veda a Ústav svetovej literatúry SAV, 2018) a druhou je jeho román Strieborný holub v slovenskom preklade Evy Maliti Fraňovej.
Symbolistický básnik a prozaik, ale aj ideológ a teoretik, predstaviteľ ruskej moderny Andrej Belyj (1880 – 1934) sa vlastným menom volal Boris Nikolajevič Bugajev. Do literatúry vstúpil v prvých rokoch 20. storočia ako autor štyroch...

Juraj Šebesta napísal štvrtú svoju knihu, tentoraz pre dospelých
Juraj Šebesta prichádza s novým knižným titulom – Hévíz 2090:  charaktrizuje ju ako romancu s nádychom utópie a sci-fi.
Po úspešných knihách pre mládež Keď sa pes smeje a Venussha (Ťažký týždeň) autor napísal román výsostne pre dospelých. Sme v láske slobodní, sami sebou? Prejavia sa civilizačné zmeny aj na milostných vzťahoch? Juraj Šebesta na to odpovedá s jemu vlastným humorom a otvorenosťou.
Ľúbostné príbehy sú zasadené prevažne do známeho kúpeľného mesta a najmä do budúcnosti...

Monografia o tvorbe Karola Horáka v poľštine
Monografia Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka od teatrologičky Dagmar Inštitorisovej sa zaoberá tvorbou slovenského dramatika, prozaika, dramaturga, režiséra, literárneho vedca, teatrológa a vysokoškolského pedagóga Karola Horáka. Patrí k najvýznamnejším dramatikom a reprezentantom alternatívneho vysokoškolského divadla. Jeho hry sa neinscenujú len na jednej divadelnej scéne, ale pravidelne sa uvádzajú v profesionálnych i amatérskych divadlách po celom Slovensku. K. Horák má aj svoje materské – autorské - divadlo. Od roku 1968 je ním Študentské divadlo Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Prešov, s ktorým je zviazaná jeho raná dramatická a režijná tvorba. Divadelné práce, ktoré v ňom pod jeho vedením dodnes vznikajú, sú laboratóriom nielen pre neho, ale i pre študentov a kolegov z Prešovskej univerzity...

Pocta Ivanovi Kamencovi (aj slovenskej historickej vede)
K životnému jubileum historika Ivana Kamenca, ktoré sme si pripomenuli i my na septembrovom klubovom stretnutí, vydalo jeho materské vedecké pracovisko, Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA (Bratislava, 2018) dielo Historik a dejiny s podtitulom V česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Ide o takmer šesťstostranový zborník príspevkov historikov, ktorý edične pripravili jeho kolegyne z Historického ústavu Jaroslava Roguľová a Vlasta Jakciscová. Kniha má nielen reprezentačný obsah, rovnako pôsobí jej neakademicky nápaditá obálka výtvarníka Jozefa Hupku....

ESEJE O BÁBKOVOM DIVADLE
V najnovšej útlej knihe s názvom Eseje o bábkovom divadle (Brno, 2018) sa Dagmar Inštitorisová venuje existenciálnym otázkam, ktoré sú späté s bábkarským umením. Práca je súborom ôsmich esejí s názvami Bábka a tajomstvá textu (polemická rozprava na tému bábka, interaktívnosť a hranice zneužitia divadelných postupov), Prečo sa bábky pri klaňačke nedržia za ruky, Bábka sa nikdy nechce meniť, Bábka sa nemusí pretvarovať, Keď sa stráca z javiska, O prvom bábkohercovi, Otvorene a Vždy iba mlčky. Autorka sa v nich zamýšľa...

Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens. Podľa Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja, čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu začal reálny a krutý život s prírodou, ale zároveň aj symbióza s ňou. Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.

Román Hostina v srbčine
Čitateľsky úspešný a kritikou oceňovaný román Rút Lichnerovej Hostina (bol v roku 2016 nominovaný do finálovej desiatky Anasoft litera) vyšiel v októbri 2017 vo vydavateľstve Prometej v Novom Sade pod názvom Gozba. Román preložil básnik Martin Prebudila a na 62. medzinárodný knižný veľtrh v Belehrade ho návštevníkom veľtrhu aj divákom srbskej televízie spolu s autorkou predstavili vydavateľ Zoran Kolundžija a náš klubový kolega Miroslav Demák.
Pripomeňme si aj jeho slovenskú prezentáciu v kníhkupectve Martinus, kde román predstavil náš (žiaľ už nebohý) kolega Vladimír Petrík v podobe dialógu s autorkou.

Rút Lichnerová: Hlbiny bezpečia
V edíciiu Siete vydavateľstva Literárneho informačného centra vyšla nová kniha Rút Lichnerovej Hlbiny bezpečia. Cez prizmu večnej témy dobra a zla Rút Lichnerová predostiera zdroje nielen svojicich literárnych inšpirácií, ale aj svojich mravných hodôt a postojov. K tejto reflexii si prizýva spisovateľov, výtvarníkogv, filozofov, ale aj svojich blízkych a priateľov. Časť knihy tvoria listy Ivana Kadlečíka autorke prinášajúce otvorený pohľad spsiovateľa na prežívanú skutočnosť aj literárne dianie. Hlbiny bezpečia vytvárajú moderný oblúk literárnej paralaxy od bezprostredného poznávania prítomného sveta, cez stretnutia s umením až po pokoru pred tým, že život napriek všetkému stále existuje...

ARCHA Dany Podrackej
Výnimočným edičným počinom sa na konci tohto roka predstavil Spolok svätého Vojtecha vydaním výnimočného diela Dany Podrackej ARCHA. V úvodnom Slove na dobrú plavbu riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík napísal: „ Renomovaná spisovateľka Dana Podracká siahla po tých najzaujímavejších biblických i apokryfných príbehoch a pútavo ich zdramatizovala, zatiaľ čo oceňovaný výtvarník Pavol Bálik ich atypickým spôsobom prostredníctvom fotografii preložil do reči dneška“. Kto toto dielo zoberie do rúk...

Anton Uherík: Dotyky s vedou, umením a človekom
Vydavateľstvo Verbis, Bratislava 2017
Anton Uherík bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie SAV, kde založil a viedol prvé – a jediné – psychofyziologické pracovisko, ktoré skúmalo vzťah medzi ľudským mozgom a ľudskou psychikou. Tento vzťah ho interesuje dodnes. Za posledné desaťročia sa intenzívne rozpísal a vydal sériu kníh. V časti z nich využil svoj vedecký potenciál, spopularizoval pôvodné poznatky a rozvinul ich ďalej smerom k životnej praxi. V tejto línii svojej tvorby pokračuje aj v najnovšom diele Dotyky s vedou, umením a človekom...

Gajto Gazdanov: Večer u Claire
Vydavateľstvo Europa, Bratislava 2017. Preklad Eva Maliti Fraňová
Vydávanie ruskej emigrantskej literatúry bolo na Slovensku, ba v celom tzv. východnom bloku do pádu komunizmu prísne zakázané. A nebol to len Solženicyn či Nabokov, ale rovnako i autori, ktorých mená a diela, okrem niekoľkých rusistov širšia, ani literárna verejnosť nepoznala. Kým diela Solženicyna a Nabokova sa čoskoro po roku 1990 dostali v pohotových prekladoch na slovenský knižný trh, ďalší autori, rovnako tematicky objavní a...

Jozef Špaček: Pascalov tieň
Od vydania ostatnej prozaickej knihy Jozefa Špačka, románu V ulitách (2008), prešlo už takmer celé desaťročie. Medzitým publikoval dva súbory štúdií a recenzii o súčasnej literatúre Nepovinné čítanie a Od slova do SLOVA a v recenzentskej činnosti ďalej pokračuje, najmä na stránkach internetového časopisu Slovo.
Pascalov tieň je súborom tematicky, štylisticky, obsahovo i rozsahom rôznorodých textov, ktoré autor zaradil do dvoch súborov: I. kentaur.sk a II. Oni a ony a aby čitateľovi, ktorý už v životných zápasoch postrácal kedysi povinné školské vedomosti a priblížil mu názov knihy...

Ireney Baláž: Čas hmatu (ako voňajú sny)
Po zbierkach Fresky, Anatómia smädu a Prierez tmou, v ktorých dominuje meditatívnosť a hľadanie často nezbadaných, no neopakovateľných okamihov ľudskej existencie, prichádza Ireney Baláž s novou, opäť útlou básnickou knihou Čas hmatu. Okrem podtitulu Ako voňajú sny čitateľa hneď výrazne osloví aj sugestívna obálka knihy s reprodukciou fragmentu mramorovej skulptúry francúzskeho sochára Auguste Rodena, na ktorej z prahmoty sa vynárajúca štíhla mužská ruka jemne zviera nahé ženské telo. Ďalšie fragmenty Rodenových diel...

Deväť / Flexibuk No. 5
Martin Vlado: Zväčšovanie priestoru
Kniha je originálnym spojením výberu fotografických obrazov – ilustrácii deviatich autorov z Ateliéru fotografie Fakulty umení TU v Košiciach a básní autora strednej generácie Martina Vlada, narodeného i v súčasnosti žijúceho v Košiciach. Výber ilustrácii svojim komentárom, súčasťou ktorého sú i krátke tvorivé biografie mladých výtvarníkov, sprevádza Lena Jakubčáková (jedna z nich) pod názvom Ilustračný experiment alebo hľadanie novej „výhybky“. Kriticko-priateľský pohľad na Vladove básne napísal Radoslav Passia...


Zuzana Bakošová-Hlavenková: Čas činohry našich čias
Známa teatrologička Zuzana Bakošová-Hlavenková v štúdiách zaradených do knihy Čas činohry našich čias zachytáva veľmi prenikavo a citlivo s teatrologicky hlbinným prienikom ku kontextom a súvislostiam naším i svetovým dnešný dynamický obraz inscenačného performatívneho umenia.
Venuje sa nielen osobnostiam, ale postihuje pregnantne ich nezameniteľnú stopu vo vývine slovenského divadla, a aj ich výnimočnosť a originalitu ich prístupov a poetík. ...

Balážovo "Povedz slovo čisté" je tu
Životopisné knihy majú u členov nášho Klubu bohatú tradíciu. Anton Baláž - v tej svojej - pokračuje románovým spracovaním osudu Štefana Krčméryho (1892 - 1955) v knihe s názvom Povedz slovo čisté.
Život nášho významného básnika, literárneho historika, kritika, publicistu, prekladateľa, správcu Matice slovenskej a národného dejateľa, ktorý bol napríklad i jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 atď. však zachytáva na sklonku jeho života. Počas rokov, ktoré strávil v prvej polovici 50. rokov 20. storočia v psychiatrickej nemocnici v Pezinku...

Boris Mihalkovič: Esenciálna poézia Mily Haugovej
Je zvláštne, že poetke a prekladateľke Mile Haugovej (1942), ktorej tvorba pulzuje v slovenskom básnickom priestore už niekoľko decénií (debutovala v roku 1980) a ktorá doposiaľ vydala dvadsaťtri básnických zbierok, ešte nevyšiel z jej tvorby žiaden ucelený básnický výber. Na tento prvý sa podujal jej básnický kolega Rudolf Jurolek (1956), básnik, ktorého poetika je celkom odlišná od tej Haugovej, a vo výbere, ktorý ani nenesie nejaký básnický názov, ponúka prierez tvorbou Mily Haugovej, zostavený z devätnástich autorkiných básnických zbierok. Zostavovateľ pred nejakým zdĺhavým vysvetľovaním a odôvodňovaním svojho výberu uprednostnil niekoľko jednoduchých a prostých viet na...

Dokonalá modrá Judity Kaššovicovej
Pod dvojjazyčným názvom Dokonalá modrá A tőkéletes kék - rovnako dvojjazyčne ako predchádzajúce zbierky Šamorínske verše, Rok v Šamoríne, Krajina ticha a Som len kvet, vyšla deviata básnická kniha poetky a našej klubovej kolegyne Judity Kaššovicovej . Jej poézia sa v zhudobnenej podobe dostala aj na CD nosiče v produkcii hudobníka a speváka Juraja Turteva a je súčasťou jej živých autorských vystúpení v sprievode hudobníkov a spevákov. Básne v zbierke Dokonalá modrá do maďarčiny prebásnil ...

Octavio Paz: Každodenný oheň
Preklad Ján Zambor
Do reprezentačnej edície Poézia vydavateľstva Skalná ruža, ktorá doteraz priniesla aj preklady poézie Walta Whitmana, Czeslava Milosza a Jamesa Wrighta pribudol preklad  poézie ďalšieho veľkého svetového autora, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, mexického básnika a esejistu Octavia Paza. Pre rozsiahly výber z jeho poézie sa Ján Zambor rozhodol preto, lebo mnohí znalci, korí sa zaoberajú latinskoamerickou literatúrou pokladajú Octavia Paza „za jedného z najvplyvnejších básnikov 20. storočia.“ Zamborov rozsiahly preklad, ktorý čerpá hlavne z...

Jozef Špaček: Od slova do SLOVA                          
Kniha prozaika a literárneho kritika Jozefa Špačka (1950, Skalica) Od slova do SLOVA (Recenzie a príležitostné texty) svojím obsahom voľne nadväzuje na jeho publikáciu Nepovinné čítanie (2015).
V prvej časti zahrňuje recenzie diel známych slovenských autorov a autoriek ako V. Mináč, L. Ballek, A. Hykisch, Ľ. Feldek, P. Vilikovský, P. Holka, J. Balco, S. Rakús, M. Kočan, J. Juráňová, V. Šikulová, I. Hudec, Ľ. Jurík, P. Pišťanek a mnohých ďalších, publikované v prevažnej miere v printovej či internetovej verzii časopisu SLOVO.

Rudolf Dobiáš: Noci a dni
Noci a dni sú unikátnym, čitateľsky príťažlivým výberom z básnickej tvorby Rudolfa Dobiáša. Popri básňach zo zbierok Slávnosti jari, Medzi trávou a vetrom. Básne z budúcej pozostalosti, Litánie k slobode, Rozhovory s Rút a iné básne a zbierky básnických a prozaických textov Zvony a hroby sú vo výbere aj básne doteraz knižne nepublikované. Ako píše v doslove Igor Hochel, „prvé básne Rudolfa Dobiáša, publikované v mládežníckom denníku Smena v roku 1953, neposudzovala literárna kritika, ale Štátna bezpečnosť...

Kafka a Kafka
Slovenský básnik, prekladateľ, publicista, vydavateľ a organizátor literárneho života Milan Richter je nepochybne znalcom Kafkovho života diela. Svoju erudíciu dokázal napríklad prekladom vynikajúceho súboru Kafkových aforizmov, ale aj koncipovaním a vedením periodicky konaného festivalu Kafkove Matliare. Dovtedy si málokto na Slovensku všímal, že jeden z najväčších predstaviteľov svetovej literatúry 20. storočia strávil dlhých osem mesiacov (od decembra 1920 do augusta 1921) v Tatranských Matliaroch, kde sa liečil na tuberkulózu.
Kniha Kafka a Kafka, ktorá vyšla v roku 2016...

Kuzmov šepot  v anglickom preklade
O dvanástej básnickej zbierke Štefana Kuzmu šepot (Žilina, Georg 2016) sme na našej internetovej stránke informovali po jej vyjdení a privítali sme ju ako knižku, ktorá je „plodom jeho tvorivého nepokoja“. V doslove k nej Milan Richter uvádza, že „tento básnik po celý svoj tvorivý život píše iba jednu knihu. Lyrický subjekt sa v jeho básňach nemení, ba často sa nám zdá, že rovnaký je i spôsob jeho prítomnosti v istej situácii, v istom príbehu, v istom očarení realitou, či snovou predstavou, ale tiež v prijímaní úderov, ktoré mu uštedruje život“. S prekvapením i potešením preto teraz...

Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)
Kolektívna monografia o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi vznikla pod vedením teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. a autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. a doc. Mgr., Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., literárni vedci doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. a Mgr. Matúš Mikšík a diplomant doc. MgA. J. Mokoša Mgr. art. Peter Tilajčík. Obsiahlo mapuje celú divadelnú, filmovú, rozhlasovú dramatickú, dramaturgickú, prekladateľskú a prebásňovaciu a básnicko-prozaickú tvorbu J. Mokoša.

Ľubomíra Miháliková: Kvitnúca oskoruša
Kvitnúca oskoruša je piatou samostatnou básnickou zbierkou našej klubovej kolegyne Ľubky Mihálikovej. Poéziu publikovala aj vo viacerých antológiách, dvakrát sa zúčastnila prestížneho Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS na Skalke pri Trenčíne a v rodnej Modre je známou kultúrnou osobnosťou, organizátorkou literárnych večerov a multižánrových prezentácií s celoslovenskou pôsobnosťou Festival duchovnej poézie a Modranské veršobranie. Na oboch podujatiach sa svojou básnickou a esejistickou tvorbou pravidelne zúčastňujú aj členovia KNS.

Marián Váross: Deň za dňom samota „Napätie z bezmocnosti“
Motto: „Nestihol dať na papier všetko, čo celý život zhromažďoval. To sa mi vidí vždy tragické pri predčasnom skone ľudí, ktorí boli povolaní objavovať, tvoriť a odovzdávať poznatky a myšlienky ako celospoločenské hodnoty.“
Z denníka Mariana Várossa 15. 4. 1955
Tieto slová si zapísal M. Váross v knihe Deň za dňom samota o Vladimírovi Wagnerovi, ktorý zomrel v marci 1955. Platia však...

Juraj Kuniak, Ján Kudlička: Rosa Mystica
Popri monografii Jána Zambora o Ivanovi Kraskovi Vzlyky našej duše sme v našom klubovom živote zaznamenali ďalší výrazný tvorivý počin - spoločné dielo básnika a esejistu Juraja Kuniaka a výtvarníka Jána Kudličku. Ide už o ich druhé tematicky objavné tvorivé stretnutie inšpirované Matkou Božou. Prvým bolo dielo Lamium album z roku 2012, v ktorom rovnako dominoval motív mariánskej piety, nielen v duchovnej, ale rovnako i vo výtvarnej podobe hlboko (až hĺbinne) zakorenený v slovenskom dejinnom vedomí. A na tomto druhom básnicko-výtvarnom opuse sa okrem Juraja Kuniaka podieľali aj ďalší dvaja členovia KNS. Poetka Mila Haugová svojou esejou a Rudolf Jurolek ako redaktor knihy. A do tretice všetko dobré: Rosa mystica vyšla aj s finančným príspevkom Klubu nezávislých spisovateľov.


Celý človek Robert Hass
Celým človekom nazval Juraj Kuniak amerického básnika Roberta Hassa v doslove k prekladom jeho poézie, ktoré publikoval vo Fraktále 3/ 2019. Zaujala ma vtedy báseň Czeslawovi Miłoszovi do Krakova, keďže ide o veľkého poľského básnika, laureáta Nobelovej ceny a Kuniak v Skalnej ruži, v skvelej edícii Poézia vydal v roku 2017 preklad výberu z Miloszových básni pod názvom To. A teraz do edície pribudol aj výber z Haasovej poézie pod názvom Čas a materiály.
Keď na januárovom KNS Juraj hovoril o svojom prístupe...

Atmosféry a HAPPYgramy s nektárom violy
Prvé tohtoročné klubové stretnutie v Kafe Scherz nadviazalo na posledné minuloročné stretnutie tak plynule, akoby sa ujalo moci bezčasie. Labyrinty literatúry 22. januára 2020 mali priehľadné krištáľové steny. Medzi nimi vibroval zvuk violy Ivana Paloviča. Mäkko znejúcim hlasom Mily Haugovej odpovedal na jej otázky neprítomný autor Atmosfér Ján Kudlička, dokonale sprítomnený atmosférou tohto rozhovoru. "Pomaly padajúci sneh... Čoraz viac bielej, slávnostne bielej..." v tónoch violy, v záhradách nášho bytia.
HAPPYgramy Erika Ondrejičku dali zas tušiť, že budú pridané ďalšie farby. Už názov naznačuje viac možností. Všetky skvelo využila Jana Juhásová. Ani Erik nezaostával...
Rozhovory o dejinách
Skromná na výzor, ale bohatá svojim obsahom je kniha Rozhovor s dejinami s podtitulom Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie. Vyšla vo vydavateľstve HADART Publishing na sklonku roku 2019 a rozhovory s Ivanom Kamencom o jeho ceste historika pri výskume slovenských dejín 20. storočia viedol Miroslav Michela, Kamencov kolega v Historickom ústave SAV, predstaviteľ mladej generácie historikov (roč. 1978). Rozhovory začali vznikať pred desiatimi rokmi a ako píše v úvode M. Michela, „text, ktorý držíte v ruke je krátkou sondou do životných ...

Záver projektu "Komentované autorské čítanie členov KNS" patril Modre.
V cykle Prechádzky labyrintom literatúry 16.12. 2019 otvorila svoju "Trinástu komnatu a iné" v Musique Club Galerie na dolnom konci modranského námestia spisovateľka a publicistka Ľubica Suballyová. Večerom so živou diskusiou sprevádzala Ľubomíra Miháliková, organizátorka cyklu modranských "Prechádzok labyrintom literatúry."
Na modranskom námestí, priamo po pravici Ľudovíta Štúra sa 17. 12. 2019 v Moodra Galerii stretli autorky Ľubomíra Miháliková a Judita Kaššovicová spolu s hudobným sprievodom Juraja Turteva na čítaní poézie a uvedení Mihálikovej básnickej zbierky ...

A svetlo žiarilo z tmy
V útulnom pohodlí Kafe Scherz na Palisádach sme zavŕšili naše pravidelné tohtoročné klubové stretnutia. Kapustnica rozvoniavala, na stoloch boli pripravené poháre k prípitku. Prichádzala skorá tma, rozsvecovali sa svetlá. Bol 11. december 2019 a čas na báseň.
Prajnosť, krásu, smútok, pravdu, svetlo, lásku, múdrosť - takéto objatie básnikov Jána Zambora, Ladislava Šimona, Dalimíra Stana, Juraja Kuniaka, Antona Uheríka, pozdrav na diaľku od Rudolfa Dobiáša (čítala Ľubka Miháliková) a Miroslava Brücka priniesla sviatočná a nevšedná chvíľa tichá...

Klubové stretnutie v novembri – od poznanej histórie k poznaniu prítomnej skutočnosti
20. novembra 2019 sa v programe pravidelných klubových stretnutí v Kafe Scherz stretli autori a recenzenti troch nových knižných publikácií, ktoré náhodou či zámerne vytvárali oblúk od tragického bytia cez hľadanie východiska po pokoj v prítomnom okamihu. Na začiatku tohto oblúka bola publikácia Antona Baláža Dva slovenské osudy, v ktorej autor rozpráva o osobných stretnutiach s dvomi protichodnými postavami slovenskej histórie – Jurajom Špitzerom a Alexandrom Machom...

Prednáška s prezentáciou monografie o M. R. Štefánikovi v umeleckých obrazoch
V útulných priestoroch expozície Múzeum – domov múz Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 19. novembra 2019 v dopoludňajších hodinách konala prednáška profesorky Dagmar Inštitorisovej na tému Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách, ktorá bola spojená aj s prezentáciou jej monografie. Profesorka oboznámila účastníkov prednášky so všeobecnou situáciou prezentácie a zobrazovania významných osobností, medzi ktoré patrí aj Milan Rastislav Štefánik...

Noc divadiel v Slovenskom komornom divadle inak
Tohtoročná Noc divadiel sa v martinskom divadle niesla nielen v znamení osláv 30. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra 1989, ale bohatý program soboty 16. 11. 2019 bol ukončený prezentáciou monografie Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa, vrátane jej koncepcie. Prezentácia sa uskutočnila v Štúdiu Slovenského komorného divadla po skončení predstavenia Biológia politika – Fouché!!!, ktoré sa tematicky venuje osobnosti jedného z najväčších „prezliekačov“ novodobej francúzskej i európskej histórie a bezcharakterných politikov a funkcionárov – Jozepha Fouché. Na otázky režiséra inscenácie...

Slovenská dráma na scéne ruského divadla
Dňa 3. novembra 2019 v divadle Nová dráma v ruskom meste Perm sa konala úspešná premiéra hry súčasnej slovenskej dramatičky Evy Maliti Fraňovej Hra nevedomia. Predstavenie v réžii ruskej režisérky Mariny Oľoňovej bolo súčasťou dvojdňového rovnomenného divadelného festivalu a svojou témou zameranou na problémy dnešnej mládeže, i divadelným spracovaním, vyvolalo značný ohlas. E. Maliti Fraňová deň pred premiérou viedla na Permskej štátnej univerzite tvorivý workshop, kde, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti dramatickej tvorby...

Beseda s Antonom Balážom a Monikou Adamickou
Dňa 5. novembra 2019 sa v rámci celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky uskutočnila v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov literárna beseda so spisovateľom Antonom Balážom a internou doktorandkou ÚSJK Monikou Adamickou. Besedu moderoval Tibor Žilka (predstavil knihu Antona Baláža Dva slovenské osudy) a Ján Gallik (predstavil monografiu Moniky Adamickej Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža).

Vina sa dá napraviť, oľutovať, ale zodpovednosť je konštantná
Na margo uvedenia knihy Antona Baláža Dva slovenské osudy
Toto posolstvo na margo knihy o Dva slovenské osudy /Špitzer – Mach vyslovil historik Ivan Kamenec na uvedení nového románu autora  Antona Baláža na Bibliotéke 2019 (vyd. Marenčin PT). Prezentáciu knihy moderovala Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra.
Obaja protagonisti uvedenia knihy publiku osvetlili okolosti aj ich dávneho osobného stretnutia sa s protagonistami príbehu, istotne už nežijúcimi. Svedectvo Ivana Kamenca bolo detailné, príslovečne presné pamäti historika: "Špitzer mi povedal, ako začal svoj rozhovor s Alexandrom Machom. Údajne mu povedal: Pane, keby my sa stretli niekedy na jar a v lete 1942 ...

Labirynty Karola Horáka na Bibliotéke
Vo štvrtok 7. novembra 2019 od 13.00 do 14. 00 hod. sa uskutočnila prezentácia monografie monografiu Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata/Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka, ktorú koncom roka 2018 vydalo Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce. O dôvodoch vzniku monografie, jej štruktúre i obtiažnostiach pri jej písaní pre poľského laického i odborného čitateľa som hovorila nielen ja, ale aj prekladateľka Tatjana Wojciechowska. Okrem iného si zaspomínala aj na svoje prvé stretnutie s K. Horákom, ktorým bol jeho román Cukor. Zanechal v nej hlboký dojem hlavne vďaka téme – láske matky k dcére...

Za prof. PhDr. Zuzanou Bakošovou Hlavenkovou, PhD. (28. 6. 1947 – 28. 10. 2019)
Na naše klubové stretnutia vždy prichádzala usmiata, elegantná a ak išlo o témy blízke jej srdcu, diskutovala a kládla vecné i znepokojivé otázky. Posledný raz prišla medzi nás celkom nedávno – na klubové stretnutie 22. októbra – plná síl a optimizmu. Nik z nás nepredpokladal, že už sa s ňou viac nestretneme. Nečakane nás opustila v pondelok 28. októbra 2019 vo večerných hodinách a okrem hlbokého smútku nám v srdciach zostalo aj veľké prázdno a veľa otázok, na ktoré by nám pomohla odpovedať. Sme však veľmi hrdí na to, že patrila do Klubu nezávislých spisovateľov. Predstavila sa u nás nielen ako teatrologička, ale aj ako poetka. Naposledy čítala...

Na októbrové stretnutie KNS prišiel z Nórska aj náš člen Ivan Čičmanec
V utorok 22.októbra 2019 sme sa na strenutí členov Klubu nezávislých spisovateľov v Kafe Scherz v Bratislave stretli na komentovanom čítaní  z tvorby našich členov – Evy Maliti Fraňovej a  IvanA Čičmanca, ktorý opäť navštívil rodnú Bratislavu z jeho nórskej domoviny v Oslo.
Referát tvorbe dramatičky, prekladateľky a literárnej vedkyne Evy Maliti Fraňovej predniesla literárna vedkyňa Jana Kuzmíková, pričom sa zamerala na preklad diel ruského postsymbolistu Andreja Belého  -- priblížila dielo Peterburg, Strieborný holub a preklad filozofickej štúdie Celistvosť (v) mnohosti (vyd. Ústav svetovej literatúry SAV, Bratslava, 2018). Jana Kuzmíková sa zmienila o experimentátorovi...

Pocta Jánovi Zamborovi
Pod názvom Poetika poézie a jej prekladu vydala Univerzita Komenského v Bratislave knihu venovanú životnému jubileu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Výročná cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2018, ktorú získal Ján Zambor za literárnovedné štúdie Stavebnosť básne je dobrou príležitosťou priblížiť knihu Poetika poézie a jej prekladu, ktorá prináša pohľad viac ako štyroch desiatok autorov na Zamborovo dielo a podnety, ktoré tvorivo pretavili do svojho odborného bádania. Takto to v Predhovore presne charakterizovala editorka knihy Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., keď uviedla, že „ o jeho pracovnom zameraní, rozpätí...

V Historickej budove SND predstavili Inštitorisovej monografiu o diele scénografa Jozefa Cillera
Pred uvedením Bizetovej opery Carmen v Historickej budove SND, v salóniku pri I. balkóne, uviedli tvorcovia a vydavateľ rozsiahlu monografiu o celoživotnom diele slovenského scénografa Jozefa Cillera. Jej autorkou je teatrologička a estetička Dagmar Inštitorisová a monografia je výsledkom jej dlhoročného sledovania diela nášho najvýznamnejšieho scénografa Jozefa Cillera.
Umelec má domovské pôsobisko v Martine, pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave...

Literárne KUpé
V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 9. októbra 2019 konala beseda s Jánom Zamborom a Danou Podrackou. Stretnutie pripravili Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky FF UK v spolupráci s LIC a KNS. Koncept Literárneho KUpé predstavila Silvia Kaščáková. Diskutovalo sa o knihe Jána Zambora Stavebnosť básne (vydalo LIC), najnovšom preklade Jána Zambora Macuo Bašóa (vydalo vydavateľstvo Skalná ruža)...

Stretla som Bélu Bartóka
Vlani,  v r. 2018 sme mohli prvýkrát ako Klub nezávislých spisovateľov takpovediac systematicky vstúpiť na pôdu základných škôl v bratislavskom Ružinove prostredníctvom projektu "S literatúrou on line". Po peripetiách s posielaním oficiálnych listov o projekte, telefonátoch a mailoch zareagovali dve základné školy - Drieňová a Ružová dolina. Projekt  "S literatúrou on line" bol realizovaný s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Miestny úrad nás tak mal
v adresári v oblasti projektov pre kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity.  To bol dôvod pozvania na minuloročné odovzdávanie cien MČ Ružinov...

V cykle Labyrint literatúry v Modre bola hostkou Dagmar Inšititorisová
Dňa 30. septembra  2019 sme v Modre  v Musique club galerie mali podujatie s názvom Labyrint literatúry. Bolo to už 15. stretnutie – prezentácia najnovšej literárnej tvorby s a autorským čítaním. Pozvanie v septembri prijala  spisovateľka, publicistka a pedagogička  Dagmar Inštitorisová. Uviedla svoje dielo – monografiu M. R. Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách. Tvorivú skúsenú  autorku Dagmar Inštitorisovú...

Nitrianska semiotická škola na konferencii vo Viedni
Vo viedenskom Hofburgu sa koncom septembra 2019 konala trojdňová konferencia o aktuálnom stave literárnej vedy v strednej Európe, ktorej cieľom bolo ukázať možnosti ako prekročiť filologický výskum v národných literatúrach smerom k jednotnej stredoeurópskej literárnej a kultúrnej náuke. Konferenciu organizoval Ústav komparatistiky Viedenskej univerzity v spolupráci s Dokumentárnym strediskom pre východo- a stredoeurópsku literatúry a ďalšími odbornými inštitúciami a pozvali na ňu vedkyne a vedcov rakúskych „susedov“z Česka ..

Slovenská literárna veda a literatúra v Paríži
Dňa 12. 9. 2019 sa konala v INALCO v Paríži konferencia inšpirovaná prvou vedeckou monografiou o Dominikovi Tatarkovi od literárnej vedkyne prof. Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote (Veda 2012, anglická verzia Peter Lang 2015). INALCO je najstaršia vysoká škola v Paríži, založená Napoleonom pre štúdium jazykov východnej Európy, ktorá v čase založenia mala vychovávať diplomatov, prekladateľov a teda sprostredkovateľov medzi Západom a Východom.

Výročné ceny KNS, aj jubileum nášho vzácneho člena Rudolfa Dobiáša
Súčasťou septembrového stretnutia bolo okrem odovzdania výročnej ceny KNS aj vyzdvihnutie nášho vzácneho člena – básnika a dramatika Rudolfa Dobiáša. Kyticku kvetov a gratulácie pripomenuli jeho nedávne jubileum – 85. výročie narodenia. Laudácio predniesol Antol Baláž a stisky rúk a bozky mu venovali všetci priatelia z KNS. (Text laudácia publikujeme v rubrike Jubilanti).
Výročné ocenenie kníh členov Klubu nezávislých spisovateľov sme odovzdali ...

Leto na poetickom nádvorí
Môžem sa opäť v duchu ponoriť, a hneď niekoľkokrát do vôd, ktoré zaplavili atmosféru tohto leta v bratislavskom Starom meste, na nádvorí  knižnice s vchodom priamo pod schodmi z Kapucínskej na Klariskú.  Ponorenie ako kúpeľ v priestore čistého zážitku, keď je presiahnuté to časom ohraničené  prítomno nadčasovým jestvovaním. V jednom priestore  "od brány k stromu", ktorý sa javí byť nekonečným.
Takým sa ukázalo nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Kapucínskej č. 16 počas dvoch podvečerov – literárnom a hudobno-poetickom.  Vlastne hudobné boli v skutočnosti oba podvečery - „Štefánik“ 7. augusta a „Romboid“ 21. augusta , a poskytli  tak publiku viacrozmerný zážitok na plne obsadenom nádvorí.

Monografia o slovenskom židovstve v tvorbe Antona Baláža
Len pred pár dňami vyšla na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre veľmi zaujímavá monografia s názvom Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža(2019), ktorej autorkou je Monika Adamická, interná doktorandka z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Danej téme sa venuje už niekoľko rokov, pričom jej počiatky siahajú ešte k autorkinmu rigoróznemu štúdiu a k spolupráci so svojím konzultantom, literárnym vedcom Tiborom Žilkom...

Túry literatúry v Kulpine
Pred dvomi rokmi, polovicou augusta 2017, po hluku Slovenských národných slávností, na Kulpínčanov a ich hostí zapôsobil tichý augustový večer, na ktorom s literárno-hudobným pásmom, vystúpili členovia Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Po dvoch rokoch sa zážitok zopakoval, tentoraz však spisovatelia zo Slovenska boli zvestovateľmi Predslávnosťových dní v Kulpíne (PDvK) a teda aj tohtoročných slávností v Petrovci. Včerajším pásmom slova a hudby túryLITERAtúry v reštaurácii Lipa štartovali tohtoročné PDvK a o bohatý duchovný zážitok sa postarali spisovatelia Judita Kaššovicová, Juraj Šebesta a Miroslav Brück, ako aj hudobník Miloš Železňák.

Štefánik ako mandala
Vrátili sme sa z Košarísk, je 21. júl. Kým doznievajú zážitky, otváram facebook - Csaba Kiss zdieľa spomienku takmer spred dvadsiatich rokov, z roku 2000, keď sypali v šamorínskej synagóge tibetskí mnísi   mandalu. Krásna, farebná piesková mandala, obsahujúca celé univerzum, znázorňujúca cykly času.  Dokonalé spojenie. Lebo Košariská boli pre mňa o tom. Vysoko prevyšujúce výročné oslavy, ďaleko presahujúce prednášanie.
Niečo mysteriózne sa prebudilo pri tom dome pod kostolom. Nastúpení vojaci, niekoľko čistých slov, vence a kytice,
Každoročné oslavy výročia narodenia M. R. Štefánika, tentokrát 139. výročie sprevádzala výstava

Za Dušanom Mitanom
Tragickým odchodom Dušana Mitanu stratila slovenská literatúra jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej modernej a postmodernej prózy za posledné polstoročie. Veľkú pozornosť vzbudil už svojím debutom Psie dni, v ktorom výrazne naznačil, aké prvky okrem prirodzeného rozprávačského talentu bude vytrvalo používať – magickosť, pocity absurdity, rebelantstvo nekonformných hrdinov, nesúhlasné alúzie na existujúci spoločenský systém. Nasledovali ďalšie nemenej úspešné knihy –  novela Patagónia, zbierka próz Nočné správy, román Koniec hry. V týchto prózach potvrdil popri výnimočne a netradične komponovaných prvkoch v rozvíjaní často bizarného deja aj neúnavné hľadačstvo pravdy, v ktorom pokračoval aj v ďalších svojich obsiahlejších prózach ako boli Hľadanie strateného autora a Návrat Krista. Obsiahol v nich pozoruhodné množstvo tém, problémov a súvislostí, spojených so základnými otázkami ľudského bytia.
Dušan Mitana bol aktívnym členom Klubu nezávislých spisovateľov najmä v 90-tych rokoch minulého storočia. Jeho miesto v slovenskej literatúre zostane trvale nezastupiteľné. Česť jeho pamiatke!
Jozef Špaček    

Predsedníčkou KNS sa stala poetka Judita Kaššovicová
Valné zhromaždenie Klubu nezávislých spisovateľov si na svojom zasadnutí zvolilo za svoju predsedníčku poetku Juditu Kaššovicovú.
Naša nová predsedníčka je autorka dvanástich básnických zbierok, niektoré z nich dvojjazyčne, s prekladom do maďarčiny. Svoju tvorbu často interpretuje na multimediálnych prezentáciách, na poeticko-hudobných performanciách.
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 12. júna 2019 v Hudobnom kabinete Mestskej knižnice v Bratislave.

Sedlnice – nech je veselo aj na webe KNS
Bol jeden z mála krásnych májových dní, presne vhodný na malý výlet, či návštevu priateľov. Bol to sviatočný deň s dátumom 8. máj 2019. Obec Sedlnice v okrese Nový Jičín od rána pripravovala stretnutie miestnych autorov literárnej tvorby. Organizátorom bolo Kulturní a informační centrum Sněženka, Sedlnice na čele s Josefom Odstrčilom, v hudobných kruhoch známym pod menom Kulatý. Keďže Kulatý Odstrčil rozvíja dlhoročné česko-slovenské vzťahy v oblasti hudobnej, veľmi ľahko ich rozšíril aj na vzťahy v oblasti literárnej. 8. mája sa konala v Sedlniciach I.sedlnická čtenice amatérských tvůrců, na ktorej sme...

Verše Erika Ondejičku zneli v Hainburgu
„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, v ktorom dokonalosť presahuje do života človeka, je aj poézia. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zázrak zážitku dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.

Vo februári v KNS o poézii, v podaní dám
Na pravidelnom mesačnom stretnutí členov KNS sme sa vo februári 2019 ponorili do sveta poézie: na programe literárno-kritických diskusií boli dve zbierky poézie dvoch dám – Dany Podrackej a Márie Bátorovej, a do tretice – poetke a literárnej vedkyni Anne Valcerovej sme blahoželali k životnému jubileu.
Básnickú zbierku Dany Podrackej Paternoster (vyd. Skalná ruža, 2018) uviedla Anna Valcerová – svoj referát vyznačila ako intepretáciu básní a pripravila ju veľmi podrobne. Tento rozsah bol veľmi vítaný predovšetkým preto, že poetka Danka Podracká sa nášho stretnutia napokon nemohla zúčastniť, i keď veľmi chcela...

Mariana Čengel Solčanská pripravuje dokumentárny film Nezávislí
Prinesie aj portréty najstarších členov KNS,
Režisérka Mariana Čengel Solčanská (a zároveň členka Klubu nezávislých spisovateľov) pripravuje zábery do celovečerného dokumentárneho filmu s názvom Nezávislí. Zachytí v ňom portréty významných osobností slovenskej vedy a kultúry, a cez ne aj dejiny Slovenska a dejiny sveta. "Sú to výpovede o hľadaní pravdy o ľudskej existencii a hodnotách", predosiela režisérka a autorka filmu. V kruhu týchto osobností budú aj členovia Klubu nezávislých spisovateľov, práve tí, ktorí svojou prítomnosťou...

Januárové stretnutie KNS bolo tradičné, avšak v pozadí s kamerami
V poslednú januárovú stredu 2019 sa členovia Klubu nezávislých spisovateľov stretli opäť v študovni Mestskej knižnice v Bratislave, aby diskutovali nad dvoma knižnými novinkami našich členiek a členov, a tiež, aby si pripomenuli životné jubileum profesora Tibora Žilku. Celkom čestvú romacu Hévíz 2090 (Culture Positiv, 2018) od Juraja Šebestu, útlu knihu s podtitulom Láska kedysi a dnes autor opatril symbolom vekovej prípustonosti podľa vzoru označovania audiovizálnych diel.  Svoj románik posunul – na odlíšenie od predchádzajúcich kníh pre mládež – do kategórie dospelého publika nad 18 rokov, podľa jeho slov skôr preventívne, pričom vyvrátil upodozrievanie z úmylov marketingovej podprahovej podpory avíza znejúceho: nevhodné pre čitateľov do 18 rokov...


2018

Jubilanti KNS na vianočnom stretnutí
Decembrové stretnutie členov KNS sa konalo v predvianočnej atmosfére dňa 18. 12. 2018 v kaviarni Grémium na Gorkého ulici v Bratislave.
Zišli sme sa v slávnostnejšej predvianočnej atmosfére, a okrem väčšieho priestoru na vzájomné rozhovory sme našu pozornosť a uznanie venovali dvom jubilantom: Jánovi Beňovi (85) a Miroslavovi Demákovi (70). Ku gratuláciám patrí aj prednes laudácia na ich počesť, s uznaním ich miesta v v slovenskej literatúre, aj s medzinárodným presahom, a tiež vyzdvihnutie ich osobného a autorského zástoja v literárnom živote, presahujúcom klubové aktivity...

O drobných i veľkých dejinách
V poslednú novembrovú stredu sme sa v Klube nezávislých spisovateľov zišli nad dvoma knihami. Prvou bol najnovší román Denisy Fulmekovej Doktor Mráz, ku ktorému sa okrem Ivana Kamenca ako hlavného referujúceho vyjadrovalo veľa prítomných členov. Téma románu spadá do našich veľkých tragických dejín – do obdobia 2. svetovej vojny. Autorka na základe autentických materiálov z rôznych archívov spracováva práve to obdobie našich dejín, v ktorom sme sa začali nezmyselne deliť na židov a nežidov, "vernejších" a menej verných, "spravodlivejších" či menej spravodlivých kresťanov. Niektorí zo starších členov klubu, napríklad Anton Uherík, hovorili o vlastných spomienkach na vyvražďovanie židovského obyvateľstva...

Byť "S literatúrou on line" je úžasné
V rámci grantového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola na jar tohto roka nášmu KNS schválená v plnom rozsahu podpora projektu "S literatúrou on line".
Projekt "S literatúrou on line" sme vytvorili s cieľom priblížiť súčasnú pôvodnú literárnu tvorbu najmladším čitateľom, a to tým najprirodzenejším spôsobom, akým je stretnutie s jej priamymi tvorcami.
Realizovali sme ho v septembri a októbri v spolupráci so základnými školami v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to so Základnou školou Pavla Marcelyho na Drieňovej ullici a so Základnou školou Ružová dolina...

Bibliotéka 2018 a poďakovanie aj nášmu Milanovi Rúfusovi
Každý deň sme sa na Bibliotéke mohli stretnúť nielen s našimi známymi a kolegami, ale mohli sme aj výnimočne oslavovať. V nedeľu 11. novembra 2018 – nielen pre nás, členov KNS – takouto príležitosťou bolo stretnutie s básňami Milana Rúfusa – barda slovenskej poézie, ktorý je jedným zo zakladateľov nášho klubu. V predvečer nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa na neho spomínali jeho priatelia a obdivovatelia Ľubomír Feldek, Ján Buzássy, Daniel Hevier, Ivica Ruttkayová či Jozef Čertík, a na záver aj jeho manželka pani Magda Rúfusová...

Významné štátne ocenenie pre Karola Wlachovského
Nášmu členovi Karolovi Wlachovskému, ktorý patrí medzi najvýznamnejších prekladateľov maďarskej literatúry na Slovensku, v stredu 7. novembra 2018 udelili vysoké štátne vyznamenanie. V priestoroch Maďarského veľvyslanctva v Bratislave bol poctený Krížom rytierskeho rádu Maďarska. Spolu s ním bol ocenený p. Vintent Polakovič, ktorému bola udelená Cena Pro Cultura Hungarica.

Misia KNS v Srbsku – do tretice všetko dobré
V nadväznosti na dve úspešné misie do Srbska v minulom roku sa uskutočnilo nové literárne podujatie členov KNS, orientované predovšetkým na Belehradský knižný veľtrh, vzájomnú kultúrnu výmenu a spoluprácu so slovenskou kultúrnou komunitou v Novom Sade. V dňoch 21. – 24. októbra 2018 vycestovali do Srbska Miroslav Demák, Igor Hochel, Juraj Kuniak a Zvonko Taneski. Na mieste sa k nim pripojili ďalší naši dvaja kolegovia, žijúci vo Vojvodine: Zdenka Valentová-Beličová a Martin Prebudila.
Návšteva 63. Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade mala...
Posledný októbrový deň osmičkového roka oslavne i diskusne
V stredu 31. októbra 2018 sme v hojnom počte stretli nad dvoma knihami. Prvou z nich bola básnická zbierka Igora Hochela Muž na peróne (2017), za ktorú získal Prémiu  Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017 za poéziu. Vydal ju po pomerne dlhej dobe –po ôsmich rokoch od publikovania zbierky K mojim perám nahá žena (2009). Odborný komentár predniesol Erik Ondrejička, v ktorom esejistickou formou zhodnotil zbierku plnú záujmu skúseného básnika o svet okolo nás a s provokujúcim narábaním so symbolmi vody, krajiny či priestoru. Diskusia sa niesla aj nad otázkami teórie verša, kvality poézie v súčasnosti a jej vnímania verejnosťou...

Dve básne Juraja Kuniaka odzneli na konferencii Poézia a teológia
V stredu 19. septembra 2018 mal Klub nezávislých spisovateľov výnimočnú príležitosť predstaviť básnickú tvorbu jedného zo svojich členov – Juraja Kuniaka na slávnostnom otvorení Medzinárodnej vedeckej konferencie Poézia a teológia. Organizovala ju Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vo svojich priestoroch. Juraj Kuniak prezentoval dve básne: Čiara horizontu a Dve bytosti, prvú v anglickom jazyku a druhú v slovenskom. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť sa s ich slovenskou, anglickou a arabskou verziou i vďaka malej brožúrke, ktorá vznikla s podporou fakulty i KNS.

Septembrové stretnutie KNS
Podovolenkové stretnutie 26. septembra 2018 členov Klubu nezávislých spisovateľov bolo plné práce i slávnostných obzretí. Určite dôležitejšie sú tie slávnostné obzretia, pretože sme sa v nich rozpomínali na tvorbu Ivana Kamenca pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením a Milana Richtera, ktorý nedávno oslávil sedemdesiatku. Slávnostné laudatio predniesli Anton Baláž a Mária Bátorová. Zápalisto i kriticky sme diskutovali – ako je pre nás typické -  aj o našej tvorbe, a to o knihe pre deti Jána Beňu Timotej a pradedo a o dvoch básnických zbierkach Dali Stana Očistec/Purgatorio a Láska je retro. Základ pre diskusiu vytvorili referáty Ladislava Šimona a Igora Hochela. Naše sa rady tiež rozšírili o dve nové členky – pani Denisu Fulmekovú a Marianu Čengel Solčanskú. Nech sa im darí aj medzi nami!

Rudolf Dobiáš hosťom knižnice v Trenčíne
V utorok 25. septembra 2018 sme spolu vo Verejnej knižnici Milana Rešetku v Trenčíne besedovali o tvorbe barda našej literatúry – Rudolfa Dobiáša. So príspevkami o autorovi vystúpili Tibor Žilka, Anton Baláž a Igor Hochel. Stretnutie bolo zároveň aj prezentáciou vydania prozaických a básnických diel Rudolfa Dobiáša v anglickom jazyku pod názvom A long night´s stories. Knihu do života uviedol Ján Gallik, riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre slávnostným laudatiom a Dagmar Inštitorisová kyticou kvetov.

Mesto Nitra ocenilo člena Klubu nezávislých spisovateľov
Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra sa v nitrianskej synagóge dňa 2. septembra 2018 konalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na ktorom boli ocenené mnohé významné osobnosti mesta. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., člen Klubu nezávislých spisovateľov, získal za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia Cenu mesta Nitry. Srdečne blahoželáme.  
Autor textu: J. Gálik

O slovách čistých (aj) v Červenom raku
Nový román skúseného prozaika a nášho klubového kolegu Antona Baláža Povedz slovo čisté ( vydalo LIC 2017), ktorý v zložitom kompozičnom tvare prepája príbeh významnej matičnej osobnosti medzivojnového obdobia, literárneho vedca a básnika Štefana Krčméryho s osudom nastupujúcej literárnej generácie v krutých päťdesiatych rokoch uplynulého storočia vzbudil zaslúženú čitateľskú i kritickú pozornosť. Vydavateľ, autor i klub knihu doteraz predstavil na viacerých domácich i zahraničných literárnych podujatiach – o. i. na Bibliotéke i na slovenskom zastúpení SR v EU v Bruseli. A najnovšie i v Letnej čitárni U Červeného raka v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v podvečer 28. augusta 2018.

Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.

Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens. Podľa Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja, čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu začal reálny a krutý život s prírodou, ale zároveň aj symbióza s ňou. Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.

Júnové stretnutie KNS
V stredu 27. júna 2018 sme sa opätovne stretli v Študovni Mestskej knižnice v Bratislave. Program bol naplnený nielen plánovanými diskusiami nad knihami – prózou Rudolfa Juroleka Pán Ó a prózou Jána Milčáka Rezbár, ale aj tým, že sme ukončovali Výročnou správou za rok 2017 a diskutovali o aktuálnych problémoch KNS. Na stretnutie však zavítali aj naši vzácni kolegovia – Ivan Čičmanec, ktorý sa aj aktívne zapojil do diskusie nad knihou Rudolfa Juroleka, Rudolf Dobiáš a Anton Baláž.
Diskusia o knihe Pán Ó bola iná v tom, že sa rozvinula aj okolo veľmi podnetného príspevku našej novej členky Jany Juhásovej, ktorá sa referátom o nej prvýkrát predstavila pred členmi KNS. O svojej knihe veľa zaujímavého povedal R. Jurolek.

Členovia KNS laurátmi ďalších literárnych cien za rok 2017
Anton Baláž získal za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum, 2017) tretie ocenenie: Okrem výročnej ceny Klubu nezávislých spisovateľov (25. 4. 2018) toto dielo ocenila aj porota Literárneho fondu – a v oblasti pôvodnej literátnej tvorby sa stal laurátom ceny za rok 2017 (12. 6. 2018) a do tretice mu s prihliadnutím na toto dielo Ľubica Laššáková udelila Cenu ministerky kultúry za rok 2017 (slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Dvorane MK SR dňa 14. 6. 2018)  – „za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky“.
Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia si okrem A. Baláža prevzali aj ďalšie osobnosti: Mária Kráľovičová, Gizela Veclová, Pavol Zelenay, Ondrej Demo, Ladislav Burlas, Alexander Vika, Jaroslav Blaho, Juraj Kubánka, Ignác Bizmayer.
Prozaička a kunsthistorička Rút Lichnerová za esejistické texty tvoriace knihu Hlbiny bezpečia (vyd.  Literárne informačné centrum, 2017) získala prémiu Literárneho fondu (12. 6. 2018) v kategórii esejistika.


Slávnostný a poetický máj v Klube nezávislých spisovateľov
Májové stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov (30. 5. 2018 v študovni Úseku beletrie  Mestskej knižnice v Bratislave) sme začali gratuláciou Ladislavovi Šimonovi k nedávnemu 80. výročiu narodenia (nar. 6. 4. 1938 v Banskej Bystrici).
Ladislav Šimon je básnik, prozaik, prekladateľ, univerzitný profesor a v neposlednom rade člen výboru KNS. Kytičku mu odovzdala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová a kolegiálne a priateľské laudácio na oslávenca predniesol Ján Zambor.
Na aprílovom stretnutí KNS sme odovzdávali výročné ocenenia klubu, a prémiu KNS za prózu si Pavol Vilikovský ...

Výročná Cena KNS za rok 2017 patrí Antonovi Balážovi
Aprílové stretnutie (25. 4. 2018) Klubu nezávislých spisovateľov malo na programe nielen tradičné prezentovanie dvoch kníh našich členov, ale aj odovzdanie klubových výročných cien.
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017  získal Anton Baláž za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum), v ktorom zobrazil posledné roky života Štefana Krčméryho a na pozadí jeho pobytu v psychiatrickej liečebni v Pezinku približuje atmosféru prvej polovice 50. rokov.
Prémiu KNS za prózu za rok 2017 získal Pavel Vilikovský za román Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (vyd. Slovart).
Prémiu KNS za poéziu za rok 2017 získal Igor Hochel za básnickú zbierku Muž na peróne (vyd. Skalná ruža)....

Čítanie a diskusia o ťaživom živote, zdokumentovanom v románe
Tamara Archlebová, členka KNS, dňa 2. mája 2018 na podujatí Knihy v mojej rodine (v Židovskej náboženskej obci na Panenskej ul. 4 v Bratislave) pre skupinu Hidden Child (deti skrývané počas vojny) čítala ukážky z knihy svojej už nežijúcej matky Oľgy Gály Lőrinczovej. Autobiografický román Nemý vták (2003, Bratislava, vyd. Zing Print , z originálu Néma madár, vyd. Plectrum, 2004, Bratislava) do slovenčiny preložila Tamara Archlebová.
Oľga Gály Lőrinczová v knihe opisuje svoj útek z lučeneckého geta, z miesta, odkiaľ odvliekli jej 51-ročných rodičov...

Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Ivana Kadlečíka v Modre
Podujatie sa konalo 8. apríla o 17.30 hod. v Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Zhodou okolností sa v tento deň konalo aj divadelné predstavenie o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre. Ochotníci z Prešova  uviedli hru o prešovských jatkách pod názvom Krvavý trón, a už o 17.30 sa záujemcovia o podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi pobrali do múzea.
Navyše, aj v Bratislave v Klariskách sa konal od 15.00 hod. spomienkový program  venovaný Ivanovi Kadlečíkovi. Bratislavský program mal trocha inú náplň, jeho súčasťou bol organový koncert, keďže Ivan Kadlečík sa venoval aj hre na organ a bol veľkým obdivovateľom diel Johanna ...

VI. akademické kroatistické stretnutie v Brne
V dňoch 26. – 28. marca 2018 sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike konalo VI. akademické kroatistické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj člen Klubu nezávislých spisovateľov AOSS Zvonko Taneski, docent z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, s prednáškou Exil ako stav interpretácie v esejach Dubravky Ugrešićovej. Kroatistické stretnutia v Brne už tradične organizuje Seminár juhoslovanských filológií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

Spomienka na Olega Pastiera aj rozhovory o tvorbe
V poslednú marcovú stredu (28. 3. 2018)sme sa opätovne stretli. Naše rozhovory o najnovšej či nedávnej tvorbe boli poznamenané smútkom za kolegom Olegom Pastierom, s ktorým sme sa rozlúčili v piatok 23. 3. 2018. Spomienka na neho odznela z úst Jána Zambora a prítomní si ho uctili i minútou ticha.
Jeho pamiatku sme si uctili ako zvyčajne – prácou, ktorá bola taká typická i pre neho...
Prvým hodnoteným dielom bola zbierka poviedok Jozefa Špačka Pascalov tieň (2017), v ktorej sa opieral aj o svoje skúsenosti pedagóga strednej školy. Odborný komentár Igora Hochela vyzdvihoval nielen prepojenie tém s osobnými a životnými skúsenosťami J. Špačka, ale aj ich intertextuálnu rovinu, v ktorej sa „pohrával“, ironizoval či skrýval večné vedecké či zvykové pravdy. Diskusia sa zameriavala na ironické, humorné i vážne vrstvy diela.

Odišiel od nás Oleg Pastier.
Keď sme s Olegom Pastierom v januári 2017 elektronicky korešpondovali o mandeľštamovskom zväzku, ktorý potom vyšiel v jeho vydavateľstve, mejlu dal názov Osip, Osip. Je to vlastne účinná elegická báseň-názov, účastná k básnikovmu tragickému osudu. Osip Mandeľštam po rokoch stalinského prenasledovania zahynul v pracovnom tábore.
Teraz sa mi vzhľadom na Olegov viacročný zápas s chorobou a jeho predčasný odchod žiada písať Oleg, Oleg. Odišiel po trápení, ktoré sa striedalo aj s nádejnými mesiacmi. Z Nového Baru znova prichádzal do Bratislavy...

Februárové stretnutie KNS – poézia, aj klubové a spoločenské rezonancie
Februárové stretnutie členov KNS sa konalo v posledný deň mesiaca – 28. 2. 2018 v študovni Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry Mestskej knižnice v Bratislave na Laurinskej ulici číslo 5. V novom priestore nášho stretnutia sme pri zvítaní pookriali, a predsa naše stretnutie predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov Dagmar Inštitorisová otvorila pietnou minútou ticha – nenechala nás ľahostajnými situácia týchto dní, keď spoločnosť rozhorčuje vražda novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušníkovej – i my sme odsúdili násilný a nespravodlivý skon dvoch mladých ľudí.

V Modre o románe Antona Baláža hovorili kolegovia z KNS
Dňa 22. februára 2018 sa vo večerných hodinách v Mestskej knižnici v Modre – v Kultúrnom centre – konal literárny večer o knihe Povedz slovo čisté od spisovateľa Antona Baláža.
Na moderovanú prezentáciu prijal pozvanie kolega z Klubu nezávislých spisovateľov Ján Beňo, aby
podrobne a fundovane rozprával o živote a diele básnika, spisovateľa , literárneho krittika, vedca a organizátora spoločenského života Štefana Krčméryho (1892 – 1955), teda o titulnej postave Balážovho dokumentárneho románu. V úvodných slovách Jána Beňa odznelo: "Osud Štefana Krčméryho bol heroický a tragický".

Januárové klubové stretnutie – nové knihy, aj spomienka
Prvé  stretnutie Klubu nezávislých spisovateľov v roku 2018 sa uskutočnilo v posledný januárový deň v hudobnom štúdiu Mestskej knižnice v Bratislave sa začalo spomienkou na našich nedávno zosnulých klubových kolegov Jozefa Marušiaka (skonal v Bratislave 7. januára 2018 vo veku 85 rokov) a Jozefa Bžocha (skonal v Bratislave 11. januára 2018 vo veku 91 rokov). Patrili k zakladajúcim členom nášho klubu. Uctili sme si ich pietnou minútou ticha.
V tradičnej štruktúre programu sme si predstavili nové diela dvoch našich kolegov - Antona Uheríka a Evy Maliti Fraňovej. Reflexiu na knihu Antona Uheríka Dotyky s vedou s osobným akcentom predniesla Judita Kaššovicová, autor predniesol verše a pripomenul čriepky zo svojho pracovného života vedca-psychológa, ktoré tvoria podstatný obsah jeho knihy.

O holokauste a postholokauste v strednej Európe
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr UKF v Nitre sa pod vedením prof. Tibora Žilku stal na Slovensku odborným a uznávaným pracoviskom zaoberajúcim sa osudmi židovskej komunity v tomto geograficky exponovanom priestore. Jedným z jeho kľúčových aktivít je organizovanie odborných konferencii, na ktoré okrem slovenských a maďarských historikov skúmajúcich fenomén holokaustu i postholokaustu pozývajú aj autorov, ktorí tieto témy stvárňujú vo svojej tvorbe. Vzniká tak zaujímavé prepojenie vedeckého a umeleckého pohľadu -- o čom svedči aj knižne publikované výstupy z týchto konferencii.

Dve nové knihy a tri prémie na decembrovom klubovom stretnutí
Ostatné tohtoročné stretnutie Klubu nezávislých spisovateľov sa uskutočnilo 20. decembra 2017 v komornom prostredí Artotéky Mestskej knižnice v Bratislave a predstavili sme dve nové diela našich členov: básnickú zbierku Martina Vlada Zväčšovanie priestoru a súbor esejí, článkov a úvah divadelnej teoretičky a kritičky Zuzany Bakošovej Hlavenkovej Čas činohry našich čias. Reflexiu o Vladovej zbierke predniesol jeho košický „spolupútnik“ , básnik a prozaik Peter Bilý. Ako poprednú teatrologičku, autorku početných divadelných štúdii, publikovaných v rokoch 1990 – 2014 predstavil Zuzanu Bakošovú Hlavenkovú prof. Karol Horák. Oba príspevky budeme publikovať v rubrike Kritické reflexie.

Laudácio Zvonkovi Taneskému
V Zichyho paláci v Bratislave odovzdali 6. decembra 2017 Cenu Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2017 macedónskemu prekladateľovi Zvonkovi Taneskému. Laudáciou, v ktorom priblížil prekladateľskú tvorbu laureáta, predniesol literárny kritik Igor Hochel.
Vážené dámy, vážení páni, ctení prítomní,
nemusíme si nič navrávať. Tak ako je faktom, že slovenčina vzhľadom na nízky počet príslušníkov nášho národa patrí medzi tzv. malé jazyky, aj naša národná spisba sa radí medzi tzv. malé literatúry. Netreba si veci idealizovať, vytvárať falošný obraz a tváriť sa, že je o ňu vo svete bohvieaký záujem....

Medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100 v Budapešti
V dňoch 22.- 24. 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100, usporiadaná na počesť nedožitého životného jubilea profesora P. Királyho, významného maďarského slavistu a zároveň slovenského rodáka.
Konferencia prebehla na pôde Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti a jej hlavnými organizátormi, okrem Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti, boli Nadácia Svätého Adalberta pre výskum strednej a východnej Európy...

Sedemdesiatnik Ján Zambor
Narodil sa 9. decembra 1947 v Tušickej Novej Vsi, na úrodnej zemplínskej nížine, ktorú už vtedy zaľudňoval svojou poéziou jeho mladícky básnický vzor Pavol Horov. Jeho vplyv, rovnako ako jeho rodisko, ľudia, ktorí sa natrvalo vpísali do jeho pamäti i mravné hodnoty, ktoré si tam osvojil sa stali trvalou súčasťou jeho básnických zbierok – i tej zatiaľ ostatnej Dom plný nevideteľných.
Štúdium na Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, dnes Prešovskej univerzity vytvorilo základ jeho budúceho, dnes už celoživotného literárnovedného...

Pocta Jřímu Levému
V dňoch 26. a 27. októbra sa uskutočnila v Brne pri príležitosti nedožitých 90. narodenín najvýznamnejšieho českého translatológa konferencia Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem. Organizátormi podujatia boli Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Moravská zemská knihovna.
V jej veľkorysých moderných priestoroch sa podujatie konalo. V prvý deň odzneli dve plenárne prednášky. Univ. Prof. Dr. Dilek Dizdar z Univerzity Johannesa Guttenberga v Mainzi sa venovala vo svojom príspevku kritike filologických prístupov v translatológii. Skutočným zážitkom bola prednáška prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc., ktorý charakteristiku Levého vedeckého systému popretkával osobnými spomienkami na osobnosť predčasne zosnulého teoretika a historika prekladu v kontexte českého literárnovedného štrukturalizmu...

Povesti a bájky na novembrovom KNS
Súčasťou klubového stretnutia 29. novembra 2017 bolo aj predstavenie nových diel našich členov: Levočských povestí Jána Milčáka a knihy Juraja Šebestu Bajky 1. Diela vo svojich kritických reflexiách predstavili Ján Beňo a Timotea Vráblová.
Ján Beňo vo svojej reflexii stručne priblížil Milčákovu tvorbu, ktorej súčasťou, popri úspešných rozhlasových hrách sú i početné knihy určené detskému čitateľovi. Jeho Chlapec Lampášik bol v roku 1996 zapísaný na Čestnú listinu IBBY a jeho doterajšia tvorba pre deti a mládež patrí k trvalým hodnotám slovenskej detskej literatúry. Po Rozprávke o oslíkovi z roku 2012 sú jeho novým...

Tri ceny AOSS pre členov nášho klubu
Trojnásobným triumfom členov Klubu nezávislých spisovateľov sa skončilo udeľovanie cien Asociácie spisovateľov Slovenska za rok 2016, ktoré sa 29. novembra 2017 odovzdali ich laureátom v Zichyho paláci v Bratislave. Cenu Slovenského centra PEN získal Ireney Baláž za básnickú zbierku Čas hmatu. Cenu Klubu nezávislých spisovateľov získala Mila Haugová za básnickú zbierku Srna pozerajúca na Polárku. Výročnú cenu Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska získal Milan Richter za knihu Kafka a Kafka, ktorá obsahuje hry Z Kafkovho pekloraja a Kafkov druhý život...

Moskovské prezentácie: almanach Devín a poézia Miroslava Válka
V Slovenskom inštitúte v Moskve sa 21. novembra 2017 uskutočnilo verejné zasadnutie moskovskej Spoločnosti Ľudovíta Štúra, ktorého hlavným programom bola prezentácia nového čísla almanachu Devín a prekladových výberov z poézie Miroslava Válka Sireň už boľše ne vzorviotsia a z mojej poézie Čem ja k vam približus v preklade Natalie Švedovovej. Publikácie vyšli tohto roku v moskovskom vydavateľstve MIK.
Podujatie otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu Ján Šmihula, ktorý mimochodom ustavične potvrdzoval chýr ústretového predstaviteľa tejto inštitúcie. Stretnutie viedla stále agilná slovakistka, literárna vedkyňa, prekladateľka a editorka...

S Rudolfom Dobiášom v Prahe.
Môj otec dostal pozvánku na slávnostný večer do pražského Národního divadla.  Má 83 rokov, za sebou dva infarkty a zbabranú operáciu srdca, ktorá ho priviedla na prah smrti. Zle počuje, ťažko chodí, ale keď vidí peknú ženu, začne sa usmievať. Bolo jasné, že do Prahy nemôže ísť sám.  Jasné bolo aj to, že pôjdem s ním. Rozmýšľal som, či by s nami  nemala ísť aj nejaká ošetrovateľka, ale túto myšlienku som po chvíli zavrhol – určite by sme sa vadili, kto z nás s ňou bude spať. A nemohol som riskovať jeho ďalší infarkt.
Do Prahy sme šli vlakom, na stanici nás čakal vzdialený príbuzný Pavol. Hneď nás zobral na obed...

Slovensko‒srbský dvoj(troj)program na Bibliotéke
Na tohtoročnej Bibliotéke bola jedna hodina venovaná prezentácii novej knihy cestopisov člena KNS Miroslava Demáka Takmer niečo, doplnená predstavením knihy Tri ženy, dvaja muži a ja slovenskej autorky z Vojvodiny Viery Benkovej, ktorej mamka pochádzala z Čičmian. O Viere Benkovej hovoril Miroslav Bielik, kým svoju knihu si prakticky sám odprezentoval Miroslav Demák
Hneď potom sa na tom istom pódiu predstavili traja srbskí básnici, ktorým v tomto roku vyšli knihy v slovenskom preklade: Jeremija Lazarević (Kľúč od rozostavaného domu) ...

Mila Haugová čitala vo Viedni
Na prestížnom Buchmese Wien Donau Lounge sa 10. novembra 2017 predstavila aj poetka a naša klubová kolegyňa Mila Haugová. V slovenčine i v prekladoch do nemčiny čítala zo svojej najnovšej poézie. Podujatie moderoval moderoval Cornelius Hell.
Čítania sa zúčastnila Daniela Humajová z Literárneho informačného centra, ktorá podujatie dopĺňala z odborného hľadiska, ilustrátorka knihy Renata Musset a početné rakúske publikum. Bohatá beseda k zbierke sa týkala nielen tvorby M. Haugovej, ale zároveň bola predstavená i tvorba i iných významných slovenských básnikov a poetiek. K podujatiu vo Viedni sa vraciame i niekoľkými fotografiami.

Povedz slovo čisté v Trenčíne
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci projektu Predstavujeme literárne osobnosti Trenčianskeho kraja zorganizovala 8. novembra 2017 besedu s prozaikom, scenáristom, publicistom a autorom kníh literatúru faktu Antonom Balážom.
Na besedu s autorom, rodákom z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorý v súčasnosti žije v kopaničiarskej obci Hrašné, sme pozvali žiakov Dopravnej akadémie v Trenčíne. Sú to študenti zapojení do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Do tejto pomyselnej či symbolickej literárnej záložky im teraz pribudol popredný slovenský spisovateľ...

Povedz slovo čisté a Čas hmatu na októbrovom KNS
Súčasťou klubového stretnutia 25. októbra 2017 v bratislavskej Artotéke bola odborná reflexia nových diel Antona Baláža a Ireneya Baláža. Román Antona Baláža Povedz slovo čisté predstavila literárna vedkyňa Mária Bátorová a autorov klubový kolega, básnik a prozaik Rudolf Dobiáš. Mária Bátorová rovnako predstavila aj básnickú zbierku Ireneya Baláža Čas hmatu (ako voňajú sny). Prítomní boli aj obaja autori, ktorí zasa predstavili vlastný pohľad ma svoje nové diela.

Tamara Archlebová čítala v Klube seniorov ŽNO
V rámci akcie Knihy v mojej rodine sa poetka a prekladateľka stretla 25. októbra 2017 s členmi bratislavského Klubu seniorov pri Židovskej náboženskej obci.
Na tomto už štvrtom autorskom stretnutí čítala z autobiografického románu svojej matky, spisovateľky Oľgy Gály Lőrinczovej: Nemý vták (Néma madár, obe 2003, BA, Zing Print), v jej preklade z maďarského originálu, aj zo svojej poslednej knižky Ako Ruth odišla do jazera a iné sny (2010, BA, Zing Print). Čítanie bolo tematicky orientované na holokaust. Približujeme ho i pohľadom na jej poslucháčov.

O Slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom Dienku.
V príjemnom prostredí Galérie Artotéka Mestkej knižnice na Kapucínskej č. 1 v Bratislave na vo štvrtok 28. septembra o 16. 30 hod. uskutočnila prezentácia rozprávkovej knižky Dagmar Inštitorisovej O Slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom Dienku. Kniha vyšla tento rok vo vydavateľstve NM Code Bratislava v Edícii Jahodová kolobežka, ktoré sa zameriava aj na vydávanie odborných publikácií.
Knihu do života ju uvítala divadelná rozprávkarka Paťa Jariabková, „zástupný“ Janko Uličiansky ...

Básnik Gabriel A. Levický čítal v Bratislave
Básnik slovenského pôvodu, žijúci v USA, Gabriel A. Levicky predstavil 10. októbra 2017 svoju básnickú tvorbu záujemcom novodobej poézie, čerpajúc taktiež zo svojej samizdatovej tvorby v kaviarni KÚT, pri Michalskej bráne v Bratislave.
Gabriel A. Levický tvorí dvojjazyčne a čítal z piatich publikácií. Ako prvú predstavil slovenskú samizdatovú zbierku NEZNÁMA POÉZIA č. 1, po tom nasledovalo čítanie z druhej zbierky, nadvazujúcej na NP č. 1 v angličtine — THE UKNOWN POETRY N. 2. Po nej čítal zo svojej zbierky ...

Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte III.
V utorok 3. 10. 2017 sa v priestoroch Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte. Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutočnilo o 10:00 hod., kedy PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD., organizačná garantka konferencie z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, predstavila všetkých zainteresovaných účastníkov a privítala aj ďalších...

Čo je to napísať báseň? Mila Haugová to vie
A opäť to potvrdila v knihe Rastlina za ohradou sna – novej zbierke básní, s ktorou sa početné, vnímavé a vďačné publikum mohlo zoznámiť 21. septembra 2017 na prezentácii v Národnej banke Slovenska v Bratislave.
Po zbierke Srna pozerajúcej na Polárku a výberu z jej poézie Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka, ktoré sme tento rok predstavili na našich klubových stretnutiach, aj do tretice sme sa presvedčili, že naša kolegyňa, inak aj tohtoročná jubilantka je popredná slovenská poetka...

Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy pre Tibora Žilku
K doterajším oceneniam výnimočného človeka a univerzitného profesora Tibora Žiku pribudlo 22. augusta 2017 ďalšie významné ocenenie. V tento, pre mnohých možno obyčajný, ale pre ocenených iste výnimočný, na bratislavskom veľvyslanectve udeľovali maďarské štátne vyznamenania, o ktorých rozhoduje priamo prezident Maďarska János Áder. Ocenenia odovzdával veľvyslanec Maďarska v Bratislave Tibor Pető, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil: „Ocenenia získavajú ľudia, ktorí pracujú pre náš národ, avšak s uznaním prichádza i zodpovednosť.“
Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy získali: Tibor Žilka – vysokoškolský profesor a literárny vedec a  Gyula Bárdos – politik a predseda Csemadoku. Maďarský zlatý kríž za zásluhy získali: Gabriella Jarábik – zakladateľka a riaditeľka Maďarského kultúrneho múzea na Slovensku a Mária Jókai – pedagogička a etnologička.

Literatúra rodinnej pamäti a snov
Pod názvom Knihy v mojej rodine sa 31. 8. 2017 v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave uskutočnilo podujatie venované literárnej a prekladateľskej tvorbe Tamary Archlebovej, jej matke Oľge Gály Lörinczovej a jej bývalému manželovi Vladimírovi Archlebovi. Okrem Tamary Archlebovej sa publiku predstavila aj speváčka Katka Feldeková s klavírnym sprievodom Richarda Šimurku. Podvečerné podujatie moderoval Ivan Kamanec. Náš klubový kolega a známy historik predniesol aj úvodné slovo...   

Stretnutie s tvorbou a životnými osudmi Alberta Marenčina
Pre spisovateľa nemôže byť krajší darček k životnému jubileu, ako vydanie jeho novej knihy. Deväťdesiatpäťročný jubilant, surrealistický básnik, prekladateľ,  scenárista a dramaturg Albert Marenčin (nar. 26.7. 1922 v Bystrom) dostal takýto darček od svojho syna Alberta, majiteľa úspešného knižného vydavateľstva  MARENČIN PT. Sú to rozhovory s maliarom Júliusom Jakobym s názvom KOŠICKÝ PUSTOVNÍK.  Hoci ide už o jej tretie vydanie (prvý vyšlo ako samizdat v roku 1983) je to nové dielo: rozhovory sú doplnené odborným textom výtvarného teoretika Jána Ábelovského a doslovom celoživotného autorovho priateľa Juraja Mojžiša...

Trnavské poetické inšpirácie a poézia Miroslava Válka
V rámci Trnavskej poetiky sa v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho uskutočnila 11. júla 2017 vydarená literárna udalosť pod názvom Záhradné poetické inšpirácie. Významnou súčasťou tohto druhého poetického stretnutia bola spomienka na nedožité 90. výročie narodenia trnavského rodáka Miroslava Válka, jednej z kľúčových básnických osobností slovenskej literatúry 20. polovice dvadsiateho storočia. O jeho poézii hovoril kritik Pavol Tomašovič a básnik a prozaik Štefan Kuzma. Vnímavému a hojnému publiku prečítal aj niekoľko Válkových básní...

Klub nezávislých spisovateľov opäť v Červenom raku
V piatok 14. júla 2017 sa návštevníci Letnej čitárne U červeného raka Mestskej knižnice v Bratislave stretli s tromi našimi autorkami. O svojej tvorbe rozprávali a ukážky z nej čítali Zuzana Bakošová-Hlavenková, Ľubica Suballyová a Anna Valcerová, podujatie moderovala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová.
Z. Bakošová-Hlavenková porozprávala o spojitosti novej monografie Čas činohry našich čias (2017) s monografiou Čas činohry z roku 1990, v ktorej reflektovala svoju kritickú a vedeckú tvorbu o divadelnom umení do roku 1989. V novej sa venuje reflexii divadelného umenia po tomto roku. Predstavila dve časti z nej, ktoré majú pre ňu osobitý význam. A to časť o Divadle Astorka Korzo ´90, ktorého tvorbe sa venuje už dlhé roky a štúdiu o alternatívnom Divadle Stoka. Obe divadlá pôsobia v Bratislave...

Cena Slnečné hodiny pre Miroslava Demáka
Sriemská Mitrovica, bývalé rímske mesto Sirmium, v ktorom sa narodilo šesť rímskych cisárov a do slovanských dejín sa zapísala aj ako hlavné mesto Panónie sa koncom mája 2017 stala dejiskom medzinárodného básnického festivalu, na ktorom sa zúčastnili mladí poeti z trinástich európskych krajín.
Počas konania festivalu Kultúrne stredisko Sirmium Art udelili nášho kolegovi, básnikovi Miroslavovi Demákovi prestížnu cenu za prínos do detskej literatúry SLNEČNÉ HODINY. Stal sa len...

ČÍTANIE V MYSLI a osobné spomienky na básnika a bábkara Jozefa Mokoša
V utorok 6. júna 2017 v príjemnom prostredí Študovne Starého divadla Karola Spišáka v Nitre sa pred účastníkmi medzinárodného bábkarského festivalu STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS uskutočnila prezentácia kolektívnej monografie ČÍTANIE V MYSLI BÁBKARA A BÁSNIKA (JOZEFA MOKOŠA).
O svojich príspevkoch v knihe hovorili Dagmar Inštitorisová, hlavná autorka nielen knihy, ale aj projektu podporeného Fondom pre umenie, Barbora Krajč Zamišková a Matúš Mikšík. Festivalové publikum sa tak mohlo priamo oboznámiť s dramatickou tvorbou pre film, rozhlas, televíziu a divadlo jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a bábkarov...

Obnovenie a zintenzívnenie vzťahov
Na pôde českého veľvyslanectva v Bratislave sa v stredu 24. mája 2017 stretli zástupcovia Rady AOSS a zástupcovia Klubu českých a slovenských spisovatelů. (Išlo o individuálnych členov bývalého Klubu pražských spisovatelů, či zástupcov spisovateľských spoločností). Po vrelom privítaní p. velvyslankyňou Líviou Klausovou a predstavení jednotlivých zástupcov spisovateľských organizácií sa ich rokovania týkali budúcej spolupráce oboch spisovateľských organizácií.
Účastníci sa dohodli na nasledovnom...

Balážovo Povedz slovo čisté je tu
Životopisné knihy majú u členov nášho Klubu bohatú tradíciu. Anton Baláž - v tej svojej - pokračuje románovým spracovaním osudu Štefana Krčméryho (1892 - 1955) v knihe s názvom Povedz slovo čisté.
Život nášho významného básnika, literárneho historika, kritika, publicistu, prekladateľa, správcu Matice slovenskej a národného dejateľa, ktorý bol napríklad i jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 atď. však zachytáva na sklonku jeho života. Počas rokov, ktoré strávil v prvej polovici 50. rokov 20. storočia v psychiatrickej nemocnici v Pezinku.
O tom, prečo Anton Baláž knihu napísal a čo ho viedlo k...

Prémie Literárneho fondu pre Jána Zambora a Stanislava Štepku
V Zichyho paláci v Bratislave 13. júna 2017 Literárny fond udelil ceny a prémie za literárnu tvorbu za rok 2016. Medzi ocenenými autormi boli aj dvaja členovia Klubu nezávislých spisovateľov Ján Zambor a Stanislav Štepka. Literárny vedec Ján Zambor získal Prémiu LF v kategórii literárna veda za dielo Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpetáciách a dramatik zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka v kategórii dráma za divadelnú hru To nemá chybu.
Monografia Jána Zambora Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách je fundovaným sprievodcom životom a dielom najvýznamnejšieho básnika slovenskej moderny a slovenského symbolizmu. Krasko svoje lyrické verše charakterizoval ako „vzlyky nahej duše“. Ján Zambor ukazuje cestu, ako sa do týchto veršov ponoriť. Monografiu dopĺňajú bohaté biografické a bibliografické fakty o autorovi, ktorého 140. výročie narodenia si tento rok pripomíname. O monografii sme na našej stránke písali v Nových knihách i v reflexii literárnej vedkyne Jany Juhásovej.
Štepkova hra To nemá chybu, horká komédia...

Júnový klub KNS: nové básnické zbierky a „noví“ jubilanti
Naše júnové klubové stretnutie malo dve základné programové podoby: odbornú reflexiu nových básnických zbierok a pripomenutie si životných jubileí našich dvoch členov – poetky Mily Haugovej a básnika, esejistu a prekladateľa Ivana Čičmanca.
Jubilujúcej poetke Mile Haugovej vyšli dve nové básnické zbierky Srna pozerajúca na Polárku a Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka a stali sa predmetom odbornej reflexie. Jurolekov výber z jej doterajšej bohatej básnickej tvorby predstavila literárna vedkyňa Anna Valcerová a zbierku Srna pozerajúca na Polárku poetka a esejistka Dana Podracká. Valcerovej text prinesieme v rubrike Kritické reflexie a Podrackej pohľad na novú zbierku v rubrike Nové knihy. O básnickej zbierke Ladislava Šimona i širšom pohľade na jeho doterajšiu básnickú tvorbu hovorili kritici Ján Zambor a Igor Hochel....

Rozhovor s Jozefom Špačkom : O nepovinnom i povinnom čítaní a písaní
Jozef Špaček (nar. 1950) ako absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave vyučoval na gymnáziu v rodnej Skalici od roku 1975 do roku 2013 slovenský jazyk, ruský jazyk a estetiku a od roku 1971 písal recenzie, kritické štúdie, literárnovedné texty a eseje do všetkých prestížnych dobových literárnych časopisov najmä o slovenskej, českej i ruskej próze. Do rôznych učebníc literatúry pre stredoškolákov vypracoval portréty desiatok autorov viacerých generácii slovenských spisovateľov – od Rázusa, Smreka, Lukáča, Novomeského, cez Chudobu, Hykischa, Blažkovú, Johanidesa, Slobodu, Balleka, Jaroša, Vilikovského, až po Dušeka, Mitanu, Puškáša, do Slovníka slovenských spisovateľov spracoval 29 hesiel, pôsobil v porotách viacerých literárnych súťaží, kde k viac ako trom stovkám publikovaných kritických textov pridal už nepočítané posudky na diela budúcich adeptov na literárnu slávu....

Zrkadlo ruže Mily Haugovej
Pri príležitosti životného jubilea poetky a prekladateľky Mily Haugovej sa v spolupráci Klubu nezávislých spisovateľov, Literárneho informačného centra, vydavateľstva Skalná ruža a Univerzitnej knižnice v Bratislave konalo dňa 31. mája 2017 o 18:00 hod. v Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice v Bratislave slávnostné uvedenie knihy Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka. Podujatie moderovala Miroslava Vallová. O tom, ako kniha vznikala, rozprávali za vydavateľstvo Skalná ruža básnici Juraj Kuniak a Rudolf Jurolek. Virtuálne bol prítomný aj tretí básnik vydavateľstva Skalná ruža Erik Jakub Groch, navrhovateľ obálky a výtvarnej koncepcie knihy. Zasvätenú reflexiu tvorby Mily Haugovej predstavila ....

O poetike románu v Slovenskej akadémii vied
Dňa 24. mája 2017 sa v Slovenskej akadémii vied (Ústav svetovej literatúry) uskutočnila prednáška prof. PhDr. Tibora Žilku, DrSc., riaditeľa Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr a zároveň člena Klubu nezávislých spisovateľov. Vystúpil s prednáškou s názvom Poetika románu. Úvodné slovo patrilo Mgr. Romanovi Mikulášovi, PhD., pracovníkovi Ústavu svetovej literatúry SAV, ktorý je zároveň zodpovedným riešiteľom projektu VEGA Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií. Prednášajúceho hosťa predstavil prítomným ako uznávaného odborníka na teóriu literatúry a významného semiotika.
Tibor Žilka v úvode prednášky dôkladne vysvetlil základný model literárnej komunikácie, ktorý vytvoril spolu s ostatnými predstaviteľmi ...

Literárny večer slovenskej poézie a kultúry
Večer plný nádherných básní a recitátorského umenia. Milovníci slovenskej poézie si už niekoľkýkrát vychutnali Literárny večer slovenskej poézie a kultúry vo Viedni v spoločnosti významných hostí.
Známa spisovateľka a manželka veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku Adriana Macháčová v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni pod vedením riaditeľky Aleny Heribanovej usporiadali...

Poetry opposite v letnej čitárni U Červeného raka
Poetry oppsite je formát s jasnou čistou myšlienkou, ktorá skrsla v mysli básnika: Nie vyhrotiť, či naopak otupiť, ale dať do dynamickej rovnováhy rozdiely veku, príslušnosti a vzdialenosti autorov a ich poetík.
V spolupráci Európskeho domu poézie v Košiciach, Klubu nezávislých spisovateľov a Literárneho informačného centra v piatok 19. mája podvečer v čitárni U Červeného raka čítali svoje básne Dana Podracká a Dalimír Stano. Moderovala...

Rozhovor s Juditou Kaššovicovou
Absolventka štúdia matematiky a zemepisu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského Judita Kaššovicová sa do sveta literatúry naplno zapojila na začiatku deväťdesiatych rokov uplynulého storočia. Vtedy sa stala redaktorkou časopisu Tvorba T – časopisu s neprehliadnuteľným odkazom na Lukáčovu Tvorbu zrušenú po februári 1948 a nástupe komunistov k moci, ktorým rovnako ako pri Smrekovom Eláne prekážalo nemarxistické a netriedne (nie materialistické, ale duchovné  vnímanie umenia a umeleckej tvorby). Po zrušení redakcie Tvorby T na Palisádach sa stala spoluzakladateľkou Spoločnosti pre Tvorbu T. Rovnako výrazný literárny impulz pre Juditu Kaššovicovú...

O tvorbe Antona Baláža na pozadí dvoch totalít
Na obhajobe rigoróznej práce Mgr. Moniky Adamickej Židovská tematika v tvorbe Antona Baláža, ktorá sa uskutočnila na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre 16. mája 2017 sa zúčastnil aj autor diel, ktorými sa práca zaoberala – románu Krajina zabudnutia , rozhlasových hier Trhlina a Ofélia nie je mŕtva a rozsiahlej dokumentárnej práce Transporty nádeje o vysťahovaleckej akcii slovenských Židov do Izraela po druhej svetovej vojne.

Literatúra ako spôsob bytia : Rozhovor s Rút Lichnerovou
Nasledujúci rozhovor dolnozemskej spisovateľky Viery Benkovej s prozaičkou Rút Lichnerovou prinieslo najnovšie číslo mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život 3 – 4/2017, ktorý vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Zároveň s rozhovorom je v tomto čísle publikovaná aj poviedka Rút Lichnerovej Láska je jabĺčko...

Rozhovor ponad oceán s JÚLIUSOM VANOVIČOM
Miriam Margala sa v roku 1991 vysťahovala do USA spolu so svojim manželom Martinom Margalom, dnes významným vedcom pôsobiacim na University od Massachusetts. Na tej istej prestížnej univerzite získala doktorát z anglickej literatúry a lingvistiky a prednáša kompozíciu a komunikáciu akademických textov, lingvistiku, teóriu a prax prekladu a filozofiu jazyka. Publikuje odborné texty, zúčastňuje sa na vedeckých konferenciách a venuje sa aj vytváraniu a plánovaniu spolupráce medzi univerzitami, vedcami a podnikateľmi v Spojených štátoch a európskych krajinách, vrátane Slovenska a Českej republiky. V prestížnych literárnych časopisoch publikuje aj rozhovory s významnými intelektuálmi a umelcami pôsobiacimi v USA a Európe. Tak vznikol aj...

Túry do teXtúry už po desiatykrát
Dňa 25. apríla 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila študentská konferencia Túry do teXtúry... alebo Keď z motyky vystrelí. Toto už tradičné podujatie, ktoré po desiatykrát privítalo nielen domácich študentov, no aj bývalých absolventov či poslucháčov a hostí z iných pracovísk, bolo organizované pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU.
Úvod konferencie patril hosťovskej prednáške prof. PhDr. Tibora Žilku, DrSc., ktorý v minulosti na Univerzite v Ružomberku krátko pôsobil. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty ...

Mila Haugová so svojou poéziou v Ružomberku
Podujatie sa uskutočnilo 11. apríla 2017, autorka čítala svoje básne, ktoré práve vyšli vo výbere Rudolfa Juroleka a diskutovala s viac ako stovkou prítomných poslucháčov Katolíckej univerzity aj za prítomností viacerých pedagógov. Zavŕšením úspešného dopoludnia bola iniciácia tohto nového knižného titulu -- píšeme o ňom v rubrike Nové knihy pod názvom Esenciálna poézia Mily Haugovej. Tu prinášame text, ktorý o podujatí publikovali študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku na webovej stránke univerzity. 11. apríla 2017 sme na univerzite žili umením a lyrikou. V Univerzitnej...

Rudolf Dobiáš so svojou poéziou pred trenčianskym a bratislavským publikom
V rozmedzí dvoch poveľkonočných dní, v utorok 18-teho a vo štvrtok 20-teho apríla 2017 sa zišli čitatelia i priatelia Rudolfa Dobiáša, aby sa zoznámili s výberom z jeho básnickej tvorby, ktorá vyšla vo vydavateľstve HLBINY pod názvom Noci a dni. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vTrenčíne, v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja, druhé v Bratislave, v Quo Vadis, dome katolíckej evanjelizácie, napojenom na Kostol sv. Trojice...

Prezentácia knihy Ľuboša Juríka o Alexandrovi Dubčekovi v Prahe
Dňa 6. apríla 2017 sa v Slovenskom inštitúte v Prahe uskutočnila beseda a prezentácia knihy významného slovenského spisovateľa Ľuboša Juríka Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočie (2015). Beseda sa sústredila najmä na jeho veľmi úspešnú knihu, ktorá je preložená už do viacerých jazykov, pričom sa pripravujú i ďalšie. Život i tvorbu autora predstavili dve významné osobnosti vedeckého života – literárny vedec prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., z Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre a prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., výborný historik na novšie dejiny...

Rudolf Dobiáš – slovenský Solženicyn
Prinášame pozoruhodný príspevok prof. Tibora Žilku o životných  osudoch a literárnej tvorbe Rudolfa Dobiáša, ktorý predniesol na konferencii usporiadanom Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre 21. marca 2017.
Zatknutie a odsúdenie Rudolfa Dobiáša na 18 rokov odňatia slobody za to, lebo údajne spolu s ďalšími odsúdenými „prevádzali protištátnu činnosť vo forme vyhotovenia a rozširovania letákov, zhromažďovania zbraní a ilegálneho schôdzovania s konečným cieľom pričiniť sa o zvrhnutie ľudovodemokratického zriadenia a nastolenia samostatného tzv. slovenského štátu“ – citát z rozsudku (Baláž 2014,  51). Bol zaistený 23. decembra 1953 na dvore v Dobrej, ale vraj zvládol to pomerne pokojne...

Rudolf Dilong a katolícka moderna
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre sa počas ostatných štyroch rokov stal platformou výskumu katolíckej literatúry v stredoeurópskom priestore. Konferenciou, venujúcou sa kľúčovej postave spirituálne orientovaných autorov Rudolfovi Dilongovi, ktorá sa na fakulte uskutočnila 21. marca 2017, sme tak nadviazali na predchádzajúce stretnutia odborníkov a záujemcov o kristocentrickú literatúru. Tie boli v minulých rokoch venované osobnostiam slovenskej katolíckej literatúry – J. Silanovi, M. Šprincovi, V. Beniakovi, P. U. Olivovi, P. Straussovi či J. Tóthovi, ako na to poukázal i vedecký garant konferencie prof. Tibor Žilka.

JUBILEJNÝ ROK VEČNE MLADEJ SPISOVATEĽKY Ivan Čičmanec
Krátku, ale pozoruhodnú a inšpirujúcu úvahu nášho klubového kolegu k blížiacemu sa 150. výročiu narodenia Boženy Slančikovej-Timravy odvysielala RTVS –  Rádio Devín ráno 2. marca 2017.     
Väčšina slovenskej verejnosti zrejme stále nepostrehla, že na 2. október tohto roku pripadá150. výročie narodenia našej významnej prozaičky Boženy Slančíkovej-Timravy. Moja exilová skúsenosť mi hovorí, že keby Timrava bola nórskou spisovateľkou, nórske ministerstvo kultúry by už dávnejšie bolo vyhlásilo tento rok za rok Timravy, popredné vydavateľstvá by vydávali reedície jej kníh, odborníci by poriadali timravovské sympóziá a niektorý popredný literát by sa určite podujal na napísanie rozsiahleho Timravinho  životopisu. Na Slovensku je však zatiaľ ticho, ktoré neveští nič dobré...

Cena Fra Angelico pre Máriu Bátorovú
Od roku 2002 Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru udeľuje Cenu Fra Angelico osobnostiam z oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia za ich prínos do kresťanskej kultúry. Medzi tohtoročnými laureátmi v kategórii slovesného umenia bola aj literárna vedkyňa a publicistka Mária Bátorová.
Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 23. februára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Cena je pomenovaná po blahoslavenom Fra Angelicovi, patrónovi umelcov. V slávnostnom príhovore biskup František Rábek, ktorý je predseda Rady...

Za Jaroslavou Blažkovou
Keď vo februári tohto roku prišla z Kanady správa od spisovateľkinho syna, že Jarka Blažková zomrela, pocity smútku sa striedali s úsmevnými spomienkami na múdru ženu, neskonale láskavú i hravú priateľku a spisovateľku, ktorú humor neopúšťal nielen v jej textoch pre deti a dospelých či v bežných rozhovoroch, ale ani v najťažších chvíľach. Vo svojom živote ich zažila veru nemálo, či už išlo o existenčné balansovanie pod nosom socialistickej a patriarchálnej cenzúry, emigráciu do Kanady v roku 1968 a následnú stratu jazyka aj spisovateľskej dráhy alebo o vlastné zdravotné problémy či odprevádzanie ťažko chorého manžela. Emigrácia z nej urobila zakázanú autorku. Po roku 1989 bola rehabilitovaná a na Slovensko sa vracala jednak reedíciami svojej tvorby zo šesťdesiatych rokov, jednak začala znovu písať a publikovať, pričom spolupracovala s vydavateľstvami Q111 a ASPEKT. Vyšli nové knihy pre deti Minka a Pyžaminka (2003), Traja nebojsovia a duch Miguel (2003).


Vyhlásenie klubu nezávislých spisovateľov.

My, členovia Klubu nezávislých spisovateľov, ktorého členom je aj historik Ivan Kamenec, ostro protestujeme proti antisemitským vyhláseniam poslanca NR SR za stranu ĽSNS, Stanislava Mizíka. Na základe týchto vyjadrení vyzývame ĽSNS, aby vylúčila poslanca Mizíka zo svojich radov. Ak však ĽSNS za poslancom Mizíkom stojí, a teda schvaľuje jeho vyjadrenia, žiadame kompetentné orgány SR o zrušenie tejto politickej strany. Vzhľadom na precedensy v slovenskej a európskej histórii v tejto otázke, nie je pre antisemitizmus a rasizmus miesto medzi legitímnymi politickými stranami SR, ani v kultivovanej a civilizovanej spoločnosti všeobecne.

V Kafe Scherz
V známej bratislavskej literárnej kaviarni Kafe Scherz sa večer 12. januára 2017 uskutočnil dvojkoncert hudobných zoskupení Farja Ways & Farebná hudba a Orchester Ivana Tomoviča. Na podujatí sa predstavila aj naša klubová kolegyňa, poetka Judita Kaššovicová. Čítala tu básne zo zbierky V Liptovskom Hrádku, V Mliečne, Spomienka na Woodstock  zo zbierky Som len kvet a básne so zimnou tematikou, spojené s hudobnou improvizácia na báseň Ešte budem dýchať. Dvojkoncert zaujal aj mladú myjavskú poetku Ruženu Šípkovu. Prinášame jej text „Haluze na ostrove Scherz, venovaný tomuto literárnemu večeru.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy pre Ivana Kamenca
Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky udelil prezident Andrej Kiska štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Bol medzi nimi aj náš klubový kolega, popredný slovenský historik Ivan Kamenec.
Knihy, odborné štúdie, eseje a početné publicistické texty Ivana Kamenca o našich novodobých dejinách patria do základného fondu pri poznávaní našej národnej histórie. Absolvoval štúdium histórie a dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave...

Trojruža pre Kvetu Daškovú
V budove Slovenského rozhlasu v Bratislave boli 22. novembra 2016 ocenení tvorcovia detských kníh a to cenou Ľudovíta Fullu a cenou Trojruža. Cenu Trojruža udeľuje Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce literárne dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Cena Trojruža sa odovzdáva súčasne s Cenou Ľudovíta Fullu. Za rok 2016 Cenu Trojruža udelili našej členke, spisovateľke a knižnej dizajnérke Kvete Daškovej za výnimočné celoživotné dielo v oblasti literatúry pre deti, s prihliadaním na mimoriadnu dlhoročnú vydavateľskú činnosť.

Antitotalitný diskurz v strednej Európe
Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 8. decembra 2016 na pôde Maďarského inštitútu v Prahe, a to najmä ako pocta a spomienka na 60. výročie maďarskej revolúcie boja za slobodu (1956 – 2016), bolo prispieť k vypracovaniu základného stredoeurópskeho modelového rámca, ktorý by mapoval kultúrne a vedecké aktivity rôznych antitotalitných zoskupení (prevažne z radov klerikálnych a laických skupín katolíckej cirkvi, intelektuálov vyznávajúcich občiansky liberalizmus a pod.), a ktorý sa od roku 1989 spracováva zväčša len na národných úrovniach.

Cena Pavla Straussa pre Tibora Žilku
Vo štvrtok 24. novembra 2016 pribudli k dovtedajším dvadsiatim nositeľov významnej Ceny Pavla Straussa ďalšie štyri veľké osobnosti slovenskej kultúry a umenia – divadelná režisérka a občianska aktivistka Viera Dubačová, literárny vedec, univerzitný pedagóg a člen Klubu nezávislých spisovateľov pri Asociácii spisovateľov Slovenska Tibor Žilka, rímskokatolícky kňaz, salezián Anton Srholec (in memoriam – cenu prevzal Michal Srholec, brat Antona Srholca) a hudobný skladateľ Marián Varga.

Ján Beňo: Stratená romanca
Po autobiografickom románe Život s kufrom (Milanium 2015) prichádza Ján Beňo s novým, rovnako autobiograficky ladeným dielom Stratená romanca. Jeho hlavnou postavou je „chlapec vo svetri z ovčej vlny“ Tomáš Halaj a jeho jedenásťročnými očami sa na začiatku príbehu dívame na prechod frontu v jeho rodnej Vodničke. A oproti zaužívaným historickým klišé o zlých fašistoch a dobrých osloboditeľoch sa máme možnosť zoznámiť aj s konkrétnymi postavami osloboditeľov – a už to nie sú „sami dobrí vojaci“. Ťažiskom príbehu je ale násilná kolektivizácia slovenskej dediny, spretrhanie väzieb s pôdou, ktorá bola pre dedinského...

Dávid Rubinovicz: Dávidkov denník
Mimoriadne zaujímavá, ale najmä v týchto časoch prepotrebná knižka pre deti vyšla vo vydavateľstve Q111. Volá sa Dávidkov denník, ilustrovala ju Katarína Slaninková, ktorá veľmi hlboko precítila posolstvo textu. Čo kniha obsahuje sa dozviete v priloženom úvodnom texte vydavateľky.
Dobrý deň, milý Dávidko,
od čias, keď si mal dvanásť, trinásť, štrnásť rokov a nesmel si chodiť do školy...

Štefan Kuzma: šepot
Svojej dvanástej zbierke dal Štefan Kuzma názov šepot. Od roku 2009, kedy sa po prvýkrát predstavil ako básnik zbierkou Mlčanie nepokoja, publikoval knihy básní Prienik do ticha, Blázniví anjeli, Posúvanie hrany, Krehká bublina, prelet, do zbla, tvár (ne)videného, rukojemník vody, cena studne, naveky – a plodom jeho tvorivého nepokoja je najnovšia zbierka šepot. V doslove k nej Milan Richter uvádza, že názvy Kuzmových zbierok prezrádzajú dôraz na isté témy, motívy a napriek tejto tematickej rozmanitostí...

Juraj Kuniak, Ján Kudlička: Rosa Mystica
Popri monografii Jána Zambora o Ivanovi Kraskovi Vzlyky našej duše sme v našom klubovom živote zaznamenali ďalší výrazný tvorivý počin - spoločné dielo básnika a esejistu Juraja Kuniaka a výtvarníka Jána Kudličku. Ide už o ich druhé tematicky objavné tvorivé stretnutie inšpirované Matkou Božou. Prvým bolo dielo Lamium album z roku 2012, v ktorom rovnako dominoval motív mariánskej piety, nielen v duchovnej, ale rovnako i vo výtvarnej podobe hlboko (až hĺbinne) zakorenený v slovenskom dejinnom vedomí. A na tomto druhom básnicko-výtvarnom opuse sa okrem Juraja Kuniaka podieľali aj ďalší dvaja členovia KNS....

Ján Zambor: Vzlyky nahej duše.
Ivan Krasko v interpretáciách
Autorskú produkciu členov KNS tento rok otvára Ján Zambor knihou, ktorú sám v úvodnom slove označil za sumarizáciu a najmä rozvinutie jeho nového literárnovedného záujmu o poéziu Ivana Kraska. Tento záujem o kľúčovú básnickú osobnosť modernej slovenskej poézie sa zrodil pred dvadsiatimi rokmi " a postupne vykryštalizoval do predstavy netradičnej monografie". Môžeme k jeho slovám pripojiť, že za uvedené dve desaťročia tvorivo vyrástol a "vykryštalizoval" aj jej autor a dnes Ján Zambor patrí k našim literárnovedným osobnostiam (uveďme z jeho rozsiahleho odborného diela aspoň najnovšie knihy Tvarovanie básne, ..

Nové básnické zbierky Štefana Kuzmu
Od vstupu do literatúry v roku 2009 vydal Štefan Kuzma osem básnických zbierok a štyri romány a tento rok obohatí slovenskú pôvodnú tvorbu troma novými knihami poézie. Všetky tri vychádzajú vo vydavateľstve Georg, Žilina 2016 a dopĺňajú ich autorove vlastné fotografie inšpirované prírodou a jeho zahraničnými cestami. Každú z nich sprevádza aj kritická reflexia. Mária Bátorová charakterizuje básnika Štefana Kuzmu ako" úkaz, ktorý sa vynoril a zaplavil literárnu scénu", pre Vladimíra Petríka je jeho tvorba poéziou životnej zrelosti a Zlata Matláková uvádza...

Heinrich Heine: Piesne a vzdychy
Vybral a preložil Ladislav Šimon
Heinrich Heine patrí k popredným predstaviteľom nemeckej i svetovej lyriky. Do literatúry vstúpil dvadsaťštyriročný útlou knižkou nazvanou jednoducho Básne. Bolo to v období, keď ešte žil Goethe a vrcholila nemecká romantika. Heine svojimi ďalšími básnickým knihami Tragédie a lyrické intermezzo, Tridsaťtri básní či Kniha piesní vniesol do nemeckej poézie nový svojský tón.
Ladislav Šimon nazval Heineho ironikom s dušou romantika. Výberu z jeho poézie dal názov Piesne a vzdychy a podľa názoru literárneho vedca Jána Zambora je Heine v Šimonovom preklade "príťažlivý ako lyrik  ...

Cvernovka ešte dýcha (myslí si Judita Kaššovicová a jej priatelia)
Mnoho ľudí sa čuduje, prečo toľko kriku a protestu, keď sa búrajú staré bratislavské továrne. Argumentujú tým, že už boli nepotrebné, chátrajú a zbytočne zaberajú miesto... Nepoznáme život fabrík. Objekty s dušou, génius loci tohto mesta. Nezainteresovaní na tlkote ich srdca si myslíme, že sú dávno mŕtve. No ony práve umierajú.
V mojom prípade je odchádzanie starej Cvernovky na Páričkovej spojené s pocitom dieťaťa, ktoré vidí obrovskú továreň s hučiacimi strojmi a fičiacimi cievkami...

Cena KNS pre Juraja Kuniaka
V Zichyho paláci v Bratislave odovzdala Asociácia organizácii spisovateľov Slovenska výročné ceny jednotlivých členských organizácií aj Cenu AOSS. Jej laureátom sa stal Jozef Leikert. Cenu Klubu nezávislých spisovateľov získal Juraj Kuniak za básnickú zbierku Za mestom.  Laudatio na laureáta predniesla predsedníčka poroty Ceny KNS Jana Kuzmíková. Publikujeme jej text a srdečne klubovému kolegovi Jurajovi Kuniakovi k Cene KNS blahoželáme.

Post Bellum pre Rudolfa Dobiáša
Združenie českých historikov a novinárov Post Bellum od roku 2001 buduje zbierku spomienok pamätníkov-bojovníkov proti komunizmu a od roku 2008 buduje v spolupráci s Českým rozhlasom a Ústavom pre štúdium totalitných režimov aj rozsiahly digitálny pamätnícky archív. V súčasnosti obsahuje už niekoľko tisíc výpovedí účastníkov protikomunistického odboja. Podľa ich vzoru vznikla aj slovenská organizácia Post Bellum, zaštítená našim Ústavom pamäti národa, ktorá sa ...

Anton Baláž : V Sofii s Táborom padlých žien
Na prezentáciu bulharského prekladu Tábora padlých žien som 7. novembra 2016 cestoval do Sofie spolu s jeho prekladateľkou Donkou Nejčeva-Chovanovou. Pani Donka je Bulharka, ktorá teraz so svojim manželom žije na Slovensku, vyštudovala sofijskú univerzitu Sv. Klimenta Ochridského, pracovala ako žurnalistka a prekladá z maďarského a slovenského jazyka. Zo slovenských autorov to bol Milan Rúfus (osobne sa s ním aj zoznámila), Rudolf Sloboda (toho poznala, keď niekoľko rokov robila knihovníčku v Devínskej Novej Vsi), Ján Johanides a Ladislav Ťažký. Potešilo ma preto, že sa rozhodla preložiť aj môj Tábor a po niekoľkoročných vydavateľských peripetiách a s podporou LIC (SLOLIA) a EU ( Creative Europe Programme) sa  ...

Mila Haugová besedovala na svojom „materskom“ gymnáziu v Leviciach.
Poetka a prekladateľka Mila Haugová sa aj ako členka Klubu nezávislýchspisovateľov stretla 27. októbra 2016 na besede so študentmi maturitného ročníka Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach.
Hneď na úvod besedy Mila Haugová prezradila, že „ Andrej Vrábel bol ešte aj môj náročný profesor fyziky a matematiky v rokoch 1956-59 počas môjho štúdia na gymnáziu, ktoré malo vtedy názov Jedenásťročná stredná škola. Bol to zásadový a čestný človek, pekný muž, vtedy ešte slobodný štyridsiatnik so zmyslom pre humor. Pripravoval nadaných študentov na štúdium matematiky a fyziky. Som rada, že gymnázium nesie jeho meno.

Mantra, modlitba a analytická meditácia - odkazuje Dalajláma
4000 ľudí v nedeľu 16. októbra o 13.00 v hľadisku vypredanej bratislavskej AEGON arény očakávalo príchod Jeho Svätosti 14. Dalajlámu na verejnú prednášku pod názvom Nádej a šťastie v neistých časoch. Stretnutia sa zúčastnila aj naša klubová kolegyňa, poetka Judita Kaššovicová. A keďže to nebolo jej prvé stretnutie s Jeho Svätosťou, požiadal som Juditku, aby nám priblížila pobyty Dalajlámu na Slovensku.
Deň predtým, pri jeho príchode z letiska do hotela Devín, sme sa stretli tvárou v tvár a podaním rúk. Túto, na verejnosti nie príliš rozšírenú informáciu ...

Rozhovor s Tiborom Žilkom : O podobách postmodernistického románu
V Prahe sa 20.-21. októbra 2016 zišli literárni vedci a teoretici z Česka, Poľska a Slovenska na medzinárodnej konferencii, ktorej jej organizátor Slovanský ústav Akadémie vied Českej republiky dal názor Román západných Slovanov: teoretické, historické a interpretačné kontexty. Medzi pozvanými literárnymi vedcami zo Slovenska bol aj náš klubový kolega Tibor Žilka a vystúpil s prednáškou o slovenskom postkoloniálnom románe. O tomto ojedinelom vedeckom podujatí na tému románu i téme jeho prednášky je aj nasledujúci rozhovor.

Kraskovo jubileum v Ružomberku
V rámci podujatí, ktorými si Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripomenula 140. výročie narodenia básnika Ivana Kraska, pripravila Katedra slovenského jazyka a literatúry diskusiu s vysokoškolským pedagógom, literárnym vedcom, básnikom prekladateľom a našim klubovým kolegom prof. Jánom Zamborom.
"Je to básnik večných otázok ľudského bytia. Zaujímavým spôsobom otvára problematiku medziľudských a partnerských vzťahov. Objavuje sa v ňom moderná artikulácia básne," povedal o Kraskovi profesor Zambor ...

O Pavlovi Straussovi vo Viedni
V rámci reprezentácie slovenskej kultúry v zahraničí v čase, keď Slovenská republika vedie Európsku úniu, organizovala Mária Bátorová v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni prezentáciu celovečerného programu o lekárovi a spisovateľovi Pavlovi Straussovi.
Program v Slovenskom inštitúte pozostával z prednášky, ktorá sumarizovala výsledky výskumu Márie Bátorovej publikované v prvej vedeckej monografii o tomto vzácnom spisovateľovi pod titulom Paradoxy Pavla Straussa ( Bratislava: Petrus 2006). Referát bol popretkávaný prednesom básní autora písaných po nemecky a publikovaných v medzivojnovom období v Prahe Die Kanone auf dem Ei a Schwarze Verse...

Sto slovanských románov a Tábor padlých žien
V prezentačných priestoroch Univerzitnej knižnice na Klariskej ulici v Bratislave v podvečer stredu 7. septembra 2016 predstavila riaditeľka Fóra slovanských kultúr Andreja Rihter významný a úspešný knižný prekladový projekt Sto slovanských románov ( počas jeho viac ako desaťročnej existencie vyšlo v prekladoch do jednotlivých slovanských jazykov viac ako 50 diel) a zároveň priblížila aj činnosť ich organizácie. Úvodné slovo k jej informačne bohatému vystúpeniu mala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Súčasťou podujatia, ktoré moderoval Michal Hovorecký bolo aj prezentácia anglického vydania románu Tábor padlých žien. Zúčastnil sa aj autor románu Anton Baláž a prekladateľ Jonathan Gresty
Pokračovanie

Tibor Žilka: Biblická tematika ako architext
"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali." (Sväté Písmo starého a nového zákona, 2003, s. 2272).
Z tejto známej citácie možno odvodiť prvú dôležitú axiómu nášho uvažovania: textová realita je nad faktickou realitou, presnejšie nemôže s ňou konkurovať realita faktov. Naše činy, náš život usmerňuje to, čo je dané v Slove, Písme - prísna faktografia utlmuje význam textu, jeho transcendentálne alebo symbolické súvislosti. Ešte presnejšie: ak niekto nepochopí, že sila a hodnota textu nespočíva v prenášaní presných, hodnoverných faktov do textu, ale na zvýznamnení...

Básnická výprava do Čiernej Hory a priľahlých balkánskych končín
Štyria básnici, členovia KNS - Miroslav Demák, Elena Hidvéghyová-Yung, Milan Richter a Ján Zambor - podnikli v dňoch 20. - 25. júla 2016 výpravu k svojim balkánskym kolegom v Srbsku a Čiernej Hore. Už 20. júna popoludní mali možnosť stretnúť sa v srbskej dedine Krčedin s kolegami a výtvarníkmi z Kataru, Talianska, Poľska, Bosny a Maďarska na otvorení festivalu Go Arts! venovanému poézii a výtvarnému umeniu, ktoré každoročne organizuje rodina Jakšićová (otec Zoran s manželkou a syn Miodrag, ktorý je úspešným spisovateľom a politikom) vo svojej jedinečnej záhrade. Každý z autorov, členov KNS prečítal po dve básne, ktoré zazneli tiež v preklade do srbčiny od Mira Demáka...
Pokračovanie

Jozef Špaček: V sieti pamäti
Je to až s podivom, ako si človek nevie pripustiť, že už sa dostal do takej životnej fázy, kedy má už možno i právo spomínať. Najmä ak sa spomienky viažu na človeka, ktorý nás výrazne ovplyvnil, obohatil či uviedol na tú cestu, o ktorej sme ešte nemali celkom jasnú predstavu.
Takým bol pre mňa básnik, pedagóg, prekladateľ ako i prozaik Pavel Bunčák. Narodil sa v Skalici 4. marca 1915, takže už uplynulo neuveriteľných 100 rokov od tejto udalosti. Po prvý raz som mal možnosť vidieť a počuť ho v Skalici ako študent SVŠ-ky na besede...

Měsíc autorského čtení, 17. ročník, 1.7. – 31.7.2016
Brno – Wroclav – Ostrava – Košice - Ľvov
V Brne v divadle Husa na provázku sa 1. júla začal 17. ročník Literárneho festivalu Měsíc autorského čtení, ktorý súčasne prebieha v ďalších štyroch mestách – vo Wroclave, Ostrave, Kočiciach a Ľvove. V každom z týchto miest sa predstaví šesťdesiatdva spisovateľov, ktorí vystúpia pred publikom i v médiách. Festival sleduje dve hlavné programové línie. Jedna reprezentuje českú, slovenskú a poľskú literatúru, druhá literatúru krajiny, ktorá je čestným hosťom; v tomto ročníku je to Španielsko. V hlavnom programe sa predstavia po dvaja spisovatelia súčasne v každom z piatich festivalových miest: jedným je hosť zo Španielska, druhým domáci autor či autorka z Česka, Slovenska alebo Poľska. Slovenskú literatúru tento rok reprezentujú Pavel Vilikovský, Michal Habaj, Peter Krištúfek, Rút Lichnerová, Dušan Dušek, Peter Šulej, Oleg Pastier, Peter Getting, Balla, Erik Ondrejička, Ján Litvák, Viťo Staviarsky, Stanislav Rakús, Mária Ferenčuhová a Márius Kopcsay.
Organizátormi tohto najväčšieho stredueurópskeho literárneho festivalu sú brnenské vydavateľstvo Větrné mlýny, wroclawská Mestská knižnica, ostravský Klub Atlantik, košický Kulturpark a ľvovská Rada Dialóg.

Magdaléna Barányiová: Vyznania a priznania,
Autorkou knihy rozhovorov s 13 tvorcami pôsobiacimi v súčasnej slovenskej kultúre je mladá interná doktorandka v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zároveň je Magdaléna Barányiová redaktorkou časopisu Mladá veda, účastníčkou medzinárodných vedeckých konferencii a víťazkou v projekte Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2014/2015 v kategórii Právo, filozofia, politológia a sociológia. A za súčasť jej bohatej biografie možno označiť aj fakt, že vlastným nákladom sa nerozhodla vydať básnické juvenálie, ale knihu rozhovorov...
Pokračovanie

Mária Bátorová: Dobrodružstvo ľudskosti. Dominik Tatarka a Albert Camus
V predmetnej štúdii sme porovnali dvoch autorov literárnej moderny Dominika Tatarku a Alberta Camusa. Ide o autorov, ktorí v dielach podstatne čerpali zo svojich osobných zážitkov. Oboch autorov považuje literárna veda za stúpencov existencializmu. Dokázali sme v komparáciách to, čo sami autori o sebe tvrdia, že existenciálny prístup ku skutočnosti, ktorý vidno v ich dielach (u D. Tatarku ešte pred oficiálnym konštituovaním existencializmu vo Francúzsku), nesúvisí so sartrovským typom existencializmu. U oboch autorov je v dielach evidentná filozofia činu a pozitívnej komunikácie komunikácie medzi ľuďmi v spoločnosti - "obci božej".
Pokračovanie

Goetheho Faust v podaní Milana Richtera
Príspevok Ladislava Šimona odznel na klubovom stretnutí 18. mája 2016
Kniha MALÝ FAUST od nemeckého klasika Johanna Wolfganga Goetheho a v preklade slovenského básnika, prekladateľa, navyše aj vydavateľa Milana Richtera sa v slovenskej vydavateľskej praxi prezentuje ako experiment. Prekladateľ sa nerozhodol predložiť verejnosti ucelený literárny text, ale "skladačku", do ktorej zaradil tak prvú verziu prvej časti Fausta, tzv. Urfausta, ako aj "vybrané scény" z definitívnej podoby prvej často. Vydanie dopĺňajú kratšie sprievodné texty teatrológa Jána Boora i samotného prekladateľa. Prítomná edícia predstavuje sumu a bilanciu doterajšieho úsilia Milana Richtera o zmocnenie sa "faustovského" textu. ...
Pokračovanie

Tábor padlých žien/The camp of fallen women na knižnom veľtrhu v Londýne
Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších knižných veľtrhov prevažne anglofónnych krajín a každoročne sa na ňom predstaví viac ako 1000 vystavovateľov zo 60 krajín. V tomto roku veľtrh vstúpil už do svojho 45. ročníka a koná sa v obnovenej výstavnej hale Olympia Kensington. V slovenskom národnom stánku, ktorý z poverenia Ministerstva kultúry SR zabezpečuje Literárne informačné centrum, bolo vystavených viac ako 250 titulov slovenských vydavateľstiev. Zväčša ide o knižné novinky, zamerané prevažne na pôvodnú tvorbu. Zahraniční návštevníci stánku sa môžu zoznámiť aj s prekladmi asi 20 knižných titulov slovenských autorov (románov, noviel, antológii poézie i prózy), ktoré vyšli v predchádzajúcich rokoch v prekladoch do angličtiny. Teraz k ním pribudol i preklad románu Antona Baláža Tábor padlých žien...
Pokračovanie

Na okraj Šimonovho Heineho
( Príspevok Jána Zambora, ktorý odznel na klubovom stretnutí 18. mája 2016)
V novom rozsiahlom prekladovom výbere z poézie Heinricha Heineho Piesne a vzdychy (výber, preklad, poznámky, kalendárium a doslov Ladislav Šimon. Studňa 2015) je nepochybne veľa peknej poézie i pekných prekladov. Tento nemecký básnik v podaní Ladislava Šimona je príťažlivý ako lyrik očarenia a demaskovania, romantiky a realizmu.
Z doterajších slovenských prekladateľov Heineho má Šimon prekladovou metódou najbližšie k Ľubomírovi Feldekovi. Nie je stúpencom historizujúceho prekladu, jazyk jeho prekladu je v zásade kompatibilný so ...
Pokračovanie

Šesť týždňov v Krakove
Prozaička a esejistka Rút Lichnerová sa od 1. mája do 12. júna zúčastnila Vyšehradského literárneho programu v Krakove. Po návrate z tohto autorsky obohacujúceho pobytu sa s nami kolegiálne podelila o svoje pobytové poznatky a skúsenosti.
Šesťtýždňový pobyt sa stal pre mňa príležitosťou vstúpiť do kultúrneho a intelektuálneho priestoru tohto historického mesta, obohatiť sa jeho duchovnými plodmi aj príležitosťou prezentovať tu svoju tvorbu. Bol to intenzívne prežitý čas vyplnený ...
Pokračovanie

Knižné potvrdenie relevantnosti kritiky
(Príspevok Jána Zambora, ktorý odznel v rámci kritických reflexii tvorby členov KNS na klubovom stretnutí 13. apríla 2016)
Kniha Jozefa Špačka s invenčným názvom Nepovinné čítanie (Modrý Peter, edícia Sivá brada: Levoča, 2015) odkazujúcim na jeho celoživotnú profesiu stredoškolského profesora prináša jeho práce o slovenskej a inonárodnej literatúre a reflexii literatúry z rokov 1986 - 2014. Popri úvodnej eseji Energia prvej vety a štúdii Typy obraznosti Rudolfa Slobodu a Petra Jaroša sú to recenzie a minirecenzie. Predmetom jeho pozornosti sa stali knihy slovenských autorov, najmä prozaikov, v menšej miere aj básnikov a literárnych vedcov. Knihám inonárodných autorov sa dostáva samostatnej pozornosti vo viacerých minirecenziách, ale svoj širší literárny, ba kultúrny rozhľad autor permanentne prezentuje aj v recenziách o slovenských autoroch. Špačka možno označiť za znalca - osobitne slovenskej a inonárodnej prózy. Prednosťou jeho písania je vecnosť. Charakterizuje ho aj triezvosť...
Pokračovanie

Verím v lásku, pretože je to nezmyselné
Príspevok Dany Podrackej, ktorý odznel v rámci kritických reflexii tvorby členov KNS na klubovom stretnutí
9. marca 2016 : Reflexia románu Rút Lichnerovej Hostina
Od prečítania Lichnerovej románu Hostina si kladiem otázku, prečo bola dcéra Iry Walnerovej, Kornis, zavraždená. A to mytologicky drastickým spôsobom, tak trochu na spôsob Caligulu, ktorý tiež vyrezal z tela svojej tehotnej sestry Drusilly dieťa a zjedol ho, aby sa stal bohom. Koronis zomrela podobne. Hoci jej dieťa, vyrezané z lona, prežilo. Koronis zasiahol luk jej manžela Bela, a keď bola nadobro prebodnutá ako motýľ, istý Gunár vyrezal dieťa, vykonal, čo vykonať mal, a istý Hermessy (nomen omen) zakrútil chlapčeka namiesto povojníčka do dresu streleckého klubu.
Prikláňam sa k výkladu sv. Augustína, ktorý samovraždu chápal ako protizákonný akt, identický s vraždou. Literárnu myšlienku ..
Pokračovanie

Mila Haugová: canti... amore
Mila Haugová, zrejme najplodnejšia a najprekladanejšia súčasná slovenská poetka sa v roku 2014 predstavila esejistickou knihou Písať ako dýchať, o ktorej literárna kritička Etela Farkašová napísala, že je to "opus, ktorý nesie nezameniteľné črty rukopisu autorky, možno ju vnímať ako alternatívnu podobu autorkinej literárnej sebareflexie, dômyselnú variáciu na jej predchádzajúce autobiografické prózy - s dôrazom na vybrané okamihy literárnej biografie." Po tejto mnohovrstvovej prozaickej výpovedi o procese svojej tvorby, prišla koncom roka 2015 Mila Haugová s novou básnickou zbierkou canti...amore. Vydavateľ ju približuje ...
Pokračovanie

Život s kufrom v trenčianskej knižnici
Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa v spolupráci s Literárnym klubom Omega uskutočnila 5. mája 2016 prezentácia dvoch nových kníh Jána Beňa: románu Život s kufrom a diela určeného detskému čitateľovi Timotej a pradedo.
Obe knihy sme už predstavili na našej webovej stránke a stali sa aj predmetom kritickej reflexie na klubovom stretnutí v januári 2016. Trenčianskemu publiku román Život s kufrom predstavil Rudolf Dobiáš a knihu Timotej a pradedo priblížila vo vnímavej a (zaslúžene) ematickej interpretácii moderátorka prezentácie a členka Literárneho klubu Omega Janka Poláková. Podujatie ..
Pokračovanie

James Wright: Červenokrídly drozd
James Wright (1927-1980), výnimočný hlas americkej poézie druhej polovice 20. storočia. V čase, keď jeho generační druhovia, beatnici, písali hlučnú, až škandalóznu poéziu, ponúkol svoje tiché, krehké verše, ktoré si postupne získavali uznanie odbornej kritiky i srdcia čoraz väčšieho počtu čitateľov. Za svoje Zobrané básne (Collected Poems) získal v roku 1972 Pulitzerovu cenu.
Pokračovanie

Rozhovor s Rút Lichnerovou : Obraz ozrejmujúci sa paradoxne tým, čo nie je. Nasledujúci rozhovor literárneho vedca Vladimíra Petríka vznikol počas tvorby autorkinej profilovej knihy Láska je jabĺčko (Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2015)
Svoje prózy si časopisecky začala publikovať začiatkom 80. rokov, knižne si debutovala okolo roku 1989 zbierkou poviedok V Kremenisku. Kremeniskom si nazvala Banskú Štiavnicu, kde žiješ a kde sa odohrávajú príbehy tvojich poviedok. Všetky sú zo súčasnosti, ale cez všetky preniká minulosť mesta. Nie tá slávna, tú si zachytila inde, skôr bezprostredná, ktorá sa usalašila vo vedomí ľudí a ktorá tak trochu formuje aj gestá správania sa. Aký je tvoj vzťah k tradícii a ako vnímaš súčasnosť?
Pokračovanie

V Budapešti sme nechýbali
Slovenská republika sa stala čestným hosťom na 23. ročníku Medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti, ktorý sa v hlavom meste susedného Maďarska uskutočnil v dňoch 21. - 24. apríla 2016.
Slogan podujatia: Dobré knihy robia dobrých susedov dostal konkrétnu podobu v preklade štyridsiatich preložených kníh súčasných slovenských autorov a vytvorili sa tak predpoklady zvýšiť záujem maďarských čitateľov o slovenskú literatúru. A prítomnosť viac ako troch desiatok autorov, ktorí sa osobne zúčastnili na ich prezentácii, veľtrhovému publiku vytvorila predpoklady aj na ...
Pokračovanie

10.apríla2016 popoludní čítala Mila Haugová
zo svojej knihy básní preložených do nemčiny Schlaflied wilder Tiere (Uspávanka divých zvierat), v kameňolome v St. Margarethen, ktoré je miestom sochárskych sympózii v Burgenlande, Rakúsku.
Spolu s dvomi rakúskymi kolegami čítala texty na tému Passion - Pašije, za pozornej účasti publika.
Čítanie podporila rakúska spisovateľská organizácia GAV .

Rozhovor s Danou Podrackou
Rok 2015 sa v slovenskej kultúre niesol aj v znamení početných štúrovských podujatí spojeným s dvojstým výročím od jeho narodenia. S objavnými témami i novými žánrovými formami prišli aj autori pôvodnej tvorby. Patrila medzi nich aj Dana Podracká s knihou Zatykač na Štúra. Ani na začiatku roku 2016 neschádza Štúr z historického kalendára i našej národnej pamäti: pred 160 rokmi, 12. januára 1856 na následky neúmyselného zranenia počas poľovačky Ľudovít Štúr umiera a o štyri dni neskôr ho pochovajú na evanjelickom cintoríne v Modre. Blízkosť týchto dvoch štúrovských výročí sa stala podnetom na nasledujúci rozhovor s našou klubovou kolegyňou Danou Podrackou.
Pokračovanie

Nad novou básnickou tvorbou Štefana Kuzmu
Súčasťou klubového stretnutia 13. apríla 2016 bola aj kritická reflexia troch nových kníh Štefana Kuzmu - zbierok poézie prelet, do zbla a tvár (ne)videného. Predstavili ich Erik Ondrejička a Mária Bátorová. Svoj autorský pohľad pripojil aj Štefan Kuzma. Pripájame aj kritické texty Kataríny Zitovej z Knižnej revue, Pavla Tomašoviča z Života a kultúry Trnavy a Mariána Hatalu z Listov.
O zbierkach poézie prelet, do zbla a tvár (ne)videného
Napriek skutočnosti, že Štefan Kuzma debutoval ako zrelý päťdesiatnik, nemožno ho zaraďovať v tejto chvíli k málo plodným a teda málo invenčným autorom, nakoľko do vydania reflektovaných troch zbierok poézie má za sebou už päť predchádzajúcich zbierok a k tomu aj štyri romány.
Pokračovanie

O politikovi, ktorý prekročil aj horizont 20. storočia
Prezentácia románu Ľuboša Juríka o posledných dňoch života Alexandra Dubčeka Rok dlhší ako storočie sa uskutočnila 14. apríla 2016 v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre. Podujatie zorganizoval Literárny klub Janka Jesenského v spolupráci s Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr FŠS UKF za účasti autora a Dubčekovho syna, bývalého diplomata Milana Dubčeka. V úvodnom slove prof. Tibor Žilka predstavil Juríkovu tvorbu zameranú na žáner literatúry faktu a jeho originálny spôsob priblíženia Dubčekovho života a jeho účinkovanie na československej i európskej politickej scéne (najmä v kľúčovom roku jeho života, od ktorého sa odvíja aj názov románu) formou rozhovorov Alexandra Dubčeka ...
Pokračovanie

Mária Bátorová sa stala členkou Učenej spoločnosti SAV
Literárnu vedkyňu a našu klubovú kolegyňu Máriu Bátorovú prijali 30. marca 2016 za riadnu členku Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Prijatiu do tejto najvyššej akademickej obce predchádza prísna procedúra, súčasťou ktorej je posudzovanie výsledkov vedeckej práce prijímaných členov a hlasovanie o ich prijatí je tajné. Učená spoločnosť SAV je elitnou inštitúciou, v ktorej prevažujú prírodovedné odbory a prijíma každé 4 roky minimum nových členov. Mária Bátorová sa v nej stala ako riadna členka prvou predstaviteľkou slovenskej literárnej vedy a reprezentantkou humanitných vied.
Ako literárna vedkyňa je od r. 1990 autorkou siedmych vedeckých monografii, početných úvah a esejí, ktoré publikuje na Slovensku i v zahraničí a ťažiskom jej literárnovedného bádania boli tabuizované témy, predovšetkým dielo Jozefa Cígera Hornského. V roku 2000 publikovala komparatívnu prácu J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre (Veda 2000), ktorou obhájila titul DrSc. Jej prepracované a doplnené vydanie vyšlo v nemčine v roku 2004 pod názvom Jozef Cíger Hronský und die Moderne (Peter Lang). Dielo získalo Cenu SAV a Cenu Literárneho fondu. Popri Hronskom to bolo dielo Pavla Straussa (Paradoxy Pavla Straussa, PETRUS 2006) a Dominika Tatarku a jej bádateľský záujem vyústil v roku 2012, na prahu tatarkovskej storočnice, do vydania rozsiahlej monografie Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. V roku 2015 vyšlo dielo aj v preklade do angličtiny v Peter Lang. Mária Bátorová pôsobí od roku 1985 v SAV, od roku 1999 ako vedúca vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV. V rokoch 1995 - 1998 bola hosťujúcou docentkou na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, neskôr externe prednášala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Masarykovej univerzite v Brne, kde získala aj titul vysokoškolskej profesorky.
K zvoleniu Márie Bátorovej za riadnu členku Učenej spoločnosti SAV srdečne blahoželáme.

Semiotika literatúry - Teoretické východiská a súčasné dilemy
Odborná publikácia Semiotika literatúry prináša príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom seminári, ktorý 10. júna 2015 usporiadala Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Publikáciu zostavil Dušan Teplan a v úvode charakterizoval dva základné ciele tohto odborného podujatia: " Prvým z nich bolo ukázať, aké sú teoreticko-metodické východiská semiotického bádania literatúry" a " otázky, či je tento typ bádateľskej činnosti stále aktuálny, ...
Pokračovanie

Z úcty ku skutkom a Autoportrét s Prokrustovým lôžkom
V roku 2015 vyšiel Dane Podrackej výber básní v srbčine. Vybral ich a preložil srbský básnik a prekladateľ Martin Prebudila. Básne vyšli pod názvom Autoportrét s Prokrustovým lôžkom ako knižná publikácia Smederevskej básnickej jesene.
Knihu básní v chorvátčine vybral, preložil a doslov napísal Ludwig Bauer. Vydalo ju vydavateľstvo Studio moderna d. o. o., Zagreb v roku 2016.
V knihe je preložených 110 básní, ktoré vyšli pod názvom Iz poštovanja prema činu. V doslove chorvátsky spisovateľ, filozof a prekladateľ Ludwig Bauer opisuje genealógiu slovenskej básnickej scény a jeho cestu k...
Pokračovanie

Rudolf Dobiáš: Perličky na slniečku
V rokoch, keď Rudolf Dobiáš nemohol písať o svojej väzenskej skúsenosti, ale cítil potrebu tvoriť i publikovať, obrátil svoj záujem k deťom, a tak začali vznikať i vychádzať jeho veršovanky a drobné poviedky v Zorničke, Slniečku a ďalších detských časopisoch. Neskôr k ním pridal rozhlasové rozprávky a hry pre mládež i prvé detské knižky ako Vietor v klobúku či Rozprávka o lastovičke. Po roku 1989 publikoval zväčša svoje prozaické „príbehy z prítmia“ a len sporadicky sa vracal k tvorbe pre deti. A tak to teraz pre neho urobil jeho priateľ Stanislav Bebjak, redaktor vydavateľstva Regent...
Pokračovanie

Prezentácia kníh Jána Beňa Život s kufrom a Timotej a pradedo
Prozaik a autor kníh pre deti Ján Beňo si aj po osemdesiatke udržiava mladícky elán, ktorý prepožičiava i svojim najnovším knihám. 18. februára 2016 predstavil na Generálnom biskupstve Evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave svoj spomienkový román Život s kufrom (MilaniuM 2015) a knihu pre deti Timotej a pradedo (Perfekt 2015). Po úvodnom slove predsedu Klubu nezávislých spisovateľov Milana Richtera zhodnotila Beňov prínos do súčasnej slovenskej tvorby pre deti literárna vedkyňa PhDr. Timotea Vráblová. Autorov dlhoročný priateľ Rudolf Dobiáš...
Pokračovanie

Rozhovor s Jánom Beňom
Život s kufrom ako portrét mladého umelca
Do bohatej prozaickej tvorby Jána Beňa pribudol koncom roku 2015 nový knižný titul - novela či menší pamäťový románik Život s kufrom. Autobiografické pozadie postavy Juraja Belaja je takmer totožné s príbehom autora, ktorého označili za organizátora "pyžamovej revolúcie" bratislavských vysokoškolákov počas protestu proti plánovanému zrušeniu vojenskej prípravy (čo by bolo znamenalo ísť na dvojročnú vojenskú službu), hrozilo mu vylúčenie zo štúdia na filozofickej fakulte, stal sa "kádrovým prípadom" a tak, hoci sa namiesto umiestnenkového pôsobenia v poľnohospodárskom učilišti na východe Slovenska dostal zásluhou Miloša Tomčíka a Ivana Plintoviča na Vyššiu pedagogickú školu v Banskej Bystrici, ani tam ho dlho nenechali starostliví strážcovia čistoty kádrov. O nej a o tvrdých mesiacoch začínajúceho autora je nasledujúci rozhovor s Jánom Beňom
Pokračovanie

Krištáľové krídlo 2015
Súčasťou každoročného udeľovania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo významným slovenským osobnostiam za prínos do hospodárskeho, vedeckého, umeleckého a kultúrneho života v predchádzajúcom roku je nominačný proces, na základe ktorého odborná porota vyberie v každej z desiatich kategórií tri osobnosti a jedna z nich sa počas slávnostného večera stane nositeľom tohto ocenenia. V kategórii publicistika a literatúra Krištáľové krídlo 2015 získala spisovateľka Veronika Šikulová za knihu Medzerový plod. Na ocenenie bol navrhnutý aj scenárista a režisér Jaroslav Rihák za knižne vydaný filmový scenár Pentcho a naša klubová kolegyňa Mária Bátorová za anglické vydanie diela Dominik Tatarka, slovenský Don Quijote...
Pokračovanie

Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky II
Predstaviť súčasnú pôvodnú literárnu tvorbu v mestách južného Slovenska: 22. 9. 2015 - Želiezovce, 23. 9. 2015 - Rožňava, 24. 9. 2015 - Rimavská Sobota a 25. 9. 2015 - Lučenec bol cieľ už druhého ročníka literárno-hudobného podujatia Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky . So svojou tvorbou sa predstavili autorky a autori Rút Lichnerová, Judita Kaššovicová, Tomáš Železník Straka, Miroslav Brück a Hana Košková.
Pokračovanie

Za Antonom Srholcom
Rímskokatolícky kňaz, salezián, bojovník proti neslobode, odporca komunistického režimu a zakladateľ centra Resota Anton Srholec zomrel 7. januára 2015. Dožil 86 rokov. Narodil sa v Skalici, kde študoval na gymnáziu. V roku 1946 sa pridal k saleziánom. Keďže mu komunisti neumožnili študovať teológiu, v roku 1951 sa rozhodol pre útek. Chytili ho a odsúdili na dvanásť rokov, vo väzení nakoniec strávil desať. Prevažnú časť v uránových baniach v Jáchymove.
Po páde komunizmu v novembri 1989 patril Anton Srholec k tým väzňom svedomia, ktorí ako prví vydali svedectvo o desaťročiach neslobody. On v knihe Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov. Vyšla v roku 1991...
Pokračovanie

Cena ministra kultúry SR za rok 2015 pre Rudolfa Dobiáša
Sedem laureátov si 3. marca prevzalo ceny ministra kultúry za rok 2015, ktoré im odovzdal šéf rezortu kultúry Marek Maďarič. Udeľujú sa jednotlivcom alebo kolektívom za ich výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny alebo za dlhodobý a celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Za minulý rok prijalo ministerstvo kultúry 65 návrhov, ktoré posudzovala hodnotiaca komisia.
Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, autor rozhlasových hier a tvorby pre deti a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš.
Pokračovanie

Eva Maliti Fraňová v Prahe a v Moskve
V dvoch zahraničných kultúrnych metropolách sa v ostatných mesiacoch roku 2015 ako dramatička, prozaička a prekladateľka predstavila Eva Maliti Fraňová.
Po literárnom večere v pražskej umeleckej kaviarni Zenit, kde v rámci rezidenčného literárneho pobytu čítala z rukopisu pripravovanej prózy Kustódi, sa pražské divadelné publikum malo v Divadle komedie možnosť zúčastniť na scénickom čítaní z jej novej divadelnej hry Identita/hra nevedomia. Hra bola predtým publikovaná v kolektívnom diele Ódy či frašky, vydanom Divadelným ústavom...
Pokračovanie

Literárny večer v Štokholme
V sugestívnej atmosfére týždňa udeľovania Nobelových cien sa 8. decembra 2015 v Štokholme uskutočnil literárny večer, na ktorom sa predstavili so svojou tvorbou dvaja členovia Klubu nezávislých spisovateľov, prozaička Rút Lichnerová a v tunajších literárnych kruhoch už dobre známy básnik, dramatik a prekladateľ Milan Richter. Literárny večer otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švédsku Jaroslav Auxt.
Pokračovanie

Literárne novinky Štefana Kuzmu
V Trnave a Trenčíne sa uskutočnili prezentácie štyroch nových kníh Štefana Kuzmu – básnických zbierok Prelet, Do zbla, Tvár (ne)videného a románu Strom na konci ulice. Trnavskí zájemci o Kuzmovu tvorbu sa stretli 24. novembra v štúdiu Divadla Jána Palárika. Podujatie malo podobu zaujímavého kriticko-autorského „trialógu“, ktorý na divadlelnom javisku viedli spolupracovník Literárneho týždenníka Pavol Tomašovič, šéfredaktor Knižnej revue Radoslav Matejov a Štefan Kuzma, ktorý zároveň čítal zo svojich...
Pokračovanie

Juraj Kuniak: Za mestom
Priliehavý titul z vyprofilovanej levočskej edície Mušľa predznamenáva osobitý charakter, hĺbku a predovšetkým lokalizáciu Kuniakovho tvorivého záujmu. Mimomestský priestor stelesňuje estetické východiská, ako aj dominantný uhol pohľadu, dotvorený výtvarným cítením. Vrstevnatý obraz stredoslovenskej horskej krajiny zapadá do bezrozmerného času, reflektujúceho návraty, spomienky a hlavne prítomnosť. Konkrétne krajinné územie vymedzuje líniu sledovanej cesty, po ktorej je nevyhnutné "ísť sám so sebou". Motívy krajiny nie sú samoúčelné, dotýkajú sa najzávažnejšieho okruhu tém: komunikácia so sebou a s najbližším okolím, rodinné väzby, ekológia. ...
Pokračovanie

Juraj Kuniak: Za mestom
Juraj Kuniak sa v roku 2015 autorsky podieľal už na vzniku knihy Krajina vo mne, ktorá priniesla päť výpovedí o krajine a krajinách, ktoré sa stali súčasťou pamäťového miestopisu i cestopisu výtvarníkov Rastislava Biarineca a Jána Kudličku, poetky Mily Haugovej a Kuniakovho básnického druha Rudolfa Juroleka...
Pokračovanie

Tibor Žilka: Dobrodružstvo teórie tvorby
Tibor Žilka je dnes vysokoškolský profesor a riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hoci nepôsobil v centre, teda v Bratislave, a jeho meno nebolo také frekventované v literárnych periodikách ako menách iných - povedzme Stanislava Šmatláka či Jána Števčeka - už v druhej polovici 70. rokov minulého storočia sa stal naším popredným literárnym vedcom - teoretikom.
Počiatky jeho odborného účinkovania sú neoddeliteľne späté s tzv. nitrianskou literárnovednou školou. Je zakladajúcom členom Kabinetu ...
Pokračovanie

Cena za pôvodný dramatický text
V Zichyho paláci v Bratislave udeľoval Literárny fond 23.11. 2015 ceny za celoživotné dielo a výročné ceny za rok 2014 za tvorivú činnosť v oblasti divadla, rozhlasu a dabingu. Súčasťou tohto slávnostného podujatia bolo aj vyhlásenie výsledkov tvorivej súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový text.
Pokračovanie

Odovzdávanie Ceny KNS 2015 a Prémií KNS 2015 v Zichyho paláci
18. novembra 2015 sa uskutočnilo v bratislavskom Zichyho paláci slávnostné odovzdávanie cien a prémií spisovateľských organizácií združených v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).
Pokračovanie

Michaela Jurovská, Rút Lichnerová - svojou cestou
Navzdory dnešnej presile dokumentárnej literatúry či dokuprózy, s ktorými v iných oblastiach umenia korešponduje aj u nás dokudráma či dokonca dokuopera, román ako prastará európska forma literárnej fikcie statočne odoláva náporu striedajúcich sa mód a trendov, vydávaných za nevídané a samospasiteľné. Hoci nás valcuje cunami sebavyznaní a sebaretrospektív, na Slovensku neraz v podobe sebachvál či osebetáraní, ktoré majú ďaleko od inteligentnej memoárovej a epištolárnej spisby z minulých storočí, a výber vydávaných titulov sa aj v našich pomeroch riadi predovšetkým pragmatickými zreteľmi, vychádzajúc v ústrety masovému čitateľskému vkusu, predsa sa aspoň raz za čas objavujú ...
Pokračovanie

Rút Lichnerová : Hostina
Všetko sa niekam posunulo./ Zmenili sa hodnoty./ Zmenili sa priority. Hodnoty zostali./ Už nejde o ublíženie individuálnemu človeku. Ide o korene zla, o jeho spoločenské korene. Problémy dnešného sveta už presahujú osobnú skúsenosť./ Svet sa pohol.
Tieto slová odznejú v rozhovore dvoch literárnych postáv nového románu Rút Lichnerovej, jednej z najvýraznejších autoriek v súčasnej slovenskej literatúre. Po prečítaní knihy ich vnímam ako jej možné motto, aj ako memento, ktoré je prítomné v podpovrchových vrstvách textu a ktoré započujeme raz väčšmi, inokedy menej intenzívne v závislosti od konkrétnej príbehovej línie, od typu konfliktu medzi protagonistami...
Lichnerovej Hostina je bohatá na príbehy, niektoré ostávajú načrtnuté...
Pokračovanie

Štefan Kuzma: Strom na konci ulice
Nový, už štvrtý román Štefana Kuzmu sa stal predmetom kritickej reflexie na novembrovom stretnutí členov KNS. Referovali o ňom Jozef Špaček a Ján Beňo. Strom na konci ulice vzbudil aj širšiu kritickú pozornosť - v Knižnej revue vyšla recenzia jej šéfredaktora Radoslava Matejova a v Literárnom týždenníku recenzia Pavla Tomašoviča. So súhlasom autorov pripájame aj ich podnetné kritické pohľady na Kuzmov román.
Román s naliehavým etickým posolstvom
Štefan Kuzma poctivo člení svoju kreativitu na poéziu a prózu. Po prózach z roku 2012 Piaty západ slnka, Intimita zla a Stratený boh vydal už svoj štvrtý román Strom na konci ulice. Ak v svojich prvých románoch využil dosť náročné prvky futurológie...
Pokračovanie tu

Walt Whitman: Spev o mne Preložil Juraj Kuniak
Po literárnom vedcovi a teatralógovi Jánovi Boorovi, priekopníkovi prekladu diela amerického básnika Walta Whitmana do slovenského jazyka (výbery z poézie Pozdrav svetu, Tráva a tŕstie a próza Ukážkové dni) sa básnik Juraj Kuniak stal druhým slovenským prekladateľom poézie autora monumentálnej básnickej zbierky Steblá trávy. Za východiskový bod tohto diela, ktoré po prvom vydaní v roku 1855 budilo pohoršenie "neslýchanou zmiešaninou mysticizmu a svetskosti", si postupne získalo uznanie a širokú čitateľskú obec najskôr v Amerike a Anglicku a postupne sa rozšírilo do mnohých jazykov sveta, autor Whitmanovho kritického životopisu Bliss Perry označil báseň Spev o mne a charakterizoval ju ako "mystické osvietenie v pohľade na jednotu a harmóniu vesmíru, nahliadnutie prechádzajúce do pochopenia, avšak založené na zjavenej skúsenosti lásky". A práve Spev...
pokračovanie

Krajina vo mne
Priateľstvo piatich ľudí, sochára Rastislava Biarineca, poetka Mily Haugovej, básnika a redaktora Rudolfa Juroleka, maliara, grafika a ilustrátora Jána Kudličku a básnika, prekladateľa a vydavateľa Juraja Kuniaka stálo za vznikom knihy výpovedí o krajine a krajinách, ktoré sa stali súčasťou ich pamäťového miestopisu i cestopisu, zdrojom ich tvorivej inšpirácie a často i miestom ich spoločných stretnutí.
Každý z autorov volil formu rozprávania v podobe osobných reflexii, spomienok, denníkov záznamov, básnických textov inšpirovaných konkrétnymi zážitkami v krajine, s ktorou sú bytostne spojení detstvom či tvorivými plenérovými potulkami. Vznikla tak koláž mnohohlasých výpovedí, žánrovo pestré, v súčasnej zväčša monologickej literatúre ojedinelé a vítané dielko. Rudolf Jurolek svoj text nazval Poznámky na kraj, Ján Kudlička Krajina pre päť zmyslov...
pokračovanie

Pavol Vilikovský: Letmý sneh
Prozaik Pavel Vilikovský, prítomný v slovenskej literatúre od roku 1965, keď debutoval zbierkou noviel Citová výchova v marci, už celé desaťročia prekvapuje svojich čitateľov i literárnu kritiku. Prekvapuje a neraz i zaskočí. Ťažko povedať koho viac - či čitateľov, alebo kritiku. Spravidla a principiálne sú to však prekvapenia či zaskočenia veľmi príjemné, často totiž ponúkajú čosi ako intelektuálne šifry, čiže skutočné dobrodružstvo čítania. Ani si nespomínam, že by kritika - aspoň tá meritórna, nerátam dajakú "socrealistickú" - niekedy vzniesla voči Vilikovského knihe zásadné výhrady, teda zaujala by odmietavé stanovisko. Ak predsa ...
Pokračovanie

Elena Hidvéghyová-Yung: Materia prima
Elena Hidvéghyová-Yung vyštudovala prekladateľstvo-tlmočníctvo a čínsky jazyk na FFUK v Bratislave. Ako sinologička sa zaoberala modernou čínskou dekadentnou literatúrou a strávila niekoľko rokov v Číne. Pobytv Číne ju inšpiroval k napísaniu komorného príbehu lásky Dážď slivkových kvetov (2011). Ako poetka sa v roku 2006 predstavila zbierkou básní Prasestra, po nej vydala v roku 2008 zbierku Homme fatal.
Najnovšiu básnickú zbierku Eleny Hidvéghyovej-Yung Materia prima sme predstavili na klubovom stretnutí v januári 2015. O knihe referovali Vladimír Petrík, Anton Uherík a ako hosť literárny kritik a ...
pokračovanie

Ivan Čičmanec: Bratislavský satyr
Ivan Čičmanec (1942, Bratislava) od roku 1969 žije v nórskom hlavnom meste Oslo, kde vyštudoval divadelnú vedu, ruštinu a angličtinu. Je aktívny ako publicista, prozaik, básnik a prekladateľ. V Nórsku mu knižne vyšlo niekoľko prekladov zo slovenskej literatúry, Pre slovenské vydavateľstvá zostavil antológiu súčasnej nórskej poézie Krajina s dvoma slnkami (1992) a preložil výbery z poézie nórskych básnikov Sigbjörna Obstfeldera (Tak toto je domov ľudí, 1998) a Gunvor Hofmovej (Smútok príde včas, 2001). Jeho novú prozaickú knižku krátko po jej vyjdení predstavili na júnovom klube prozaik Anton Baláž a poetka a esejistka Dana Podracká.
Bratislavský satyr ako Čičmancova odvaha k príbehu
S Ivanom Čičmancom ako prozaikom som sa zoznámil počas druhého ročníka Kafkových..
pokračovanie

Krajina zabudnutia : Anton Baláž
vydavateľstvo Maarechet, Kibuc Dalia 2015
Tematika románu slovenského autora zaujme mnohých izraelských čitateľov, ktorí chcú lepšie poznať osudy Židov sovietskeho bloku koncom 40-tych a začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. Príbeh sa odohráva v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, ktoré bolo vtedy súčasťou ČSR, v osudovom čase dejín tohto štátu po druhej svetovej vojne. Potom, čo sa komunistická strana zmocnila vlády v roku 1948, ČSR sa stalo poslušným satelitom SSSR a začal sa postupný proces zatvárania hraníc a stupňujúceho sa podozrievania osôb, ktoré boli oznámkované ako nepriatelia režimu: trockisti, titoisti, agenti západneho imperializmu ap. V rámci tohto procesu prebehla aj ďalekosiahla zmena postoja ČSR k sionizmu a Štátu Izrael: z počiatočnej politickej ...
Pokračovanie

Román Antona Baláža v hebrejčine
V rezidencii veľvyslanca Slovenskej republiky v Izraeli Petra Huléniyho v Tel Avive-Herzliy sa 20. októbra 2015 uskutočnila prezentácia hebrejského prekladu románu Antona Baláža Krajina zabudnutia ( Erec hašichecha, vydav. Maarecht) za účasti autora a literárnej vedkyne z Ústavu slovenskej literatúry SAV Jany Kuzmíkovej. Román vyšiel s finančnou podporou Literárneho informačného centra - komisia SLOLIA. Anton Baláž a Jana Kuzmíková na tomto i ďalších podujatiach v Izraeli vystupovali aj ako predstavitelia Klubu nezávislých spisovateľov. V úvodnom príhovore veľvyslanec Peter Hulényi ...
pokračovanie

Rozhovory s Rudolfom Dobiášom v Slovenskom dome
V Slovenskom dome v Prahe, ktorý sa stal pred rokom reprezentatívnym priestorom na prezentácie slovenskej kultúry v českej metropole sa v piatok 25. septembra uskutočnila prezentácie knihy rozhovorov Antona Baláža s Rudolfom Dobiášom. Viac ako dvestostranový knižný dialóg prozaika a publicistu s bývalým jáchymovským väzňom vyšiel v roku 2014 v Literárnom informačnom centre pod názvom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci. Prezentácia sa uskutočnila v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov a Spoločnosťou M.R. Štefánika...
pokračovanie

Anton Baláž: Portréty prežitia
Prozaik, scenárista a publicista Anton Baláž (1943) sa okrem tém zo slovenskej povojnovej histórie (Hijó, kone Stalinove, Tábor padlých žien, Kronika šťastných zajtrajškov) trvale zaoberá aj povojnovými osudmi slovenskej židovskej komunity. Popri viacerých rozhlasových hrách je to román Krajina zabudnutia aj dokumentárna kniha Transporty nádeje. Na klubovom stretnutí v máji 2015 literárna vedkyňa Mária Bátorová a historik Ivan Kamenec predstavili jeho nové dielo Portréty prežitia.
Umelecky zvládnuté vrstvenie násilia človeka proti človeku
Do knihy Portréty prežitia vložil Anton Baláž jeden román Krajina zabudnutia (225 strán) a dve krátke prózy Trhlina a Šimon Pútnik.
Román by mohol stáť samostatne, no s krátkymi textami sa dobre dopĺňa cez tému. Je to téma života a existencie v diaspóre, s dôrazom a podrobne spracovaná a aplikovaná na život Židov. Tak ako doposiaľ vždy...
pokračovanie

Anna Valcerová: Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry
Literárna vedkyňa, prekladateľka a poetka Anna Valcerová pôsobí pedagogicky už viac ako štyri desaťročia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Od roku 2005 ste na tejto prestížnej univerzite riaditeľkou Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva. Problematikou prekladu a teoretickými otázkami spojenými s umeleckým prekladom sa zaoberá v početných prácach, v ktorých sa sústreďujete na teoretické a praktické otázky prekladu básnických textov, osobitne z ruskej poézie, ktorej vrcholní predstavitelia mali výrazný vplyv aj na modernú slovenskú lyriku. Významnú súčasť jej tvorivej biografie predstavujú vysokoškolské učebnice. Je editorkou zborníkov z vedeckých konferencií Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia...
pokračovanie

Július Vanovič: Zápisky z mŕtveho času. Antimemoáre
Július Vanovič (1935, Dražkovce) je literárny historik, kritik, esejista, publicista a prozaik. Po knihe rozhovorov Antidialógy (1968) bol na dve desaťročia vyradený z literárneho života. Od roku 1990 vychádzajú jeho knižné monografie, knihy esejí, rozhovorov a spomienok. Na klubových stretnutiach sme predstavili jeho knihy Nové antidialógy a Listy zo starého dvora ( Cena Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska za rok 2012. Jeho dve nové knihy k jeho životnému jubileu predstavili na klubovom stretnutí v apríli prozaik a kritik Ján Beňo, prozaici Anton Baláž a Rudolf Dobiáš.
O univerzite jeho života ako najnáročnejšej alma mater píše Kornel Foldvári v doslove k románu Kronika nepriznaného času dokončenom roku 1979 a vydanom v Tatrane v roku 2008, že "Július Vanovič ju zvládol s červeným diplomom -žiaľ, až po absolvovaní nekonečných semestrov ako bezprávne dieťa triednych nepriateľov, semestrov...
pokračovanie

Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou
Mária Bátorová je poetka, prozaička a literárna vedkyňa, autorka vedeckých monografii, úvah a esejí. V roku 2014 vydala monografiu Dominik Tatarka slovenský Do Quijote s podtitulom Sloboda a sny. Na klubovom stretnutí v marci 2015 literárna vedkyňa Jana Kuzmíková a básnik, prekladateľ a predseda KNS Milan Richter predstavili rozsiahly výber z jej publicistických a esejistických textov.
Zaujímavá žena tá profesorka Bátorová
Určite mi dá každý, kto sa zaujíma o literárnu vedu, históriu, esejistiku a publicistiku, za pravdu, že kniha Márie Bátorovej Medzi ideálom a ničotou je jednou z mála, ak nie vôbec prvou, ktorou sa slovenskej čitateľskej verejnosti predstavuje v širokom diapazóne od eseje cez cestopis či reportáž po recenzie, štúdie a nekrológy žena - slovenská literárna vedkyňa. Na úvod si dovolím odcitovať časť môjho mailu, ktorý som Márii poslal po iste povrchnom, no zaujatom prečítaní niekoľkých desiatok strán z jej knihy, vtedy...
pokračovanie

Dana Podracká: Kubus
Doterajšia umelecká i publicistická tvorba Dany Podrackej má široké žánrové rozpätie. Patria do nej početné básnické zbierky, knihy pre deti, originálne eseje i dlhoročné redaktorské pôsobenie v Literárnom týždenníku. Po najnovšej knihe esejí Hysteria sibiriana sa v roku 2011 predstavila novou básnickou zbierkou Slovenské elégie. Viere v nepokoriteľnosť veľkých ľudských snov a národných vízii dala v zbierke podobu lyrických elégii.
Po Slovenských elégiách prichádza poetka s ďalšou knižkou relevantnej lyriky Kubus. Prítomné texty sceľuje vysoká koncentrovanosť a sústredenosť, každé slovo je vážené jemnosťou lekárnických váh. Podracká hojne využíva biblické a dejinné poznatky, aby cez ich prizmu zaostrila na prežívanú prítomnosť. Priťahuje ju psychológia zločinu, na ktorom ju nezaujímajú samotné dôsledky, ale predovšetkým jeho latentné impulzy a patologické pohnútky. V žiadnom prípade sa nestavia sa do role sudkyne, "lebo neprichádzame na svet, / aby sme súdili, ale aby sme osvetlili koridor / temnej, ťažko skúšanej noci". V kontexte brutálnych prípadov ...
pokračovanie

Ján Zambor: Dom plný neviditeľných
Ján Zambor je básnik, literárny vedec, prekladateľ z ruskej a španielskej poézie a dlhoročný vysokoškolský pedagóg, profesor na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK v Bratislave. Jeho literárnovedné diela Báseň a ticho, Preklad ako umenie, Interpretácia a poetika, O poézii slovenských básnikov 20. storočia a Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu predstavujú významný príspevok z oblasti interpretačného výskumu slovenskej a inonárodnej lyriky, prekladu a kritiky. Z prekladateľských aktivít osobitne zaujal prekladom viac ako tridsiatich ruských klasických básnikov 19. a 20. storočia v antológii Kniha ruskej poézie. Jeho novú zbierku poézie Dom plný neviditeľných predstavili na marcovom klubovom stretnutí básnik a literárny kritik Miroslav Brück, poetka a memoaristka Mila Haugová a literárny kritik Igor Hochel.
pokračovanie

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah