Haugova Wright - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
James Wright: Červenokrídly drozd
Kordíky, Skalná ruža 2015
Preložila Mila Haugová

Po Whitmanovom Speve o mne v preklade Juraja Kuniaka vychádza v Skalnej ruži v edícii Poézia preklad z tvorby ďalšieho popredného amerického básnika Jamesa Wrighta. Prekladateľkou je Mila Haugová. Známa poetka a prekladateľka z viacerých jazykov sa v minulom roku predstavila aj ako autorka výborného doslovu k románu Sylvie Plath Sklenený zvon. Výberu z Wrightovej poézie dala názov Červenokrídly drozd a napísala k nemu aj zasvätený doslov.
Na Slovensku doteraz knižne nevydaný básnik je označovaný za výnimočný hlas americkej poézie druhej polovice 20. storočia a v čase, keď jeho generační druhovia, beatnici, písali hlučnú, až škandalóznu poéziu, Wright ponúkal americkým čitateľom svoje tiché, krehké verše, ktoré si postupne získavali i uznanie odbornej kritiky. Za svoje Zobrané diela (Collected Poems) získal v roku 1972 Pulitzerovu cenu. Mila Huagová v doslove Pozorne pozerať na to, čo vidíme uvádza, že " životné osudy básnika Jamesa Wrighta boli často temné (bojoval s alkoholizmom, depresiami, stratou najbližších, trápila ho minulosť), ale napriek tomu k jeho najvyšším kvalitám patrilo potvrdenie života navzdory jeho nespravodlivosti, ťarche a zúfalým situáciám." Zaujímavo zaznamenáva aj ako sa zrodil názov výberu z Wrightovej poézie. " Názov nášho prekladu Červenokrídly drozd, je, myslím, potvrdením krásnej a náročnej práce pri prekladaní a zároveň potvrdením, že všetko sa nedá presne preniesť z jazyka do jazyka - lebo potom sa v súvislostiach niečo stráca. Redwing by bol v presnom preklade podľa zoologickej taxonómie Drozd spevavý - a už je tu prvá prekážka: v básni totiž splýva vtáčik redwing s červeným motorovým lietadlom, ktoré letí nad krajinou a v amerických reáliách má slovo redwing veľa konotácií... volila som byť nie celkom presnou v zmysle pomenovania živočíšnej ríše, ale byť presnou v básnickom pocite, metafore, a vlastne je to pravdivé, lebo určitý druh amerického drozda červené krídla má, len nežije u nás."

Preklad poézie Jamesa Wrighta venovala Mila Haugová pamiatke maliara Petra Ondreičku.

Ležím v hojdacej sieti na farme Williama Duffyho
na Borovicovom ostrove v Minnesote

Nad hlavou vidím bronzového motýľa,
spí na tmavom kmeni,
trepoce sa ako list v zelenom tieni.
Dolu roklinou za prázdnym domom
zostupujú za sebou kravské zvonce
do diaľok popoludnia.
Napravo,
kde slnko dopadá medzi dve borovice,
žiari vlaňajší trus koňov
ako zlaté kamene.
Zakloním sa, keď večer temnie čoraz viac.
Nado mnou sa vznáša jastrabie mláďa, hľadá domov.
Premárnil som svoj život.


Dnes som bol šťastný, a tak
som napísal túto báseň

Keď vypasená veverička prebehne
cez strechu sýpky,
mesiac sa nečakane vynorí z tmy
a ja viem, že je nemožné zomrieť.
Každá sekunda z času je hora.
Orol sa raduje na duboch neba
a kričí
Toto je to, čo som chcel.

(Zo zbierky Červenokrídly drozd)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah