Hlavenkova1 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zuzana Bakošová-Hlavenková: Čas činohry našich čias
Bratislava, vyd. VŠMU 2017

Známa tetrologička Zuzana Bakošová-Hlavenková v štúdiách zaradených do knihy Čas činohry našich čias zachytáva veľmi prenikavo a citlivo s teatrologicky hlbinným prienikom ku kontextom a súvislostiam naším i svetovým dnešný dynamický obraz inscenačného performatívneho umenia.
Venuje sa nielen osobnostiam, ale postihuje pregnantne ich nezameniteľnú stopu vo vývine slovenského divadla, a aj ich výnimočnosť a originalitu ich prístupov a poetík. Vyjadruje sa k režiséromi Milošovi Pietorovi, Jurajovi Nvotovi, Blahovi Uhlárovi, či Romanovi Polákovi, ale aj k herečkám a hercom Zuzane Kronerovej, Emílii Vášáryovej, Božidare Turzonovovej, Milanovi Lasicovi, Mariánovi Zednikovičovi, či Martinovi Hubovi, Divadlu na korze i ku generácii mladých divadelných umelcov. Zachytáva aj vývin divadla Astorka Korzo´90, či štvrťstoročie Štúdia L+S, ale aj divadla Stoka a jeho nezameniteľnému miestu na mape divadelného vývinu. Postihuje vývin herectva od Hany Meličkovej až po Táňu Pauhofovú.
Zo svetových osobností tu nájdeme nielen štúdiu o dive Sarah Bernhardt, ale aj o Mnouchkinovej, Wilsonovi, či Kantorovi. Kontext svetových tendencií tvorí nielen bazálne východiská, ale aj veľmi reálne zázemie autorkiných úvah o vývine a premenách slovenského činoherného divadla. Práve tu jasne vidíme autorkinu rozhľadenosť a jej prenikavé postrehy, ktoré neopomínajú všetko najpodstatnejšie, čo tvorí nielen zázemie slovenskej divadelnej kultúry, ale aj čitateľné siete najnovších úsilí o zaradenie sa do toho najprenikavejšieho, čo európske divadelné umenie prináša.
Zuzana BakošováHlavenková bola a je aktívnou kritičkou a recenzentkou činoherného diania. Túto svoju oblasť aktivít však nezahŕňa v aktuálnej publikácii. Bude jej bezpochyby venovať inú publikáciu, pretože jej pohľad na inscenačnú realitu slovenského divadla nám môže poskytnúť veľmi vzácny fundovaný, odborne  pôsobivý a osobnostne vyhranený obraz divadelnej skutočnosti.
Čas činohry našich čias výrazne obohacuje naše poznávanie súčasného divadelného umenia.

Ukážky z knihy nájdete tu
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah