Kassovicova_modra - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Dokonalá modrá Judity Kaššovicovej

Pod dvojjazyčným názvom Dokonalá modrá A tőkéletes kék -- rovnako dvojjazyčne ako predchádzajúce zbierky Šamorínske verše, Rok v Šamoríne, Krajina ticha a Som len kvet, vyšla deviata básnická kniha poetky a našej klubovej kolegyne Judity Kaššovicovej . Jej poézia sa v zhudobnenej podobe dostala aj na CD nosiče v produkcii hudobníka a speváka Juraja Turteva a je súčasťou jej živých autorských vystúpení v sprievode hudobníkov a spevákov.
Básne v zbierke Dokonalá modrá do maďarčiny prebásnil Elemér Tóth a vyšli s ilustráciami Márie Kovalčíkovej a v grafickom dizajne Slávky Bulíkovej tlačou Neuhmar tlačiareň 2017. Doslov k útlej zbierke krehkých lyricko-reflexívnych básní napísala Mila Haugová pod názvom Modrá ako... Tu je Haugovej hutná a výstižná definícia poetky: „ Judita Kaššovicová si pomaly a presne zaberá územie svojej vízie poézie: uzavretá otvorená: otvorená uzavretá vo svojom  (našom) svete. Zanecháva modré stopy na modrej: vznáša sa a zároveň je pevne ukotvená v starosti o veci duše...“
K doterajšej básnickej tvorbe Judity Kaššovicovej sa vrátime na našej stránke v osobitnom rozhovore.
Z jej novej zbierky publikujeme na záver veľkonočného týždňa krátku báseň venovanú I. H. a vode. Nech nás tiež osvieži tento lyrický dúšok jej „čistej vody poézie“...

Zo všetkého je
najčistejšia voda.
Či sa forme poddá
vo vločke
a či ako báseň
leje sa
a otvára žriedla v nebesách.
 
Keď raz ohňom
ktosi páli hlinu
inú chválu vode
posiela.
Ak aj všetky
spomienky sa minú
strážime si
toho anjela.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah