MokosCitanie - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
ČÍTANIE V MYSLI a osobné spomienky na básnika a bábkara Jozefa Mokoša

V utorok 6. júna 2017 v príjemnom prostredí Študovne Starého divadla Karola Spišáka v Nitre sa pred účastníkmi medzinárodného bábkarského festivalu STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS uskutočnila prezentácia kolektívnej monografie ČÍTANIE V MYSLI BÁBKARA A BÁSNIKA (JOZEFA MOKOŠA).
 
O svojich príspevkoch v knihe hovorili Dagmar Inštitorisová, hlavná autorka nielen knihy, ale aj projektu podporeného Fondom pre umenie, Barbora Krajč Zamišková a Matúš Mikšík. Festivalové publikum sa tak mohlo priamo oboznámiť s dramatickou tvorbou pre film, rozhlas, televíziu a divadlo jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a bábkarov, taktiež s jeho pedagogickým pôsobením na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave a básnickou tvorbou pre detského a dospelého diváka.
 
Rozprávanie každého z autorov sa opieralo aj o spomienky na spoluprácu s J. Mokošom, osobné stretnutia s ním či skúsenosti s reflexiou jeho tvorby či už u študentov alebo bežných divákov. Predstavovanie knihy bolo spojené s ukážkami z básnickej i dramatickej tvorby J. Mokoša. Osobnosť J. Mokoša je spätá i so Starým divadlom K. Spišáka, v ktorom bolo naštudovaných viacero jeho dramatických textov pre bábkové divadla a na niekoľkých inscenáciách sa podieľal aj dramaturgicky či režijne.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah