Schiller_Bohovia - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Friedrich Schiller: Bohovia Grécka

Zbierka básní nemeckého básnika Friedricha Schillera Bohovia Grécka vyšla vo výbere a v preklade Ladislava Šimona, vydalo ju vydavateľstvo LN Studňa. Knihu ilustroval Dušan Srvátka.
 
Prekladateľ Ladislav Šimon povedal, že keď sa mu naskytla príležitosť, po prekladoch z poézie Friedricha Hölderlina, Johanna Wolfganga Goetheho a Heinricha Heineho, siahol aj po poézii Friedricha Schillera. „Bol to nezabudnuteľný zápas. Ku každému Schillerovmu textu som sa usiloval nadobudnúť čo najbližší vzťah. Niekedy sa mi to podarilo viac, niekedy menej. Viaceré básne sa v slovenčine publikujú prvý raz. Výsledok nech posúdia čitatelia,“ –  znie odkaz prekladateľa,  básnika a člena Klubu nezávislých spisovateľov.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah