Mihalikova_Kadlecik - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Ivana Kadlečíka v Modre

Podujatie sa konalo 8. apríla o 17.30 hod. v Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Zhodou okolností sa v tento deň konalo aj divadelné predstavenie o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre. Ochotníci z Prešova  uviedli hru o prešovských jatkách pod názvom Krvavý trón, a už o 17.30 sa záujemcovia o podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi pobrali do múzea.
Navyše, aj v Bratislave v Klariskách sa konal od 15.00 hod. spomienkový program  venovaný Ivanovi Kadlečíkovi. Bratislavský program mal trocha inú náplň, jeho súčasťou bol organový koncert, keďže Ivan Kadlečík sa venoval aj hre na organ a bol veľkým obdivovateľom diel Johanna Sebastiana Bacha. O živote a diele tam porozprával prítomným znalec jeho diela Pavel Matejovič. A  organizátorom modranského podujatia sa podaril zdanlivo nemožný kúsok. Najvýznamnejší účastníci bratislavského podujatia po jeho ukončení sadli do áut a presunuli sa na kadlečíkovské podujatie do Modry. Tak sme mohli privítať syna  spisovateľa Ivana Kadlečíka, Ivana Kadlečíka s manželkou, dcéru spisovateľa Zuzanu, vydavateľa spisovateľovho diela  Kolomana Kertésza Bagalu a monografistu diela I. Kadlečíka Pavla Matejoviča.
 
Čas do 18.00 hod.,  keď prišli hostia z Bratislavy, sme vyplnili premietaním videozáznamu z návštevy u Ivana Kadlečíka v Pukanci, ktorý nakrútil a prítomným predstavil Jozef  Šimeček. Rozprúdila sa aj diskusia. Pán Karol Erdelský si zaspomínal na časy v modranskom sirotinci, na sestru spisovateľovho otca, farára Bohumila Kadlečíka, ktorá prišla o život v roku 1945 pri oslobodení Modry.

Po príchode hostí sa začal pripravený program. Ľubomíra Miháliková, ktorá podujatie organizovala a viedla, privítala prítomných. Nasledovalo čítanie listu z Nórska od Ivana Čičmanca. priateľa I. Kadlečíka. List prečítal Jozef Mihálik, ukážky z diel I. Kadlečíka Hororskop a Lístoky uviedli Eva Oslíková, ev. farárka a Ľubomíra Miháliková. Hudobné vstupy – diela klasickej hudby – zahrali pani učiteľka Katarína Pokojná a žiačky ZUŠ Michaela Pokojná a Michaela Tóthová. O živote a diele Ivana Kadlečíka porozprával literány vedec Pavel Matejovič. Napokon sa prítomným prihovoril Koloman Kertész Bagala, ktorý už vyše dvadsať rokov vydáva Kadlečíkove diela.
Podujatie uzatvorila Ľubomíra Miháliková, ktorá poďakovala predovšetkým Múzeu Ľ. Štúra za poskytnutie priestorov,  Ev. a. v. cirkevnému zboru v Modre za pomoc pri organizovaní podujatia, Bohušovi Javorovi za poskytnutie a obsluhu technického zariadenia, Jozefovi Šimečkovi za organizovanie premietania. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí si prišli zaspomínať na modranského rodáka, vynikajúceho spisovateľa, majstra slovenčiny a krásnej literatúry Ivana Kadlečíka.
 
„Myslím si, že netreba čakať na okrúhle výročia. K spomienkam, k literatúre našich rodákov si treba nájsť čas a priestor aj častejšie. Je mojou túžbou, usporiadať opäť o rok čítanie z diel Ivana Kadlečíka či v sirotinci, v kostole, alebo v Múzeu Ľudovíta Štúra, uvedomiť si, koho sme medzi sebou mali.  Veď napokon v roku 2013 Ivan Kadlečík dostal uznanie Čestný občan mesta Modry. I keď mu zdravotný stav v tom čase už nedovolil prísť do Modry osobne, menovanie prebrala jeho dcéra. Žiaľ, o rok neskôr sme sa s Ivanom Kadlečíkom už navždy rozlúčili. Ostáva nám predsavzatie, ktoré sme už vyslovili vyššie, pripomínať si jeho osobnosť i jeho myšlienky, ktoré s nami ostali v jeho dielach.“
Text: Ľubomíra Miháliková
Fotografie: Ján Oslík
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah