Haugova Levice - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Mila Haugová besedovala na svojom „materskom“ gymnáziu v Leviciach

Poetka a prekladateľka Mila Haugová sa aj ako členka Klubu nezávislých spisovateľov stretla 27. októbra 2016 na besede so študentmi maturitného ročníka Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach.
           Hneď na úvod besedy Mila Haugová prezradila, že „ Andrej Vrábel bol ešte aj môj náročný profesor fyziky a matematiky v rokoch 1956-59 počas môjho štúdia na gymnáziu, ktoré malo vtedy názov Jedenásťročná stredná škola. Bol to zásadový a čestný človek, pekný muž, vtedy ešte slobodný štyridsiatnik so zmyslom pre humor. Pripravoval nadaných študentov na štúdium matematiky a fyziky. Som rada, že gymnázium nesie jeho meno. Mojou najobľúbenejšou pedagogičkou bola pani profesorka Zora Hoffmannová, jazykárka, ktorá učila nemčinu."
           Počas besedy čítala zo svojej autobiografickej prózy Zrkadlo dovnútra a tiež z básnickej zbierky Plant room – kde sa nachádzajú reálie blízke miestu jej detstva, Zajačej Doline a Leviciam. Študenti sa zaujímali o rôzne aspekty tvorby vydávania kníh poézie a tiež o interpretáciu básní na recitačných súťažiach a ich použití v rôznych amatérskych vystúpeniach. Gymnazisti poetke kládli otázky o zmysle života, písania a publikačných možností pre mladých autorov. Bolo to obojstranne zmysluplné literárne predpoludnie.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah