Zambor_Hrobon - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 
Ján Zambor interpretuje Sama Bohdana Hroboňa

 
 
Kniha Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora (LIC 2020) prináša v úplnosti a v novej textologickej konkretizácii autorovu rovnomennú rozsiahlu skladbu, z ktorej vyšla vo výberoch V. Kovalčíka (Iskrice, 1990) a E. Hlebu (Slovenské iskrice, 1991) iba prvá časť,  Zamborovu analyticko-interpretačnú štúdiu, edično-textologické poznámky a slovníček nezvyčajných výrazov, prehľadovú štúdiu Andrey Bokníkovej o živote a tvorbe S. B. Hroboňa, báseň J. Zambora venovanú Hroboňovi, preklad úvodného pasusu skladby do angličtiny od Johna Minahana a obrazovú prílohu (jej súčasťou je fotografia Juraja Kuniaka).
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah