Institorisova_eseje - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 
ESEJE O BÁBKOVOM DIVADLE

V najnovšej útlej knihe s názvom Eseje o bábkovom divadle (Brno, 2018) sa Dagmar Inštitorisová venuje existenciálnym otázkam, ktoré sú späté s bábkarským umením. Práca je súborom ôsmich esejí s názvami Bábka a tajomstvá textu (polemická rozprava na tému bábka, interaktívnosť a hranice zneužitia divadelných postupov), Prečo sa bábky pri klaňačke nedržia za ruky, Bábka sa nikdy nechce meniť, Bábka sa nemusí pretvarovať, Keď sa stráca z javiska, O prvom bábkohercovi, Otvorene a Vždy iba mlčky. Autorka sa v nich zamýšľa nad podstatou fascinácie bábkou z rôznych hľadísk: intertextuálneho, antropologického, teoretického a najmä semiotického a filozofického. V každom uhle pohľadu na zmysel bábky a bábkového divadla, na ich funkciu a postavenie v hodnotovom systéme divákov autorka kladie rad závažných otázok a ponúka nielen odpovede na ne, ale aj ich paradigmatické východiská.
 
V jednotlivých podtémach sa v esejach venuje tiež vzťahu detských či dospelých divákov k bábke, postaveniu bábkového divadla v systéme ostatných divadelných druhov a hraniciam, ktoré limitujú „odhalenie“ tajomstva mágie bábok.
 
Osobitnú líniu úvah tvorí téma prepojenia bábky s bežným životom budúcich divákov a otázky revitalizácie divadla prostredníctvom nej.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah