Balaz_Modra - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
V Modre o románe Antona Baláža hovorili kolegovia z KNS
 
Dňa 22. februára 2018 sa vo večerných hodinách v Mestskej knižnici v Modre – v Kultúrnom centre – konal literárny večer o knihe Povedz slovo čisté od spisovateľa Antona Baláža.  
 
Na moderovanú prezentáciu prijal pozvanie kolega z Klubu nezávislých spisovateľov Ján Beňo, aby podrobne a fundovane rozprával o živote a diele básnika, spisovateľa , literárneho krittika, vedca a organizátora spoločenského života Štefana Krčméryho (1892 – 1955), teda o titulnej postave Balážovho dokumentárneho románu. V úvodných slovách Jána Beňa odznelo: "Osud Štefana Krčméryho bol heroický a tragický".

V moderovanom programe s Ľubomírou Mihálikovou – prostredníctvom literárneho diela Antona Baláža – hostia hľadali súvislosti  heroickosti a tragiky osudu Štefana Krčméryho. V programe odzneli ukážky z knihy o neľahkom životnom príbehu Štefana Krčméryho, ktorý posledné roky svojho života strávil v psychiatrickej liečebni v Pezinku. Práve tam sa odohráva podstatná časť románu. V programe odzneli reflexie doby, ťažkej, komplikovanej a neradostnej doby formovania vtedajšej mladej generácie v päťdesiatych rokoch.
 
Podujatia sa zúčastnili aj rodinní príslušníci Petríkovci (profesor teológie Ján  Petrík je skutočnou postavou z románu), priaznivci z Modry – Kráľovej a milovníci literatúry z Modry a okolia. Napokon, Modra je ďalším miestopisným bodom románu, niektoré jeho epizódy sa odohrávajú vo vtedajšom Modranskom sirotinci.
(Ľ. M. a Ľ. S.)
Fotografie: Jana Kuchtová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah