Trojruza2016 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Trojruža pre Kvetu Daškovú

V budove Slovenského rozhlasu v Bratislave boli 22. novembra 2016 ocenení tvorcovia detských kníh a to cenou Ľudovíta Fullu a cenou Trojruža. Cenu Trojruža udeľuje Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce literárne dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Cena Trojruža sa odovzdáva súčasne s Cenou Ľudovíta Fullu. Za rok 2016 Cenu Trojruža udelili našej členke, spisovateľke a knižnej dizajnérke Kvete Daškovej za výnimočné celoživotné dielo v oblasti literatúry pre deti, s prihliadaním na mimoriadnu dlhoročnú vydavateľskú činnosť.
 
Kveta Dašková bola dlhoročná redaktorka Mladých liet a ako zodpovedná redaktorka  náučnej literatúry mala výrazný podiel na budovaní vzťahu detského čitateľa k oblasti literárno-náučnej tvorby v našej detskej literatúre. Sama sa stala autorkou významného diela v tomto literárnom žánri: slovníkovo-encyklopedickej knihy Slová z dovozu. Vyšla v roku 1982 a zaujala svojou netradičnou a pre detského čitateľa príťažlivou formou rozprávania o pôvode a obsahu cudzích slov. V tomto období publikovala aj náučné knižky Domčeky, domy, Milión krokov bez nehody a Urob si tlačiarničky. Po roku 1990 vychádzajú jej knihy Zvieratá nie sú také a Všetky moje zvieratá, Pipo, vankúšik, nitka a ich zvierací kamaráti, v ktorých apeluje na potrebu hľadania porozumenia vo vzťahu človeka k zvieratám a prírode. Medzi jej najnovšie diela určené detskému čitateľovi patria Básničky z gombíkovej dierky a Peťka, ja a osem medvedíkov.
 

Cena Trojruža predstavuje zároveň ocenenie Kvety Daškovej aj ako významnej vydavateľky náročnej umeleckej, zväčša prekladovej literatúry. V roku 1991  založila vlastné knižné vydavateľstvo Q111. Umožnila knižný návrat Jaroslavy Blažkovej do slovenskej literatúry s jej nezabudnuteľnými  knihami pre deti a mládež, ktoré vychádzali v šesťdesiatych rokoch uplynulého storočia a po jej odchode do emigrácie boli vyradené z knižníc. Zaslúženú pozornosť čitateľov púta aj edícia Ženský prstoklad, ktorej poslaním je vydávanie diel ženských autoriek, ktorých dielo získalo medzinárodný ohlas. Tento rok oslávila Kveta Dašková už 25. výročie pôsobenia jej vydavateľstva na slovenskom knižnom trhu. Stálo ju veľa organizačného úsilia, aby dokázala udržať svoj pôvodný vydavateľský zámer prichádzať s tematicky objavnými, umelecky hodnotnými dielami. Svedectvom o tom je i kniha Dávida Rubinovicza Dávidkov denník. O knihe píšeme v rubrike Nové knihy.
 

Blahoželáme úspešnej autorke detských kníh, váženej vydavateľke a našej milej klubovej kolegyni Kvetke Daškovej k významnému oceneniu – získaniu Ceny Trojruže.    

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah