Kuniak Whitman - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Walt Whitman: Spev o mne
Kordíky, Skalná ruža 2015
Preložil Juraj Kuniak

Po literárnom vedcovi a teatralógovi Jánovi Boorovi, priekopníkovi prekladu diela amerického básnika Walta Whitmana do slovenského jazyka (výbery z poézie Pozdrav svetu, Tráva a tŕstie a próza Ukážkové dni) sa básnik Juraj Kuniak stal druhým slovenským prekladateľom poézie autora monumentálnej básnickej zbierky Steblá trávy. Za východiskový bod tohto diela, ktoré po prvom vydaní v roku 1855 budilo pohoršenie "neslýchanou zmiešaninou mysticizmu a svetskosti", si postupne získalo uznanie a širokú čitateľskú obec najskôr v Amerike a Anglicku a postupne sa rozšírilo do mnohých jazykov sveta, autor Whitmanovho kritického životopisu Bliss Perry označil báseň Spev o mne a charakterizoval ju ako "mystické osvietenie v pohľade na jednotu a harmóniu vesmíru, nahliadnutie prechádzajúce do pochopenia, avšak založené na zjavenej skúsenosti lásky". A práve Spev o mne teraz vychádza v Kuniakovom preklade.
O práci na preklade Juraj Kuniak v doslove uviedol, že k nemu pristupoval s obdivom k básni a jej autorovi a " po ukončení práce je môj obdiv ešte väčší. Žasnem nad tajomstvom nadčasovosti tejto básne". Pri preklade sa rovnako ako prekladatelia do iných jazykov presvedčil, koľko úskalí aj jeho čaká pri hľadaní adekvátneho básnického pretlmočenia Whitmanovho Spevu o mne a na viacerých približuje spôsob akým snažil vysporiadať s autorovou špecifickou lexikou, s jeho "hrdým spevom", ktorý Whitman korigoval a doplňoval pri každom novom vydaní Stebiel trávy. Aj moje len laické, ale čitateľsky sugestívne pôsobiace nahliadnutie do 52 "spevov" potvrdzuje, že sa to Jurajovi Kuniakovi podarilo. Vznikol moderný preklad tohto veľkého klasika nielen americkej, ale celej svetovej poézie. Slovenská prekladová literatúra, ktorá práve v jej básnickej zložke má vysokú umeleckú podobu, sa týmto prekladom výrazne obohatila.

Anton Baláž

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah