Svet_knih - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Na knižnom veľtrhu Svět knihy KNS zastupovala Eva Maliti Fraňová

 
Naša členka Eva Maliti Fraňová sa prednedávnom zúčastnila pražského knižného veľtrhu Svět knihy, ktorý sa konal od 23. do 26. septembra 2021. Veľtrh sa konal v náhradnom termíne, keďže pôvodný vlaňajší ročník sa kvôli pandemickej situácii nemohol uskutočniť. Prenesenie termínu na príjemné dni začiatkom

Prozaička na veľtrhu predstavila svoj román Kustódi//Arianina kniha v českom preklade poetky Boženy Správcovej pod názvom Arianina ztracená kniha (2020, vyd. Novela bohemica). V rozhovore s vydavateľom a prekladateľkou sa hovorilo o preklade knihy, o slovensko-českých vzájomných vzťahoch, Eva Maliti Fraňová sa zmienila i o svojej najnovšej tvorbe. Odznel úryvok z románu, ktorý po česky prečítala B. Správcová.

Tohtoročný veľtrh sa niesol v atmosfére dychtenia po knihách a literatúre po vyše dvojročnom „pôste“. Nad všetkým sa vznášalo fluidum francúzskej literatúry, ktorá tu vystupovala v úlohe čestného hosťa. Prezentovalo sa napríklad niekoľko diel francúzskych autorov v žánri historickej fikcie, preložených do češtiny. V súvislostiach osobitých spojení francúzskej a českej kultúry bola pozornosť venovaná životnému dielu takpovediac česko-francúzskeho spisovateľa Milana Kunderu pri príležitosti vydania biografickej knihy Milan Kundera – Život spisovatele Jeana-Dominiqua Brierra.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah