Horak_Labyrinty - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Labirynty Karola Horáka na Bibliotéke
Vo štvrtok 7. novembra 2019 od 13.00 do 14. 00 hod. sa uskutočnila prezentácia monografie monografiu Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata/Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka, ktorú koncom roka 2018 vydalo Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce. O dôvodoch vzniku monografie, jej štruktúre i obtiažnostiach pri jej písaní pre poľského laického i odborného čitateľa som hovorila nielen ja, ale aj prekladateľka Tatjana Wojciechowska. Okrem iného si zaspomínala aj na svoje prvé stretnutie s K. Horákom, ktorým bol jeho román Cukor. Zanechal v nej hlboký dojem hlavne vďaka téme – láske matky k dcére. Celé podujatie moderoval Lubomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku. V rozhovore spomínal aj osobné stretnutie s prof. K. Horákom v Krakowe pri prezentácii monografie v decembri 2018 či ich spoločnú návštevu divadla KTO, v ktorým K. Horák v rámci festivalu Akademický Prešov úzko spolupracuje.
Dagmar Inštitorisová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah