Srbsko2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Misia KNS v Srbsku – do tretice všetko dobré
 
V nadväznosti na dve úspešné misie do Srbska v minulom roku sa uskutočnilo nové literárne podujatie členov KNS, orientované predovšetkým na Belehradský knižný veľtrh, vzájomnú kultúrnu výmenu a spoluprácu so slovenskou kultúrnou komunitou v Novom Sade. V dňoch 21. – 24. októbra 2018 vycestovali do Srbska Miroslav Demák, Igor Hochel, Juraj Kuniak a Zvonko Taneski. Na mieste sa k nim pripojili ďalší naši dvaja kolegovia, žijúci vo Vojvodine: Zdenka Valentová-Beličová a Martin Prebudila.
 
Návšteva 63. Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade mala konkrétne ciele a nebolo ich málo – mali sme čo robiť, aby sme všetko stihli.
 
V knižnom stánku renomovaného belehradského vydavateľstva Arhipelag bol predstavený knižný výber z básnickej tvorby Milana Richtera, vydaný k jeho sedemdesiatke pod názvom „Videno u snegu“. Básne do srbského jazyka preložili Martin Prebudila a Miroslav Demák. Keďže autor nebol prítomný, riaditeľ vydavateľstva Gojko Božović odovzdal autorské výtlačky prekladateľom. V pokračovaní programu na stánku Arhipelag sa konala prezentácia Miroslava Demáka s odborným komentárom Martina Prebudilu, na ktorý nadviazali čítaním svojich básní Igor Hochel, Zvonko Taneski a Juraj Kuniak. Preklady do srbčiny čítal Miroslav Demák. Riaditeľ Arhipelagu sa zúčastnil celého programu a po jeho skončení prejavil otvorenosť vydaniu ďalších prekladov zo slovenskej poézie, v roku 2019 to má byť minimálne jedna zbierka.
 
Novosadské vydavateľstvo Prometej má už tiež medzi svojimi knihami viacerých slovenských autorov. Jeho riaditeľ Zoran Kolundžija pripravil malú slávnosť spojenú s odovzdaním čerstvej knihy Miroslava Demáka „Koja reka nema izvor“ jej autorovi. Sú to cestopisy, ktoré do srbštiny preložil Martin Prebudila. V ďalšom programe v slávnostnom duchu riaditeľ Kolundžija odovzdal výtlačok čerstvej zbierky básní slovenskej poetky Márie Ferenčuhovej „Imunitet“ jej pôvodnému slovenskému vydavateľovi Jurajovi Kuniakovi. Zbierku do srbského jazyka preložil vojvodinský básnik Ladislav Čáni. Vo večerných hodinách, taktiež na pôde vydavateľstva Prometej, bol predstavený nový román slovenského spisovateľa žijúceho vo Švajčiarsku Dušana Šimka „Mermer i granit“. Do srbčiny ho preložila Zdenka Valentová-Beličová. Riaditeľ Prometeja v rozhovoroch o vydaní ďalších kníh slovenských autorov potvrdil ochotu v nastúpenej ceste pokračovať.
 
 
V knižnom stánku Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a informovanie predstavil novosadský vydavateľ Grafomarketing dve knihy poetky a prekladateľky Zdenky Valentovej-Beličovej: debutovú bilingválnu zbierku básní „Eterizacija / Éterizácia“ a preklad knihy Milana Richtera „Kratak nesrečni život Merilin Monro“. O týchto knihách hovorili redaktor vydania Zoran Derič a literárny kritik Franja Petrinovič. Riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík využil našu prítomnosť na výstavisku a Miroslavovi Demákovi odovzdal autorské výtlačky čerstvo vytlačenej knihy pre deti „Láskovičky“, vydanej k spisovateľovej sedemdesiatke.
 
V knižnom stánku „Čigoja štampa – Beograd“ bola uvedená odborná kniha, ktorej autorom je Zvonko Taneski: „Slavisticki sintezi / Slavistické syntézy“. Knihu vydala Univerzita v Belehrade a jej oficiálny krst sa konal za účasti autora na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade.
 
Pri návšteve Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade za prítomnosti jeho predsedu Radomira Andrića, generálneho tajomníka Branislava Veljkovića a iných členov a vedenia ZSS sme odovzdali autorské výtlačky básnickej zbierky „Somnanbulia balkanica“ akademikovi Adamovi Puslojičovi. Kniha bola vydaná v preklade Miroslava Demáka na Slovensku. Dostali sme časopis „Kniževie novine“ s publikovanou básňou člena KNS Erika Ondrejičku v preklade Miroslava Demáka. Vydavateľ ponúkol priestor pre publikovanie prekladov básní ďalších slovenských básnikov.
 
Náš program sme zavŕšili v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Mimoriadne príjemný večer venovaný jubilantovi Miroslavovi Demákovi moderoval a odborný komentár uviedol Martin Prebudila. Príhovor predniesla riaditeľka  ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovcová. Básne čítali Igor Hochel, Zvonko Taneski a Juraj Kuniak, ktorých tiež uvádzal Martin Prebudila. Miroslav Demák predstavil dve svoje nové knihy. Riaditeľke ÚKVS sme odovzdali knižné dary do Slovenska. Po skončení oficiálneho programu sme medzi prítomnými objavili mnohé osobnosti krajanského kultúrneho života: výtvarníkov Pavla Popa, Jozefa Klátika (vyštudovali VŠVU v Bratislave) a Michala Ďurovku, novinárov Juraja Bartoša, Rastislava Zorňana, Pavla Matúcha (bývalého šéfredaktora časopisu pre deti Zornička) a ďalších.   
 
Misia KNS v Srbsku mala mediálny ohlas v rozhlase, vo viacerých článkoch v novinách a na internete. Osobitne by som chcel poďakovať dvom kolegom: rozhlasovému pracovníkovi, básnikovi a prekladateľovi Martinovi Prebudilovi, ktorý nás obetavo sprevádzal počas celého pobytu a Mirovi Demákovi nielen za skvelú organizáciu programu, ale aj za jeho dlhodobú podporu prekladania a šírenia pôvodných diel slovenskej literatúry v Srbsku.
 
Juraj Kuniak
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah