Kassovicova1 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky II

Predstaviť súčasnú pôvodnú literárnu tvorbu v mestách južného Slovenska: 22. 9. 2015 - Želiezovce, 23. 9. 2015 - Rožňava, 24. 9. 2015 - Rimavská Sobota a 25. 9. 2015 - Lučenec bol cieľ už druhého ročníka literárno-hudobného podujatia Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky . So svojou tvorbou sa predstavili autorky a autori Rút Lichnerová, Judita Kaššovicová, Tomáš Železník Straka, Miroslav Brück a Hana Košková. Podujatia sprevádzal "bluesom" zhudobnenej poézie Juraj Turtev. Realizácia podujatí sa uskutočnila s podporou Ministerstva kultúry SR.
Zámerom a cieľom podujatí bolo priblíženie súčasnej slovenskej literárnej tvorby čitateľom prostredníctvom jej autorov. Nadviazali sme na úspešný prvý ročník z roku 2007, ktorý sme realizovali na východnom Slovensku. Teraz sme sa zamerali na mestá južného Slovenska, ktoré nie sú "vychytanými" centrami kultúrneho diania. Vôľa priniesť a rozprúdiť živého ducha súčasnej slovenskej tvorby aj do oblastí, ktoré nie sú na mape kultúrnych podujatí v priamom záujme priniesla úspešnú realizáciu tohto cieľa.
V rámci projektu sa uskutočnilo 8 podujatí - v Želiezovciach, v spolupráci s Mestskou knižnicou sa podujatia konali v priestoroch Gymnázia a Mestského kultúrneho strediska, ďalšie podujatia sa uskutočnili v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, v Mestskej galérie v Rimavskej Sobote a v Novohradskej galérie v Lučenci. Boli to vždy dve podujatia denne - dopoludnia pre školy a popoludní pre verejnosť.
Priestory a zázemie nám poskytli spolupracujúce inštitúcie v ich vlastnej réžii.
Podujatia boli propagované cez sociálne siete, databázy spolupracujúcich inštitúcií a v miestnych printových a internetových médiách. Celkový počet návštevníkov presiahol 350 osôb. Dopoludnia sme sa predstavili žiakom základných a stredných škôl, v popoludňajších či podvečerných hodinách širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru a jej tvorcov.
Prežili sme na južnom Slovensku tri slnečné a jeden krásne daždivý deň s milými a príjemnými ľuďmi, s pozorne načúvajúcimi žiakmi a študentmi a vnímavým dospelým publikom, s ústretovým personálom regionálnych kultúrnych inštitúcií, v pohostinných priestoroch knižníc a galérii. Tieto spoločné chvíle sa niesli v tvorivom duchu, vzájomnom spoznávaní sa a priateľskej komunikácii.
Bola to pre nás tak nezabudnuteľná "Litera Túra" . Radi sa k nej vraciame aj niekoľkými fotografiami.
Judita Kaššovicová

Fotografie :
Mestská galéria Rimavská Sobota - Judita Kaššovicová a Rút Lichnerová
Mestská galéria Rimavská Sobota - Rút Lichnerová
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, sprava Tomáš Straka, Rút Lichnerová, Judita Kaššovicová, Juraj Turtev
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah