100romanov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Sto slovanských románov a Tábor padlých žien

V prezentačných priestoroch Univerzitnej knižnice na Klariskej ulici v Bratislave v podvečer stredu 7. septembra 2016 predstavila riaditeľka Fóra slovanských kultúr Andreja Rihter významný a úspešný knižný prekladový projekt Sto slovanských románov ( počas jeho viac ako desaťročnej existencie vyšlo v prekladoch do jednotlivých slovanských jazykov viac ako 50 diel) a zároveň priblížila aj činnosť ich organizácie. Úvodné slovo k jej informačne bohatému vystúpeniu mala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Súčasťou podujatia, ktoré moderoval Michal Hovorecký bolo aj prezentácia anglického vydania románu Tábor padlých žien. Zúčastnil sa aj autor románu Anton Baláž a prekladateľ Jonathan Gresty. Na prezentácii sa okrem početného publika zúčastnili aj viacerí členovia nášho Klubu nezávislých spisovateľov.

Podľa riaditeľky FSK A. Rihter je jeho činnosť zameraná na nadväzovanie kultúrnych stykov medzi krajinami, v ktorých sa hovorí slovanskými jazykmi. Ide o kultúru v najširšom slova zmysle, pokrývajúcu aj oblasť vzdelávania a vedy. Ďalšou úlohou a strategickým cieľom FSK je predstaviť slovanské kultúry svetu a nájsť mu miesto primerané jeho skutočnému významu a výraznému vkladu do fondu európskej kultúry po germanofónnych, frankofónnych a anglofónnych kultúr. Popri projekte 100 slovanských románov realizuje FSK aj projekt SLAWA, ťažiskom ktorého sú preklady diel slovanských autorov do "veľkých" jazykov, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, portugalčiny či taliančiny. Do tohto projektu sú zaraďované romány autorov, ktoré vznikli po páde berlínskeho múru a zaznamenali v krajinách, v ktorých vznikli výrazný čitateľský ohlas a priaznivé kritické prijatie. V tomto roku v rámci tohto projektu vyšiel anglický preklad románu Antona Baláža Tábor padlých žien. Román v predchádzajúcich rokoch už vyšiel v preklade do srbčiny, chorváčtiny a tento rok aj v preklade do bulharčiny.

Vo štvrtok 8. septembra dopoludnia prijal predstaviteľky Fóra slovanských kultúr aj minister kultúry Marek Maďarič. Výsledkom bohatej diskusie bolo nielen potvrdenie záujmu slovenskej strany (prostredníctvom podporného prekladového projektu Literárneho informačného centra SLOLIA) pokračovať v spolupráci na oboch prekladových projektoch, ale vzišiel z nej aj návrh ministra Mareka Maďariča zapojiť do spolupráce i Vyšehradský fond.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah