Haugova2017 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zrkadlo ruže Mily Haugovej

Pri príležitosti životného jubilea poetky a prekladateľky Mily Haugovej sa v spolupráci Klubu nezávislých spisovateľov, Literárneho informačného centra, vydavateľstva Skalná ruža a Univerzitnej knižnice v Bratislave konalo dňa 31. mája 2017 o 18:00 hod. v Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice v Bratislave slávnostné uvedenie knihy Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka.

Podujatie moderovala Miroslava Vallová. O tom, ako kniha vznikala, rozprávali za vydavateľstvo Skalná ruža básnici Juraj Kuniak a Rudolf Jurolek. Virtuálne bol prítomný aj tretí básnik vydavateľstva Skalná ruža Erik Jakub Groch, navrhovateľ obálky a výtvarnej koncepcie knihy. Zasvätenú reflexiu tvorby Mily Haugovej predstavila Michaela Jurovská. Verše recitovala Lucia Hurajová a zhudobnené básne M. Haugovej hral a spieval Vladislav Slnko Šarišský.
Poetika Mily Haugovej je zviazaná so záhradou ako symbolom života, jazyka, lásky i poznávania kozmickej prináležitosti  človeka a vesmíru. O bytostnom prepojení týchto dimenzií poetiky a reči hovorila poetka Mila Haugová. Knihu vyprevadili do života tri sudičky Michaela Jurovská, Lucia Hurajová a Dana Podracká. Diskusie o knihe a literatúre sa po skončení podujatia preniesli do Lisztovej záhrady, neďaleko figovníka, kde interpretácie pokračovali.

Ukazuje sa, že takéto podnety sú potrebné nielen pre literárny diskurz, ale aj pre osobné postrehy, vovádzajúce píšucich i čítajúcich do sveta zo slov, do zrkadla ruže.
Dana Podracká
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah