Batorova_mak1 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Reflexie Márie Bátorovej
 
Televízna podoba Hronského románu Jozef Mak, ktorú vysielala RTVS 1. januára 2022, dala širokému diváckemu okruhu možnosť konfrontoval toto dielo nášho povinného, neskôr odporúčaného maturitného čítania s jeho dramatickým vizuálnym stvárnením a pre mnohých divákov aj nové začítanie sa do románu nášho literárneho klasika. Pre literárnu vedkyňa Máriu Bátorovú, autorku monografie Jozef Cíger Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre to bol podnet priblížiť v texte Televízna podoba Jozefa Maka – aj ako podnet na návrat k jeho dielu širšie tvorivé i literárnohistorické súvislosti jeho vzniku a jeho zaradenie (spolu s románom Andreas Búr ) do kontextu medzivojnovej európskej románovej tvorby.   
 
Divadelnú podobu osudu známeho švédskeho filmového režiséra dal režisér Roman Polák v inscenácii na javisku činohry SND v Bratislave ešte v júni roku 2021 pod názvom Scény zo života (Ingmara Bergmana). Pod rovnomenným názvom prinášame aj Bátorovej pohľad na túto inscenáciu. Nie náhodou ju dáva do súvislostí, v akých priniesol svoj pohľad na túto osobnosť svetovej filmovej a divadelnej kultúry náš nezabudnuteľný kolega Július Vanovič v monografii Za kulisami života (Existenciály Ingmara Bergmana).
 
A do tretice je to premýšľavá a nanajvýš aktuálna úvaha Globalizácia a svojskosť. Všetky  tri texty pod spoločným názvom Reflexie Márie Bátorovej nájdete v rubrike Kritické reflexie. Môžu slúžiť aj ako výzva ostatným klubovým kolegom ponúknuť na našu stránku svoju publicistické či kritické texty a úvahy, hoci publikované v iných médiách, s ktorými by sme sa aj my ostatní radi oboznámili.     


Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah