Kuniak zamestom2 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Juraj Kuniak: Za mestom
Levoča, Modrý Peter 2015

Juraj Kuniak sa v roku 2015 autorsky podieľal už na vzniku knihy Krajina vo mne, ktorá priniesla päť výpovedí o krajine a krajinách, ktoré sa stali súčasťou pamäťového miestopisu i cestopisu výtvarníkov Rastislava Biarineca a Jána Kudličku, poetky Mily Haugovej a Kuniakovho básnického druha Rudolfa Juroleka.

V tridsiatke krátkych básní, ktoré tvoria obsah novej Kuniakovej zbierky Za mestom sa autor priveľmi nevzdialil od svojho vnímania a prežívania krajiny, ktorou je už desaťročia obklopený v osade Kordíky, kde žije so svojou rodinou. Tu v roku 1992 založil i vydavateľstvo Skalná ruža, ktoré sa aj "v búre dni" i rokov dokázalo udržať na knižnom trhu a obhájiť svoj vydavateľský profil vydávania umelecky kvalitnej pôvodnej i prekladovej poézie. Pod emblémovým názvom Skalná ruža vydal Kuniak už v roku 2004 výber so svojich básnických zbierok Premietanie na viečka, Kúsok svetového priestoru, Blúdivý nerv a Con cordi.

V tejto najnovšej zbierke v básni Sempervivum čítame aj verše: " Skalná ruža nevie,/ že kvitne len raz, viac nie." Básnik Kuniak ale vie, že aj ona je súčasťou krajiny, v ktorej sa rozhodol žiť a tvoriť. Jeho lyrický hrdina vníma a pozoruje krajinu vo všetkých jej podobách a ročných obdobiach, zaznamenáva aj to negatívne, čo sa do krajiny v ostatných desaťročiach zrejme natrvalo vpísalo. " Vyčerpané telo krajiny" volá o pomoc. Kuniak ale citlivo vyberá z toho, čo mu takto vnímaná krajina ponúka. Podľa literárnej kritičky Gabriely Rakúsovej sa v jednotlivých básňach "všetkého len zľahka dotýka, je ohľaduplný a pozorný, jeho znehybnenie pohybu do impresionistického záberu kamery ľudského pohľadu na krajinu so svetelnými motívmi prináša zaujímavé predstavy a spojivá." Zbierka je členená do dvoch častí: Stratený vo veľkosti neba a Zrastený s krídlom a jej súčasťou je i básnické rozpamätávanie sa na krajinu detstva.

Po Nepovinnom čítaní Jozefa Špačka je Kuniakova zbierka Za mestom ďalším pôvodným dielom nášho klubového kolegu, ktoré vyšlo v roku 2015 vo vydavateľstve Modrý Peter.Rodičom

Prítomnosť, vystužená svetlom,
prvosienky, veternica, podbeľ,

hladký dotyk vánku, ticho, plné vôní,
vysoká skalná stena, dva pramene

vyvierajúce jeden pri druhom:
Oľga a Matúš.

(Zo zbierky Za mestom)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah