klub102018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Posledný októbrový deň osmičkového roka oslavne i diskusne

V stredu 31. októbra 2018 sme v hojnom počte stretli nad dvoma knihami. Prvou z nich bola básnická zbierka Igora Hochela Muž na peróne (2017), za ktorú získal Prémiu  Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017 za poéziu. Vydal ju po pomerne dlhej dobe –po ôsmich rokoch od publikovania zbierky K mojim perám nahá žena (2009). Odborný komentár predniesol Erik Ondrejička, v ktorom esejistickou formou zhodnotil zbierku plnú záujmu skúseného básnika o svet okolo nás a s provokujúcim narábaním so symbolmi vody, krajiny či priestoru. Diskusia sa niesla aj nad otázkami teórie verša, kvality poézie v súčasnosti a jej vnímania verejnosťou.

Druhou knihou – románom našej novej členky Marianny Čengel Solčanskej Generál (2018) sme si pripomenuli vzácne výročie, ktoré v tomto roku, a v tých dňoch, všetci hlboko prežívame – 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Čengel Solčanskej historický román o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, plný dramatického napätia, nečakaných uhlov pohľadu a dynamického rozprávania predstavil Tibor Žilka. Diskusia pozostávala nielen z pochvál pre autorku, ale týkala sa aj otázok hranice medzi umeleckou fikciou a realitou, jej znalostí súkromného i verejného života M. R. Štefánika i náročnosti písania.

Dagmar Inštitorisová

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah