Kamenec Cena - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy pre Ivana Kamenca

Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky udelil prezident Andrej Kiska štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Bol medzi nimi aj náš klubový kolega, popredný slovenský historik Ivan Kamenec.
Knihy, odborné štúdie, eseje a početné publicistické texty Ivana Kamenca o našich novodobých dejinách patria do základného fondu pri poznávaní našej národnej histórie. Absolvoval štúdium histórie a dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval v archívnom a muzeálnom výskume a od roku 1969 trvale vedecky pôsobí v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Ťažiskom jeho odborného záujmu, rovnako ako u Ľubomíra Liptáka, Milana Zemka či Dušana Kováča  je výskum a interpretácia moderných dejín Slovenska v 20. storočí. Ivan Kamenec ale osobitnú pozornosť sústredil predovšetkým na obdobie vojnového slovenského štátu a jeho kľúčových osobností, s činnosťou ktorých je spojený aj tragický osud slovenskej židovskej komunity v tomto období. Už koncom šesťdesiatych rokov, v krátkom období politického uvoľnenia vznikli jeho prvé odborné štúdie na tému Židovská otázka v politike ľudáckej vlády na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktoré však nemohli byť publikované v knižnej podobe. Časti z nich vyšli len v zahraničných odborných časopisoch a na Slovensku vyšli až po dvadsiatich rokoch – roku 1991 pod názvom Po stopách tragédie. Táto rozsiahla monografia je doteraz najúplnejším odborným, na rozsiahlom archívnom výskume založeným dielom osvetľujúcim holokaust slovenských Židov v období druhej svetovej vojny. Tienistými stránkami vojnovej Slovenskej republiky sa zaoberajú aj jeho ďalšie monografické práce, publikované v priebehu deväťdesiatych rokov: Slovenský štát, Vatikán a Slovenská republika 1939-1945 a Tragédia politika, kňaza a človeka – Dr. Jozef Tiso. V roku 2000 vyšiel pod názvom Hľadanie a blúdenie v dejinách rozsiahly výber z jeho odborného a publicistického diela. Pre poznanie našich moderných dejín má rovnakú poznávaciu hodnotu ako dielo jeho generačného druha Ľubomíra Liptáka Slovensko v 20. storočí. Štúdie a články Fenomén strachu (len v našich?) v moderných dejinách, Historické paralely či historické (ne)poučenia či Stereotypy v slovenských dejinách a v slovenskej historiografii pôsobia stále rovnako aktuálne ako v čase ich vzniku a prinášajú trvalé poznanie aj budúcim generáciám.
 
Ako člen nášho Klubu nezávislých predstaviteľov sa ako historik v októbri 2016 predstavil jedným z kľúčových referátov na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2016  v Nitre pod názvom Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte.  

K získaniu vysokého štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy  Ivanovi Kamencovi  srdečne blahoželáme.    

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah