Klub42018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Výročná Cena KNS za rok 2017 patrí Antonovi Balážovi

Aprílové stretnutie (25. 4. 2018) Klubu nezávislých spisovateľov malo na programe nielen tradičné prezentovanie dvoch kníh našich členov, ale aj odovzdanie klubových výročných cien.
 
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017  získal Anton Baláž za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum), v ktorom zobrazil posledné roky života Štefana Krčméryho a na pozadí jeho pobytu v psychiatrickej liečebni v Pezinku približuje atmosféru prvej polovice 50. rokov.
Prémiu KNS za prózu za rok 2017 získal Pavel Vilikovský za román Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (vyd. Slovart).
Prémiu KNS za poéziu za rok 2017 získal Igor Hochel za básnickú zbierku Muž na peróne (vyd. Skalná ruža).
 
Anton Baláž a Igor Hochel si ocenenie a diplomy prevzali z rúk predsedu poroty Tibora Žilku a predsedníčky KNS Dagmar Inštitorisovej. Pavlovi Vilikovskému odovzdáme ocenenie na májovom stretnutí KNS.
Na pravidelnom stretnutí KNS sme si v apríli vypočuli komentáre na knihy Rút Lichnerovej Hlbiny bezpečia (vyd. LIC, 2017) a na zborník  Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte (UKF), ktorý zostavil Tibor Žilka a prispeli doň viacerí členovia KNS.
Obaja referujúci o knihách – Ivan Kamenec (o knihe Rút Lichnerovej) aj hosťka KNS KatarínaPotoková svoje vystúpenie predoslali poznámkou, že nie sú literárni vedci, avšak ich prednesené texty s aktualizačnými dôvetkami svedčilli o ich osobnej zainteresovanosti na témach, a tiež, napriek ich skromnosti, o hlbokej znalosti a vnímavosti literatúry, ktorú reflektovali.A predovšetkým – boli tu i autori: Rút Lichnerová, ktorá predniesla úryvok zo svojej knihy, pridala aj úvahy ku knihe a  prednesenej reflexii.
Zborník Univerzity Konštantína Filozofa z konferencie o židovskom kultúrnom fenoméne uviedla hosťka KNS, účastníčka konferencie Katarína Potoková, pozvanie prijala organizátorka konferencie Magdaléna Hrbácsek, prítomný bol zostavovateľ Tibor Žilka a autori príspevkov – Anton Baláž, Ivan Kamenec a ako hosťka spisovateľka Denisa Fulmeková.
Po prednese referátov sa rozvinula dlhá a cenná debata ku knihám.
Prednesené referáty Ivana Kamenca a Kataríny Potokovej publikujeme v sekcii Kritické reflexie.

Text a fotografie: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah