Batorova Kristalove kridlo - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Krištáľové krídlo 2015

Súčasťou každoročného udeľovania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo významným slovenským osobnostiam za prínos do hospodárskeho, vedeckého, umeleckého a kultúrneho života v predchádzajúcom roku je nominačný proces, na základe ktorého odborná porota vyberie v každej z desiatich kategórií tri osobnosti a jedna z nich sa počas slávnostného večera stane nositeľom tohto ocenenia. V kategórii publicistika a literatúra Krištáľové krídlo 2015 získala spisovateľka Veronika Šikulová za knihu Medzerový plod. Na ocenenie bol navrhnutý aj scenárista a režisér Jaroslav Rihák za knižne vydaný filmový scenár Pentcho a naša klubová kolegyňa Mária Bátorová za anglické vydanie diela Dominik Tatarka, slovenský Don Quijote.
Účastníci slávnostného odovzdávania Krištáľového krídla sa 24. januára 2016 mali v priamom televíznom prenose možnosť dozvedieť, že Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. je prozaička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička, esejistka, publicistka, germanistka a bola prezidentka SC PEN (2006 - 2008). Ako päťdsiatročnájako dosiahla ako prvá žena vo svojom odbore najvyššiu možnú vedeckú aj vedecko-pedagogickú hodnosť. Roky je garantkou doktorandského štúdia v SAV a venuje sa dorastu v literárnej vede. Vo svojich monografiách a štúdiách skúma problematiku tabuizovaných tém slovenskej literatúry 20. storočia. Jej výskum je zameraný na autora a jeho sociokultúrny kontext, čím vypovedá aj o kultúre Slovenska v kľúčových vývinových fázach. Po slovenských monografiách nasledujú ich cudzojazyčné verzie vydané v renomovanom zahraničnom vydavateľstve Peter Lang (J. Cíger Hronský, Dominik Tatarka). Objavnou komparatistickou metódou upozorňuje na nové, doposiaľ slovenskou literárnou vedou nepomenované napojenie slovenskej literatúry na kontext svetovej, najmä európskej moderny, čím vytvára kontaktný most vývozu slovenskej literatúry a kultúry. Je držiteľkou mnohých prestížnych domácich a zahraničných cien. Jej výnimočné dielo, odborná monografia Dominik Tatarka slovenský Don Quijote vyšlo v roku 2015 v anglickom jazyku vo vydavateľstve Peter Lang. Jeho nominácia na Krištáľové krídlo je potvrzením nielen jeho trvalého miesta v literature o Dominikovi Tatarkovi ale prekračuje aj náš domáci literárnovedný horizont.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah