Krajina vo mne - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Krajina vo mne
Ružomberok, VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 2015

Priateľstvo piatich ľudí, sochára Rastislava Biarineca, poetka Mily Haugovej, básnika a redaktora Rudolfa Juroleka, maliara, grafika a ilustrátora Jána Kudličku a básnika, prekladateľa a vydavateľa Juraja Kuniaka stálo za vznikom knihy výpovedí o krajine a krajinách, ktoré sa stali súčasťou ich pamäťového miestopisu i cestopisu, zdrojom ich tvorivej inšpirácie a často i miestom ich spoločných stretnutí.
Každý z autorov volil formu rozprávania v podobe osobných reflexii, spomienok, denníkov záznamov, básnických textov inšpirovaných konkrétnymi zážitkami v krajine, s ktorou sú bytostne spojení detstvom či tvorivými plenérovými potulkami. Vznikla tak koláž mnohohlasých výpovedí, žánrovo pestré, v súčasnej zväčša monologickej literatúre ojedinelé a vítané dielko. Rudolf Jurolek svoj text nazval Poznámky na kraj, Ján Kudlička Krajina pre päť zmyslov, Mila Haugová Skaly-Rovina-More, Rastislav Biarinec Šiesty zmysel pre krajinu a Juraj Kuniak Krajinovmeny.
Kniha je doplnená stručnými autorskými medailónmi a uvedená ich ťažiskovými výrokmi o ich vnímaní krajiny. Možno najpresnejšie to vyjadril Juraj Kuniak: "Krajina na mňa pôsobí, účinkuje vo mne; krajina ma dotvára". Obrazovú podobu takejto krajiny predstavili výtvarníci Ján Kudlička a Rastislav Biarinec, na jej obálke i vo vnútri knihy.
6. októbra 2015 sa v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo aj uvedenie knihy. Pozvanie na prezentáciu prijali všetci jej autori a prof. Ján Zambor, CSc. z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK v Bratislave, ktorý predniesol literárnovednú analýzu knihy. Súčasťou podujatia bola prezentácia vybraných textov jej autormi a ich krátka reflexia. V závere podujatia umelci symbolickým obdarovaním knihy elementmi krajiny (šípky, lieskové oriešky, kamienky a mušle, relikt ľudovej architektúry, starý odznak Horskej služby) uviedli publikáciu do života. Prezentáciu sprevádzala inštalácia výtvarných prác J. Kudličku a R. Biarinca, ktoré sú súčasťou knižného projektu.


Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah