Balaz Londyn - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Tábor padlých žien/The camp of fallen women na knižnom veľtrhu v Londýne

Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších knižných veľtrhov prevažne anglofónnych krajín a každoročne sa na ňom predstaví viac ako 1000 vystavovateľov zo 60 krajín. V tomto roku veľtrh vstúpil už do svojho 45. ročníka a koná sa v obnovenej výstavnej hale Olympia Kensington. V slovenskom národnom stánku, ktorý z poverenia Ministerstva kultúry SR zabezpečuje Literárne informačné centrum, bolo vystavených viac ako 250 titulov slovenských vydavateľstiev. Zväčša ide o knižné novinky, zamerané prevažne na pôvodnú tvorbu. Zahraniční návštevníci stánku sa môžu zoznámiť aj s prekladmi asi 20 knižných titulov slovenských autorov (románov, noviel, antológii poézie i prózy), ktoré vyšli v predchádzajúcich rokoch v prekladoch do angličtiny. Teraz k ním pribudol i preklad románu Antona Baláža Tábor padlých žien.

Tábor padlých žien/The camp of fallen women/ v preklade Jonathana Grestyho mal na londýnskom knižnom veľtrhu prezentáciu. Zorganizovalo ju Fórum slovanských kultúr/Forum of slavic cultures/, ktoré vzniklo v roku 2004 v Slovinsku a aktívne sleduje slovanskú kultúru, vedu a umenie, ich aktivity a dedičstvo. Projekty, ktoré realizuje, súvisia nielen s literatúrou a jej prekladaním, ale rovnako i s ďalšími druhmi umenia. Súčasťou aktivít Fóra slovanských kultúr je i knižný projekt SLAWA - Slovanskí autori svetu. Ide o prekladový projekt Európskej únie a je súčasťou kreatívneho európskeho programu Fóra slovanských kultúr v oblasti literatúry pod názvom Sto slovanských románov/ 100 Slavic Novels Collection/. Jeho zámerom je predstaviť súčasnú slovanskú literatúru, ktorá vznikla po páde berlínskeho múru. Do projektu SLAWA sa zaraďujú v prekladoch do iných ako slovanských jazykov diela autorov, ktoré vzbudili vo svojich krajinách uznanie literárnej kritiky, získali si aj širší čitateľský ohlas a vyšli v rámci projektu Sto slovanských románov. Román Antona Baláža vyšiel doteraz na Slovensku v troch vydaniach, získal si čitateľskú obľubu a v roku 1997 bol aj sfilmovaný. Zatiaľ bol preložený do troch slovanských jazykov - češtiny, srbčiny a chorvátčiny a v tomto roku vyjde aj jeho preklad do bulharčiny.
Prezentácia anglického vydania románu sa za účasti autora a prekladateľa uskutočnila na londýnskom knižnom veľtrhu 12. apríla 2016 v národnom stánku Chorvátskej republiky.
Podujatie moderoval predseda Spolku chorvátskych spisovateľov Nikola Petkovič. Projekt SLAWA predstavila jeho riaditeľka Andreja Richter. Anton Baláž prečítal úryvok z románu v slovenčine a Johanthan Gresty v anglickom preklade. V rámci diskusie o románe vystúpila riaditeľka sekcie knižnej kultúry Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky Dubravka Durič Nemec a viacerí prítomní chorvátski novinári. Na podujatí sa zúčastnila aj známa prekladateľka slovenskej literatúry do angličtiny Júlia Sherwood.
Prekladateľ Tábora padlých žien Jonathan Gresty študoval anglickú literatúru na univerzite v Durhame a kreatívne písanie na Metropolitnej univerzite v Manchestri. V súčasnosti žije v Prešove, kde na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity vyučuje anglický jazyk a prekladá diela súčasných slovenských autorov do angličtiny. Medzi jeho ostatné preklady patrí aj dielo Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote.Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah