Krasko Ruzomberok - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Kraskovo jubileum v Ružomberku

V rámci podujatí, ktorými si Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripomenula 140. výročie narodenia básnika Ivana Kraska, pripravila Katedra slovenského jazyka a literatúry diskusiu s vysokoškolským pedagógom, literárnym vedcom, básnikom prekladateľom a našim klubovým kolegom prof. Jánom Zamborom.

"Je to básnik večných otázok ľudského bytia. Zaujímavým spôsobom otvára problematiku medziľudských a partnerských vzťahov. Objavuje sa v ňom moderná artikulácia básne," povedal o Kraskovi profesor Zambor, autor monografie Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (LIC, 2016), v ktorej interpretuje básnikovu tvorbu. Ku Kraskovej poézii sa dostal ešte počas recitačných súťaží na základnej škole, vedecky v 70. rokoch 20. storočia pri písaní dizertačnej práce (Ivan Krasko a poézia českej moderny) a dodnes jej zostal verný.

V diskusii so študentmi Ján Zambor priblížil Kraskovo lyrické dielo, jeho osobný život a kultúrno-politickú angažovanosť. "Profesor Zambor sa dlhoročne venuje Kraskovej poézii. Dokáže ho čítať veľmi erudovane a hĺbkovo. Osobne sa dlhodobo poznáme, čo napomohlo kvalite a dobrej atmosfére tohto stretnutia," priblížila pozadie diskusie dr. Jana Juhasová z katedry slovenského jazyka a literatúry, ktorej bol prof. Zambor vedúcim dizertačnej práce.

Podujatie v Ružomberku zorganizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov a Literárnym informačným centrom, ktoré v zastúpení p. Marty Bábikovej na stretnutí predstavilo edičnú činnosť vydavateľstva LIC a študentom dalo do pozornosti jeho aktivity a viaceré zaujímavé knižné tituly.

Dávid Košút
Foto - Františka Šiškovičová

Reflexia monografie Jána Zambora o Ivanovi Kraskovi bola aj súčasťou stretnutia členov KNS 19. októbra 2016. Vrátime sa k nej na našej stránke príspevkami Igora Hochela a Ladislava Šimona.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah