Literatura_online - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Byť "S literatúrou on line" je úžasné

V rámci grantového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov  bola na jar tohto roka nášmu KNS schválená v plnom rozsahu podpora projektu "S literatúrou on line".

Projekt "S literatúrou on line" sme vytvorili s cieľom priblížiť súčasnú pôvodnú literárnu tvorbu najmladším čitateľom, a to tým najprirodzenejším spôsobom, akým je stretnutie s jej priamymi tvorcami.

Realizovali sme ho v septembri a októbri v spolupráci so základnými školami v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to so Základnou školou Pavla Marcelyho na Drieňovej ullici a so Základnou školou Ružová dolina. Zahŕňal celkom šesť podujatí, z čoho štyri sa uskutočnili na ZŠ Drieňová pre žiakov 7. ročníkov a dve na ZŠ Ružová dolina pre žiakov 4. ročníkov. Každého podujatia sa zúčastnili traja autori, niektoré čítania sprevádzala hudba. Tak sa svojim mladým čitateľom prihovorili, zo svojej tvorby prečítali a so zvedavým publikom diskutovali členovia KNS: Ján Beňo, ktorý sa predstavil ako vynikajúci interpret so schopnosťou priam zahrať čítané príbehy; Kveta Dašková, ktorá otázkou deťom, či majú rady stromy, rozpútala medzi štvrtákmi živú debatu; Dagmar Inštitorisová sa pýtala svojou esejou na to, prečo sa bábky pri klaňačke nedržia za ruky; Judita Kaššovicová predstavila anjelov z Jégého ulice; Anton Lauček rozprával "iba tak" o tom, ako sa liahnu kuriatka; Ľubomíra Miháliková čítala o stromoch aj o školákoch; Erik Ondrejička prizval čítať básne malé recitátorky aj pani učiteľku; Pavel Rankov hľadal s deťmi dobré a zlé vlastnosti princa podľa začiatočného písmena z mena princeznej; Ľubica Suballyová, ktorej  jemné a krehké príbehy sa odohrávajú na blízkych Trávnikoch a Juraj Šebesta sa prihovoril tínedžerom reflexiami o tínedžeroch . Zhudobnenou poéziou a hudobnými variáciami k čítanému slovu prispeli gitarista a spevák Juraj Turtev a gitarista Miloš Železňák.  

Atmosféra každého stretnutia mala svoju jedinečnosť, pestrosť a živosť. Pozorné, citlivé a úprimné publikum neskrývalo, že stretnutia so spisovateľmi boli pre nich zážitkom. Podľa slov pedagógov sa po takejto hodine živej literatúry túžili ešte k nemu vrátiť v rozhovoroch so svojimi vyučujúcimi. Aj my, autori sme si odnášali silný emočný náboj. Dá sa povedať, že obojstranne išlo o nevšedne krásny zážitok. Asi taký, ako keď skončila hodina slovenčiny v 4. A, autori vyšli z triedy a Anton Lauček povedal – bolo to úžasné, úžasné to bolo.

V rámci projektu venoval KNS školám knihy zúčastnených autorov. Prevzali ich pani zástupkyňa Procházková zo ZŠ Drieňová a pani učiteľka Polakovičová so ZŠ Ružová dolina. Ďakujeme im, i vedeniu škôl, že tomuto projektu vytvorili výborné podmienky po všetkých stránkach. V tabuľke finančných nákladov projektu by sme túto položku zaradili do kolónky spolufinancovanie. Pri odovzdaní daru sme vytvorili kolónku spoločná radosť. Publikácie ihneď putovali do školských knižníc a niektoré sa stanú odmenou pre vynikajúcich žiakov.  Myslím si, že úžasné to bolo obojstranne. Vďaka všetkým, ktorí pochopili, umožnili, podporili, zúčastnili sa. Nech sú myšlienky nasledované činmi a nech je veľa takých, ktorí vedia svojím podielom prispieť k spoločnému, spoločenskému, kultúrnemu s láskou.

Judita Kaššovicová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah