Zasadnutie KNS - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Júnový klub KNS: nové básnické zbierky a „noví“ jubilanti

Naše júnové klubové stretnutie malo dve základné programové podoby: odbornú reflexiu nových básnických zbierok a pripomenutie si životných jubileí našich dvoch členov – poetky Mily Haugovej a básnika, esejistu a prekladateľa Ivana Čičmanca.
Jubilujúcej poetke Mile Haugovej vyšli dve nové básnické zbierky Srna pozerajúca na Polárku a Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka a stali sa predmetom odbornej reflexie. Jurolekov výber z jej doterajšej bohatej básnickej tvorby predstavila literárna vedkyňa Anna Valcerová a zbierku Srna pozerajúca na Polárku poetka a esejistka Dana Podracká. Valcerovej text prinesieme v rubrike Kritické reflexie a Podrackej pohľad na novú zbierku v rubrike Nové knihy. O básnickej zbierke Ladislava Šimona i širšom pohľade na jeho doterajšiu básnickú tvorbu hovorili kritici Ján Zambor a Igor Hochel. Ich texty rovnako publikujeme v Kritických reflexiách.
 
Jubilujúcu poetku pozdravila predsedníčka klubu Dagmar Inštitorisová a Ivana Čičmanca prozaik Anton Baláž, ktorý zároveň priblížil doterajšie životné osudy a tvorbu nášho člena, ktorý žije od roku 1969 v Nórsku, ale po novembri 1989 pravidelne prichádza na Slovensko, vychádzajú to jeho nové knihy (ostatne román Bratislavský satyr) a publikuje tu aj úvahy a eseje na rôzne aktuálne témy. Aj text A. Baláža, ktorým pozdravil Ivana Čičmanca k jeho sedemdesiatpäťke  publikujeme v Kritických reflexiách.
 
Pripojené fotografie Ľubice Suballyovej  výrečne ilustrujú atmosféru, ktorá vládla pri gratuláciách našim dvom jubilantom.                
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah