Labyrinty2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 V cykle Labyrint literatúry v Modre bola hostkou Dagmar Inšititorisová

Dňa 30. septembra  2019 sme v Modre  v Musique club galerie  mali podujatie s názvom Labyrint literatúry. Bolo to už 15. stretnutie – prezentácia najnovšej literárnej tvorby s a autorským čítaním.
 
Pozvanie v septembri prijala  spisovateľka, publicistka a pedagogička  Dagmar Inštitorisová. Uviedla svoje dielo – monografiu M. R. Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách.

Tvorivú skúsenú  autorku Dagmar Inštitorisovú modranskému publiku predstavila Ľubomíra Miháliková. D. Inštitorisová sa profesionálne zaoberá divadelnou a rozhlasovou dramatikou. Vo svojom vystúpení fundovane porozprávala o podnetoch, ktoré ju viedli k napísaniu tejto pozoruhodnej vedeckej monografie, aj o tom, ako sa v dramatickej tvorbe téma M. R. Štefánika rozmanite v medzivojnovom i povojnovom období stvárňovala, ako prechádzala dejinnými obdobiami až po súčasnosť. Sledovala v nej prejavy adorácie až po osobnejšie vnímanie témy. Autorka zaujala publikum aj tým, ako hľadala spôsoby zobrazenia M. R. Štefánika v slovenskej a českej dramatickej tvorbe – v divadle, rozhlase, v televízii i vo filme, a to od obdovia úmrtia M. R.Štefánika až po súčasnosť. V tomto oblúku poukázala na viaceré zaujímavosti i novátorstvá, ako sa napríklad Radošinské naivné divadlo brilantne vysporiadalo aj s takouto vážnou témou. Dagmar Inštitorisová publiku objasnila členenie monografie, zmienila sa o význame príspevku v závere diela, typickom pre vedecké monografie – o registri mien aj s vysvetlivkami, tiež o podrobných životopisných údajoch.

Na autorskom čítaní z knihy M. R. Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách vytúpil spevácky zbor Animatus z Pezinka pod vedením Gabriely Tichej. Zaspievali piesne myjavské a podbradlianske, a prekvapením bola pieseň Našiel som si v šírom poli, ktorej text napísal M. R. Štefánik a zhudobnl ju M. Schnieder-Trnavský. Na záver komorného podujatia bola autogramiáda.
 
Ďalšie podujatie cyklu Labyrint literatúry bude 28. októbra so spisovateľkou a prekladateľkou Evou Maliti-Fraňovou.
 
Ľubomíra Miháliková
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah