Klub_2_2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Vo februári v KNS o poézii, v podaní dám

Na pravidelnom mesačnom stretnutí členov KNS sme sa vo februári 2019 ponorili do sveta poézie: na programe literárno-kritických diskusií boli dve zbierky poézie dvoch dám – Dany Podrackej a Márie Bátorovej, a do tretice – poetke a literárnej vedkyni Anne Valcerovej sme blahoželali k životnému jubileu.

Básnickú zbierku Dany Podrackej Paternoster (vyd. Skalná ruža, 2018) uviedla Anna Valcerová – svoj referát vyznačila ako intepretáciu básní a pripravila ju veľmi podrobne. Tento rozsah bol veľmi vítaný predovšetkým preto, že poetka Danka Podracká sa nášho stretnutia napokon nemohla zúčastniť, i keď veľmi chcela. A diskusia o knihe svedčila o kolegiálnej a hlbokej zainteresovanosti členov KNS, najmä básnikov, dobrých znalcov Podrackej bohatého diela.
 
Rozbor druhej básnickej zbierky – tentoraz od Márie Bátorovej – pripravila Renáta Bojničanová. Mária Bátorová je multižánrová autorka, zbierka Už (vyd. SSS, 2018) je jej treťou knihou poézie (z dosiaľ vydaných deviatich beletristických kníh) a množstva literárnovedných publikácií.
 
Anna Valcerová sa vo februári ocitla v dvojjedinej role – nielen ako literárna vedkyňa referujúca o knihe kolegyne – poetky, ale aj ako naša oslávenkyňa. Laudácio predniesol Ján Zambor, jej kolega z viacerých polí pôsobenia (spolužiaci z vysokoškolských štúdií, literárni vedci a pegagógovia a v neposlednom rade obaja poeti).
 
Laudácio na počesť Anny Valcerovej publikujeme v rubrike Jubilanti, referáty o básnických zbierkach Dany Podrackej a Márie Bátorovej v rubrike Kritické reflexie.
(Ľ. S.)
Fotografie: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah