Groch_naivita - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Erik Jakub Groch: Druhá naivita

Erik Jakub Groch je výrazný predstaviteľ slovenskej ponovembrovej lyriky; na prelome milénií invenčne ovplyvnil najmä formovanie modernej spirituálnej výpovede. Jeho zbierka Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy (2005) bola v ankete PLAV-u (Platforma pre literatúru a výskum) Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) vyhodnotená ako jedno z kľúčových diel tohto obdobia. Neprvoplánovo upriamuje pozornosť na javy ako elementárnosť, blízkosť, obnažovanie, rozjasňovanie či odovzdanosť. Prenikavou básnickou dikciou komunikuje napätie medzi jednoduchým a zložitým, bezprostredným a reflekktovaným v skúsenosti i v jazyku.
 
Druhé vydanie, ktoré má ambíciu osloviť novú generáciu čitateľov, prešlo prísnoou autorovou redakciou.
 
Kniha vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža akko 26. zväzok edície Poézia a nájdete ju vo všetkých kamenných aj internetových kníhkupectvách.
 
Jana Juhásová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah