Klub52018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Slávnostný a poetický máj v Klube nezávislých spisovateľov
 
Májové stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov (30. 5. 2018 v študovni Úseku beletrie  Mestskej knižnice v Bratislave) sme začali gratuláciou Ladislavovi Šimonovi k nedávnemu 80. výročiu narodenia (nar. 6. 4. 1938 v Banskej Bystrici).
 
Ladislav Šimon je básnik, prozaik, prekladateľ, univerzitný profesor a v neposlednom rade člen výboru KNS. Kytičku mu odovzdala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová a kolegiálne a priateľské laudácio na oslávenca predniesol Ján Zambor. (Publikujeme ho v sekcii Jubilanti.)
 
Na aprílovom stretnutí KNS sme odovzdávali výročné ocenenia klubu, a prémiu KNS za prózu si Pavol Vilikovský osobne prevzal v máji. Získal ju za román Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (vyd. Slovart). Pavel Vilikovský na aprílovom stretnutí klubu „bol i nebol“, a v máji prosto bol, i pridal pár slov, ba prúd viet o svojej knihe, svojom písaní a vlastne i o sebe tak typicky vilikovsky – so štipkou či hŕbou mystifikácie a sebairónie – práve tak, ako ho aj vnímame v dlhom rade kníh, ktoré v posledných rokoch vydáva, tak, ako ho máme čitateľsky radi. Pavel Vilikovský patrí k zakladateľom Klubu nezávislých sprisovateľov, no i keď chodí do klubu už len zriedkavo a placho, jeho prítomnosť prežiarila prítomných vzláštnym potešením.
 
Na stretnutí sme mali na programe – celkom tradične – reflexie kníh našich členov. Tentoraz sme mali poetické popoludnie k zbierkam Judity Kaššovičovej Dokonalá modrá (2017) a Miroslava Brücka Chýbajúce strany (2017).
Odborný komentár na básnickú zbierku Judity Kaššovičovej predniesla Ľubomíra Miháliková
a ku knihe Miroslava Brücka  sa vyjadrila Mila Haugová. (Ich reflexie publikujeme v sekcii Kritické reflexie).
 
Predstavenie knihy bolo netradičné. Mila Haugová umožnila Miroslavovi Brückovi „prípravu“ na jej referát. Dopredu mu zaslala aj otázky, vďaka čomu vzniklo poetické dvojhlasé komponované čítanie plné citlivých reflexií, vážnych úvah a nových básnických obrazov.   
Ľ. S. a D. I.
Fotografie: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah