Balaz_TN - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Povedz slovo čisté v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci projektu Predstavujeme literárne osobnosti Trenčianskeho kraja zorganizovala 8. novembra 2017 besedu s prozaikom, scenáristom, publicistom a autorom kníh literatúru faktu Antonom Balážom.

Na besedu s autorom, rodákom z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorý v súčasnosti žije v kopaničiarskej obci Hrašné, sme pozvali žiakov Dopravnej akadémie v Trenčíne. Sú to študenti zapojení do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Do tejto pomyselnej či symbolickej literárnej záložky im teraz pribudol popredný slovenský spisovateľ, autor početných románov, filmových a televíznych scenárov, diel literatúry faktu o povojnových osudoch slovenskej židovskej komunity i spoluautor pamäti Michala Kováča Môj príbeh občana a prezidenta. Moderátorka podujatia Mgr. Nora Hlubinová k autorovej tvorivej biografii ešte pridala aj početné preklady jeho diel, predovšetkým románu Tábor padlých žien (ktorého anglický preklad Anton Baláž koncom septembra prezentoval pred publikom v Bruseli) či novely Krajina zabudnutia, ktorá vyšla v prekladoch do maďarčiny a hebrejčiny.
Ťažiskom besedy s takmer štyridsiatkou študentov bol nový román Anton Baláža Povedz slovo čisté – príbeh ostatných rokov života známej osobnosti medzivojnového literárneho života na Slovensku, básnika, literárneho vedca a kritika, tajomníka Matice slovenskej a redaktora obnovených Slovenských pohľadov Štefana Krčméryho. Dejiskom príbehu je Psychiatrická liečebňa v Pezinku, kde Štefan Krčméry, viac ako dve desaťročia zápasiaci s duševnou chorobou, žil od roku 1949 do konca života vo februári 1955. Aj tu neúnavne pokračoval vo svojej tvorbe a texty, ktoré tu v tých rokoch vznikli, tvoria prílohu románu. Jeho dej má ale mnoho ďalších línií, zámerom autora bolo predstaviť ťažké a rozporuplné päťdesiate roky uplynulého storočia, kde popri známych literárnych osobnostiach D. Tatarkovi, A. Plávkovi, A. Matuškovi vstupovala na literárnu scénu mladá literárna a kritická generácia, nepopísaná a nezdeformovala predchádzajúcim obdobím, generácie ktorá, rovnako ako Štefan Krčméry, chcela prispieť do nášho literárneho vývinu i spoločenského života svojim „slovom čistým“. Keď sa redaktorka regionálnej televízie TV Považie po skončení besedy autora opýtala prečo zvolil pre román práve takýto názov, odpovedal jej, že v čase, keď sme konfrontovaní s toľkými „nečistými“, nenávistnými, lživými slovami, výrazmi a obrazmi, chcel poukázať na potrebu vnášania čistoty nielen do našich slov, ale aj do našich myslí – tak ako to robí dobrá a hodnotná literatúra.
Počas prípravy na písanie románu Povedz slovo čisté jeho autor často navštevoval našu Verejnú knižnicu Michala Rešetku, keďže máme v časopiseckom fonde k dispozícii všetky ročníky krčméryovských Slovenských pohľadov i šesťzväzkové vydanie výberu z Krčméryho diela, ktoré začalo vychádzať na začiatku päťdesiatych rokov a dnes je už väčšinou vo svojej komplexnosti nedostupné. V dokumentárnej prílohe románu Anton Baláž preto našej knižnici vyjadril v tomto zmysle aj poďakovanie za pomoc pri vzniku svojho nového diela.
Spoluorganizátorom besedy bol Klub nezávislých spisovateľov a z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia.
(sf)                                                                                                            
Foto Peter Martinák
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah