Rakjun2017 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Klub nezávislých spisovateľov opäť v Červenom raku

V piatok 14. júla 2017 sa návštevníci Letnej čitárne U červeného raka Mestskej knižnice v Bratislave stretli s tromi našimi autorkami. O svojej tvorbe rozprávali a ukážky z nej čítali Zuzana Bakošová-Hlavenková, Ľubica Suballyová a Anna Valcerová, podujatie moderovala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová.
Z. Bakošová-Hlavenková porozprávala o spojitosti novej monografie Čas činohry našich čias (2017) s monografiou Čas činohry z roku 1990, v ktorej reflektovala svoju kritickú a vedeckú tvorbu o divadelnom umení do roku 1989. V novej sa venuje reflexii divadelného umenia po tomto roku. Predstavila dve časti z nej, ktoré majú pre ňu osobitý význam. A to časť o Divadle Astorka Korzo ´90, ktorého tvorbe sa venuje už dlhé roky a štúdiu o alternatívnom Divadle Stoka. Obe divadlá pôsobia v Bratislave. K ukážkam zo štúdii na záver pridala aj čítanie zo svojich doteraz nových nepublikovaných básní, čím publikum príjemne prekvapila...
Ľubica Suballyová nás uviedla do svojej najnovšej tvorby pre deti a mládež rozprávaním o pripravovanom rukopise Overtúra pre deti a Chmárka a rozprávaním s čítaním doteraz nepublikovaných veršov na tému láska. Najväčší priestor venovala pripravovanej knihe pre staršie deti Chmárka, z ktorej prečítala aj viac ukážok. Jej námet je veľmi smutný, aj keď vysoko aktuálny. Zachytáva život detí v období rozvodu rodičov.
Anna Valcerová si na rozprávanie o tvorbe a jej zmysle vybrala taktiež poslednú monografiu Hodnoty slovenskej a svetovej literatúry (2014) a zbierku básní Letný sneh (2008). Sústredila sa v ňom na osobnosť významnej ruskej poetky Mariny Cvetajevovej. Zamerala sa hlavne na dôvody, prečo ju poetka fascinuje už dlhé desaťročia, prečítala ukážku zo štúdie o nej, vlastné preklady Cvetajevovej básní a na záver báseň, ktorú jej venovala.
Rozprávanie každej autorky bolo venované nielen zvoleným témam, ale zároveň poodhalilo i zmysel, ktorý vidia tak vo svojej vedeckej ako aj umeleckej práci.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah