Rak_jul - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Ponad letnú čitáreň sme vystavali nový duchovný most

Dňa 29. júla 2021 pod otvoreným nebom v čitárni U červeného raka sme vystavali duchovný most medzi Bratislavou a  Novým Sadom počas výnimočnej príležitosti stretnutia Klubu nezávislých spisovateľov. Jeho základným kameňom je svojjazyčná srbsko-slovenská antológia poézie: Novi duhovni most – Nový duchovný most (Novi Sad –  Bratislava). Básne v nej publikuje 20 srbských a 20 slovenských poetov a poetiek, na podujatí v letnej čitárni U červeného raka ich prezentovali títo autori: Miroslav Demák, Denisa Fulmeková, Elena Hidvéghová-Yung, Ľubomíra Miháliková, Judita Kaššovicová, Juraj Kuniak, Erik Ondrejička, Dana Podracká, Zdenka Valentová -Beličová, Ján Zambor a Miloš Železňák podfarboval atmosféru hrou na gitare.
 
Myšlienka vytvoriť spoločnú antológiu vznikla pred rokom a pol na stretnutí KNS v Café Cherz. Túžba sa stala skutočnosťou a srbsko-slovnská antológie poézie Novi duhovni most – Nový duchovný most (Novi Sad – Bratislava) je v našich rukách,  verše sú zhmotnené aj pre tých, čitateľov, ktorí sa priamej prezentácie nemohli zúčastniť.
Dušou nových duchovným mostov je Zdenka Valentová-Belić, poetka a prozaička, predkladateľka a vydavateľka z Nového Sadu: "Bolo to pri mojom predchádzajúcom príchode na Slovensko – tam vznikla myšlienka vydať spoločnú antológiu poézie. Predpokladala som, že budeme intenzívne prichádzať na Slovensko a vy prídete k nám do Nového Sadu a naše stretnutia budú ešte častejšie...  Avšak niekoľno dní po februárovom stretnutí KNS v roku 2020 prepukla pandémia, hranice sa zatvorili. Ani sme netušili, ako veľmi sa svet zmení a spolupráca bude takmer nemožná, bez priameho stretávania sa. Napriek tomu – alebo práve preto – rozhodli sme sa vystavať nový duchovný most. Chceme dokázať aj napriek tomu, že sa nemôžeme fyzicky stretávať a byť spolu, i tak môžeme naše kultúry priblížiť a prepojiť."
 
Spolok novosadských spisovateľov je relatívne nové združenie, existuje tretí rok. "Postavili sme si niekoľko cieľov – jedným z nich je regionálne prepájanie. Preto vznikla edícia Nový duchovný most. Jej prvým vydavateľským počinom je srbsko-rumunská publikácia Nový Sad –  Temešvár s textami v slovenčine, slovinčine, maďarčine a rusínčine, druhou je dvojjazyčná antológia slovenskej a srbskej poézie Bratislava – Nový Sad," približuje Zdenka Valentová-Belić pozadie partnerských a vydavateľských aktivít. Treťou publikáciou bude trajektória Nový Sad – Budapešť a vo výhľade majú aj publikáciu s Ruskom.
 
Prezentácia druhej slovensko-srbskej publikácie Nový duchovný most –  Novi duhovni most (Novi Sad –  Bratislava) bola tiež dvojjazyčná: prekladateľ slovenských básní do srbčiny Miroslav Demák čítal po srbsky, Zdenka Valentová-Belić  čítala po slovensky básne srbských básnikov a prítomní slovenskí básnici čítali svoje básne, prirodzene, po slovensky.
 
Prvou z nich bola Dana Podracká. Svoju báseň predoslala vyznaním: "Myšlienka duchovných mostov sa mi veľmi páči –  nie je to len projekt o mostoch medzi kultúrami, jazykmi alebo básnikmi. Má množstvo interpretácií. Tá moja sa dotýka aj básne, ktorú prečítam. V nej duchovný most spočíva okrem uvedeného i to,  že žijeme naraz dve reality: jedna je prítomná povedzme v tejto chvíli, v priestore U červeného raka, a druhá je tiež v tomto priestore, avšak tvorí duchovný svet – je to mystická skutočnosť. A tieto svety sa prelínajú. Ja som o týchto veciach vedela dávno, ale po smrti matky sa zrazu to prelínanie začalo diať: je to ten druh komunikácie, v ktorom sa energia smrti začína javiť ako energia života..." Po týchto slovách poetka prečítala báseň Kostený hrebeň.
 
Túto báseň, ako aj básne štyridsiatich slovenských a srbských básnikov nájdete v publikácii.
 
Atmosféru ich prijatia sme si nažili U červeného raka, v tichu domov si ich môžete sprítomniť i vy. Pre Zdenku Valentovú-Belić je však genius loci letnej čitárne U červeného raka unikátny: "Bolo to moje želanie mať literárny večierok práve v tomto priestore –  ďakujem za splnenie tohto priania Juditke Kaššovicovej, ktorá to vycítila. Ďakujem všetkým autorom – básnikom za krásne verše, lebo prispeli k spoločnému dielu a vytvorili sme skvelú knihu. Jej príprava vyplnila moje dni krásnym poetickým zážitkom. Dúfam, že tento most, ktorý sme spoločne vytvorili, budeme môcť využiť aj v opačnom smere a ďalšie stretnutie  členov Klubu nezávislých spisovateľov bude u nás v Novom Sade."
 
Publikáciu poézie 20 + 20 srbských a slovenských poetov a poetiek zostavili a preložili Zdenka Valentová-Belić a Miroslav Demák, vydal ju Spolok novosadských spisovateľov, kniha vyšla s podporou komisie SLOLIA Literárneho informačného centra a Ministerstva kultúry a informácií Srbskej republiky.
 
Text a foto: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah