Bartok2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Stretla som Bélu Bartóka


Vlani,  v r. 2018 sme mohli prvýkrát ako Klub nezávislých spisovateľov takpovediac systematicky vstúpiť na pôdu základných škôl v bratislavskom Ružinove prostredníctvom projektu "S literatúrou on line". Po peripetiách s posielaním oficiálnych listov o projekte, telefonátoch a mailoch zareagovali dve základné školy - Drieňová a Ružová dolina. Projekt  "S literatúrou on line" bol realizovaný s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Miestny úrad nás tak mal v adresári v oblasti projektov pre kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity.  To bol dôvod pozvania na minuloročné odovzdávanie cien MČ Ružinov.
 
V dome kultúry Ružinov sa postupne zapĺňala malá sála. Zamierila som k vyhliadnutému miestu v jednom z horných radov. Bol poloprázdny, no poloplná časť na mňa nepriateľsky pozrela s komentárom, že miesta sú obsadené. Vycúvajúc nesmelo pohliadam do posledného radu.  Sedel tam iba jeden  mladý muž. Myslím, že mal predchádzajúcu situáciu odsledovanú.  S úsmevom mi ponúkol celý zvyšný prázdny rad, konkrétne vedľajšie miesto. " Som Béla Bartók"...  

A tento rok  išlo všetko hladko, spontánne, tak ako beží škola na Medzilaboreckej. Bélovi Bartókovi, zástupcovi pre výchovu stačil jeden mail . Predmet mailu - "živí básnici" :-) Stretnutie radostné, pridala sa temperamentná pani zástupkyňa Ľubka Jarošová a 11. septembra  v III.A  začal projekt "S literatúrou on line II". Rovnako ako vlani s podporou Mestskej časti Ružinov.
 
Nič sa nestráca, dá mi iste za pravdu moja priateľka a bývalá kolegyňa  Janka Sekajová. Zakladali sme spolu kedysi celkom úspešne školský časopis na jednej ružinovskej škole.   Matematika ma však počas učiteľskej praxe držala v iných vodách, Janka zas odišla na inú školu. Stretnutie na Základnej škole Mierová však nielenže vymazalo všetok uplynulý čas, ale vďaka Janke vytvorilo zázemie aj pre stretnutie "S literatúrou on line II".
 
V projekte "S literatúrou on line II" v ružinovských školách čítali pre tretiakov na Základnej škole Medzilaborecká Miro Demák, Dagmar Inštitorisová, Erik Ondrejička, Kvetka Dašková. Hudbou sprevádzali gitaristi Juraj Turtev, Miloš Železňák, Štefan Lengyel.
Na Základnej  škole Mierová predstavili svoju tvorbu žiakom 2. stupňa Dana Podracká, Judita Kaššovicová, Erik Ondrejička, John Minahane, Ľubica Suballyová, Ľubomíra Miháliková. Hudbou sprevádzali Juraj Turtev, Miloš Železňák a harfistka Emília Nádlerová.

Viem, že v tomto článočku očakávate viac informácií o účinkujúcich autoroch, či hudobníkoch, textoch, ktoré čítali, hudbe, ktorú zahrali, alebo o priebehu podujatí. Lenže keď je nevypovedateľná atmosféra, slová sú zbytočné. Môžeme v duchu poďakovať  iba samotnému životu, ktorý vie byť prekvapujúci, vtipný, veselý aj hlboký, že je darom, darujúcim  i obdarovaným súčasne.
 
Vďaka a do videnia, priatelia!
                                                                                                                      Judita Kaššovicová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah