HaugovaRastlina - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Čo je to napísať báseň? Mila Haugová to vie

A opäť to potvrdila v knihe Rastlina za ohradou sna – novej zbierke básní, s ktorou sa početné, vnímavé a vďačné publikum mohlo zoznámiť 21. septembra 2017 na prezentácii v Národnej banke Slovenska v Bratislave.
Po zbierke Srna pozerajúcej na Polárku a výberu z jej poézie Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka, ktoré sme tento rok predstavili na našich klubových stretnutiach, aj do tretice sme sa presvedčili, že naša kolegyňa, inak aj tohtoročná jubilantka je popredná slovenská poetka. S touto novou zbierkou je spojená aj pre Milku ako matku spojená aj ďalšia významná udalosť – na obálke knihy je kresba jej dcéry Elvíry Haugovej!
Rastlinu za ohradou sna predstavila a diskusiu o nej viedla poetka Dana Podracká a opäť do tretice zaujímavou reflexiou o knihe sa predstavila poetka Elena Hidvéghyová-Yung.
K peknému podujatiu v reprezentačných priestoroch NBS sa vraciame aj nasledujúcou sériou fotografii.
A veršom z Haugovej zbierky Srna pozerajúca na Polárku.
„Čo je to báseň? Stavať si dovnútra ešte jedno telo?“
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah