Hidden - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Čítanie a diskusia o ťaživom živote, zdokumentovanom v románe
 
Tamara Archlebová, členka KNS, dňa 2. mája 2018 na podujatí Knihy v mojej rodine (v Židovskej náboženskej obci na Panenskej ul. 4 v Bratislave) pre skupinu Hidden Child (deti skrývané počas vojny) čítala ukážky z  knihy svojej už nežijúcej matky Oľgy Gály Lőrinczovej. Autobiografický román Nemý vták (2003, Bratislava, vyd. Zing Print , z originálu Néma madár, vyd. Plectrum, 2004, Bratislava) do slovenčiny preložila Tamara Archlebová.
Oľga Gály Lőrinczová v knihe opisuje svoj útek z lučeneckého geta, z miesta, odkiaľ odvliekli jej 51-ročných rodičov do koncentračných táborov. Nikdy sa z nich nevrátili... Príbeh života O. Gály Lőrinczovej pokračuje tragickými udalosťami, keď počas vojny a tesne po nej prišla o oboch bratov. Píše aj o tom, ako spolu s prvým manželom prežili počas vojny v horách a pridali sa k partizánom. Spomína na sedliakov z Ľubietovej, ktorí im pomáhali a opisuje ďalšiu tragickú udalosť, keď prišla o prvého manžela len tri mesiace po svadbe.
I keď príbeh života Oľgy Gály Lőrinczov je ťaživý, ba deprimujúci, asi 25 poslucháčov si so záujmom vypočulo ukážky z knihy, zapojili sa do diskusie a s Tamarou Archlebovou sa podelili o svoje životné príbehy.
 
Podujatie sa konalo s podporou Klubu nezávislých spisovateľov a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Tamara Archlebová číta z autobiografického románu svojej matky Oľgy Gály Lőrinczovej
 
Zaujatie v publiku Hidden Child (deti skrývané počas vojny).

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah