Cena 2015 dram - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Cena za pôvodný dramatický text

V Zichyho paláci v Bratislave udeľoval Literárny fond 23.11. 2015 ceny za celoživotné dielo a výročné ceny za rok 2014 za tvorivú činnosť v oblasti divadla, rozhlasu a dabingu. Súčasťou tohto slávnostného podujatia bolo aj vyhlásenie výsledkov tvorivej súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový text.

V kategórii rozhlasových textov získal 3. cenu náš kolega Anton Baláž za hru V kožušinkách. Hra je príbehom o prvých mesiacoch pobytu Milana Rastislava Štefánika v Paríži, keď do jeho života vstúpila osemnásťročná dcéra bohatého slovenského kožušníka Milka-Mimi Benková. Súťažná porota ocenila autorov nekonvenčný, odľahčený pohľad na málo známu kapitolu Štefánikových „hviezdnych“ začiatkov v Paríži. Súčasťou príbehu sú aj kontakty s českými umelcami a inšpirujúce stretnutia s Jánom Lajčiakom, ktorý v tom čase študoval na Sorbonne.

K získaniu ceny Literárneho fondu za pôvodnú rozhlasovú hru jej autorovi blahoželáme.
foto : ©Peter Prochazka
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah