Rosa mystica - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Juraj Kuniak, Ján Kudlička: Rosa Mystica
Kordíky, Skalná ruža 2016

Popri monografii Jána Zambora o Ivanovi Kraskovi Vzlyky našej duše sme v našom klubovom živote zaznamenali ďalší výrazný tvorivý počin - spoločné dielo básnika a esejistu Juraja Kuniaka a výtvarníka Jána Kudličku. Ide už o ich druhé tematicky objavné tvorivé stretnutie inšpirované Matkou Božou. Prvým bolo dielo Lamium album z roku 2012, v ktorom rovnako dominoval motív mariánskej piety, nielen v duchovnej, ale rovnako i vo výtvarnej podobe hlboko (až hĺbinne) zakorenený v slovenskom dejinnom vedomí. A na tomto druhom básnicko-výtvarnom opuse sa okrem Juraja Kuniaka podieľali aj ďalší dvaja členovia KNS. Poetka Mila Haugová svojou esejou a Rudolf Jurolek ako redaktor knihy. A do tretice všetko dobré: Rosa mystica vyšla aj s finančným príspevkom Klubu nezávislých spisovateľov.

Prvá prezentácia knihy sa uskutočnila v máji na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci Týždňa kresťanskej kultúry. Podujatie nielen moderovala Jana Juhásová, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU, ale je rovnako autorkou rozsiahlej kritickej reflexie, ktorá bola publikovaná v druhom tohtoročnom čísle časopise Ostium. S vedomím autorky ju publikujeme v rubrike Nové knihy pod jej pôvodným názvom S gotickou madonou na čaji v pasáži. Tu uvedieme aspoň dva postrehy z eseje Mily Haugovej o jej pohľade na toto obsahovo hlboké a výtvarné krásne dielo. O výtvarníkovi: " Obrázky Jána Kudličku sú jemnou a sofistikovanou variáciou a transcedenciou témy Madona s dieťaťom". A o básnikovi: " V Snežnej madone vyvoláva nádherné obrazy prírody postavené proti nášmu zúfalstvu, symbolom neba a ľahkosti sú vtáci...".

Všetky básne sú v knihe publikované aj v poľskom, nemeckom a anglickom preklade (ten je rovnako od nášho člena Johna Minahana).

SNEŽNÁ MADONA

Nehlučná práca padajúceho snehu hromadí pokoj.
Líška má smelosť priblížiť sa, bieloba
ťa chce stratiť. Nesmieš si zúfať, moje dieťa,
medzi udalosťami musí byť niť,
tvoja tvár si ťa nájde, len nie na tom mieste,
kam pozrieť sa znamená skamenieť.
(úryvok)Foto hore : obálka knihy. Foto v strede : Juraj Kuniak a Ján Kudlička. Foto dolu : zľava Silvia Kaščáková, Juraj Kuniak, Ján Kudlička, Jana Juhásová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah