Nezavisli - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Mariana Čengel Solčanská pripravuje dokumentárny film Nezávislí
Prinesie aj portréty najstarších členov KNS

Režisérka Mariana Čengel Solčanská (a zároveň členka Klubu nezávislých spisovateľov) pripravuje zábery do celovečerného dokumentárneho filmu s názvom Nezávislí. Zachytí v ňom portréty významných osobností slovenskej vedy a kultúry, a cez ne aj dejiny Slovenska a dejiny sveta. "Sú to výpovede o hľadaní pravdy o ľudskej existencii a hodnotách", predosiela režisérka a autorka filmu. V kruhu týchto osobností budú aj členovia Klubu nezávislých spisovateľov, práve tí, ktorí svojou prítomnosťou, pamäťou a dielom sú dlhé desaťročia spolutvorcami našej prítomnosti: dramatik, prozaik a interpret Milan Lasica, literárny vedec Tibor Žilka, historik politických a kultúrnych dejín Slovenska Ivan Kamenec, básnik Rudolf Dobiáš, spisovateľ a psychológ Anton Uherík.
V synopse filmu M. Čelgel Solčanská píše: "Na vlastné oči videli holokaust, vojnu a smrť, tanky v uliciach, návštevy eštebákov, prvomájové sprievody, bratislavskú synagógu, prvé vysielanie československej televízie. Boli zakázaní, uväznení, tlieskali im, boli milovaní. Písali, maľovali, publikovali, premýšľali. Stali sa povinnou literatúrou, učebnicou, maturitnou otázkou, stránkou v kronike."
Režisérka prichádza na stretnutia KNS, zábery sníma aj v príbytkoch osobností, ktoré si pre svoj film vybrala. Na jauárovom stretnutí KNS so svojím filmovým štábom snímala čriepky z laudácia k osemdesiatinám Tibora Žilku. V domácnosti už navštívila Antona Uheríka. Nasledovať budú ďalšie zábery.Vekový priemer tých, ktorých si pre svoj film vyvolila, je 80 rokov. "Sú chvalabohu stále tu a všetko si pamätajú," dodáva režisérka.
 
Tvorivý a realizačný tím filmu Nezávislí: Réžia – Mariana Čengel Solčanská, kamera – Ivan Finta, strih – Ondrej Azor, producent – Radka Babincová, Bright Sight Pictures, Bratislava.
(Ľ. S.)
Foto:
1. Anton Uherík ako jeden z respondentov filmu Nezávislí. (Zdroj: produkcia filmu Nezávislí.)
2. Na januárovom stretnutí KNS dianie diskrétne zaznamenávali filmárske kamery. Režisérka Mariana Čengel Solčanská sa na začiatku stretnutia prihovorila kolegom.
(Foto: Ľubica Suballyová)
 

 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah