Jurik Dubcek - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
O politikovi, ktorý prekročil aj horizont 20. storočia

Prezentácia románu Ľuboša Juríka o posledných dňoch života Alexandra Dubčeka Rok dlhší ako storočie sa uskutočnila 14. apríla 2016 v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre. Podujatie zorganizoval Literárny klub Janka Jesenského v spolupráci s Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr FŠS UKF za účasti autora a Dubčekovho syna, bývalého diplomata Milana Dubčeka. V úvodnom slove prof. Tibor Žilka predstavil Juríkovu tvorbu zameranú na žáner literatúry faktu a jeho originálny spôsob priblíženia Dubčekovho života a jeho účinkovanie na československej i európskej politickej scéne (najmä v kľúčovom roku jeho života, od ktorého sa odvíja aj názov románu) formou rozhovorov Alexandra Dubčeka s fiktívnou postavou primára oddelenia v pražskej nemocnici Na Homolce, kde po tragickej havárii 1. septembra 1991 prežil posledné týždne života.
Ľuboš Jurík vo svojom príhovore zdôraznil, že hoci je príbeh románu fiktívny (podobne ako to urobil v dramatickej rekonštrukcii života V. Clementisa v knihe Smrť ministra) opiera sa o reálne, bohaté a overiteľné fakty a udalosti spojené s Dubčekovým životom, zároveň mu umožnil využitím formy vnútorného monológu presvedčivo postihnúť aj hlbšie motívy jeho konania v kľúčových okamihoch jeho rozhodovania, ktoré mali často určujúci vplyv na to, čo sa natrvalo zapísalo do politických dejín Európy ako Pražská jar 1968.
Úryvky z vybraných častí románu prečítal herec DAB Roman Poliačik a hudobnú časť podujatia spestrila klasická gitara Adama Svitača.
V úspešnom literárnom podujatí sa popri Ľubošovi Juríkovi predstavil aj Ľubomír Olach so svojim románom Politik o politickom zákulisí zbrojárskej lobby a vplyvom oligarchov na rozhodovanie poslancov parlamentu.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah