Klub_Februar - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Februárový klub patril Vojvodine

Klubové stretnutie v Kafe Scherz 26. februára 2020 hneď na začiatku venovalo svoju pozornosť prijatiu nových členov Klubu nezávislých spisovateľov. Tak, ako bolo avizované v mailovej komunikácii, o členstvo v KNS prejavili záujem básnik, prekladateľ a literárny kritik Ján Gavura, poetka, prekladateľka, autorka kníh pre deti a organizátorka literárnych podujatí Martina Straková a básnik, výtvarník a organizátor literárno hudobných predstavení Tomáš Straka. Všetci traja boli súhlasne prijatí zúčastnenými členmi klubu a ich prijatie podporili i ďalší členovia KNS prostredníctvom mailovej komunikácie. Milí naši noví členovia, vitajte!
 
Aj takto sme sa stretli - v dotyku pominuteľnosti. Úplná rieka Bytia odkryla svoj druhý breh v stíšenej chvíli na poctu Pavlovi Vilikovskému. Breh večnosti, splynutie s pokojom v ktorom sa nežne chveje kytica bielych ruží.
 
Pocit, že sa stávate molekulami priestoru, éterickými časticami slova, všade rozptýlení, vo všetkom obsiahnutí. Niekoľko variantov ticha za každou vyslovenou vetou. V hlavnom programe klubového stretnutia takýmto zážitkom predstavili tvorbu vojvodinskej autorky Zdenky Valentovej-Beličovej krajania Michal Babiak a Miroslav Demák i samotná autorka. Básnickú zbierku Éterizácia, knihu pre deti (i dospelých) Pamätník rodiny Perlenschlipovej a zbierku esejí a kritík Zvuk Eurydikiných krokov uviedli neopísateľným, dych berúcim spôsobom. Ďakujeme!
 
Slovom na aktuálnu tému v klubovej diskusii prispel Anton Uherík. Vyjadril sa k úspešnému a silne angažovanému filmu Mariany Čengel-Solčanskej, ktorý sa stal trhákom kín, filmu, ktorý priamou nápovedou odhaľuje korupčné prostredie na Slovensku s patričným názvom Sviňa. Tónko prizval na pódium Kafe Scherz aj samotnú režisérku Marianku Čengel-Solčanskú, aby nám osobne priblížila svoje pocity a zážitky pri tvorbe a prezentácii diela.
 
Všetko plynulo, akoby sme prechádzali popri rieke Styx. Načierame z oboch brehov, občas zamrazí. Eurydika ticho kráča za nami. A my sa otočíme a sami sa rozplynieme v éterickej podstate bytia len tak jednoducho pri šálke kávy.
J. K.
Foto: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah