Haugova80 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
STIGMA LÁSKY v siedmich otázkach Dany Podrackej a odpovediach Mily Haugovej

Drahá Mila,
Tvoje rozprávanie je o láske rozrastajúcej sa vo farebnosti záhrad, spätne prerastajúcich v lásku. V oboch sme nekoneční, tvoríme trojicu, ktorú možno nazvať svätou. Bez pozorovateľa niet pozorovaného. Keby nebolo záhrad, neboli by sme ich očami a kto by videl záhradu, keby nebolo lásky.
Teda, kto sme? Trojjediní  - Trojjediný, rozdrobení a zjednotení súčasne? Vieš to presne, že kto hľadá prameň, sám je prameňom, kto hľadá svetlo, už ho raz našiel.
Tak nech majú pokoj všetky Tvoje veci, pokoj radostný a plný života. Plný hojnosti, ticha, poriadku, sústredenia, odovzdania, chvenia.
Zberatelia mušlí bežiaci pobrežím nechávajú na chvíľu stopy v mokrom piesku.
Srny vo vnútrozemí zbiehajú do záhrad.
Krása a láska sa stávajú jedným.
Obraciame tváre k Polárke. Vidíme.
Alebo sme videní, milá Dana?
Mila Haugová, Dana Podracká, Miloš Železňák, vďaka Vám za sviatok umenia!
 
J. K.

V priloženej fotogalérii sa chceme podeliť o atmosféru  zo stretnutia 15. júna 2022 v Kaviarni ADRIANA pri príležitosti vzácneho jubilea poetky Mily Haugovej.
Autorky fotografií: Ľubica Suballyová a Vlasta Hochelová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah