Klubjun2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Veľmi bohatý program a vzácne návštevy

V stredu 27. júna 2018 sme sa opätovne stretli v Študovni Mestskej knižnice v Bratislave. Program bol naplnený nielen plánovanými diskusiami nad knihami – prózou Rudolfa Juroleka Pán Ó a prózou Jána Milčáka Rezbár, ale aj tým, že sme ukončovali Výročnou správou za rok 2017 a diskutovali o aktuálnych problémoch KNS. Na stretnutie však zavítali aj naši vzácni kolegovia – Ivan Čičmanec, ktorý sa aj aktívne zapojil do diskusie nad knihou Rudolfa Juroleka, Rudolf Dobiáš a Anton Baláž.
 
Diskusia o knihe Pán Ó bola iná v tom, že sa rozvinula aj okolo veľmi podnetného príspevku našej novej členky Jany Juhásovej, ktorá sa referátom o nej prvýkrát predstavila pred členmi KNS. O svojej knihe veľa zaujímavého povedal R. Jurolek. Nikto by napríklad nepredpokladal, že pomerne útla kniha je výsledkom päťročného písania a nekompromisného škrtania pôvodne 350 stranového rukopisu. Knihu aj na stretnutí venoval vydavateľovi a nášmu ďalšiemu vzácnemu členovi Olegovi Pastierovi, ktorý nás prednedávnom opustil.
 
O knihe J. Milčáka Rezbár referoval Ján Beňo, zameral sa na spôsob zobrazenia životopisných faktov majstra Pavla z Levoče, o ktorej próza je.
 
(D. I.)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah