Levoca - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Mapy z Levoče           

Traja autori Klubu nezávislých spisovateľov, laureáti Ceny a Prémie KNS 2020, ktoré budú v septembri slávnostne odovzdané, mali svoju autorskú predpremiéru v rámci projektu Labyrinty literatúry 29. júna 2021 v Levoči.  Podujatie sa konalo vďaka vynikajúcej spolupráci s Knižnicou Jána Henkela v Levoči pod vedením pani Janky Dolanskej.
 
Moderátorkou večera bola Jana Juhásová, ktorá ako literárna vedkyňa a súčasne členka poroty odborne a so záujmom predstavila Jána Zambora a jeho dielo Samo Bohdan Hroboň -Prosbopej slovenského chorľavca, žobráka - V interpretáciách Jána Zambora, Madeline Vadkerty a jej knihu poviedok Slovutný pán prezident a Danu Podrackú a jej poetickú prózu Strážca zadných dvier.
V príjemnom prostredí Galérie mesta Levoča vo veľkorysom časovom rozpätí  odpovedali autori na Juhásovej otázky v širokých a súčasne veľmi konkrétnych súvislostiach. Akoby vytvárali neviditeľnú niť, spojivo, ktorého body je možné pospájať, určiť v ňom súradnice, či nasmerovať vektory tak, aby si každý z nás vytvoril vlastnú mapu zážitkov.  O tom, že veľmi silných, presviedčali aj otázky z publika.
Pre tých z nás, ktorí sa v Spišskej Novej Vsi napoludnie zúčastnili predpremiéry hry Štúr našich klubových členov - autora Karola Horáka, čerstvo okrídleného krištáľovým krídlom, v réžii umeleckého šéfa divadla Michala Babiaka, bola táto zážitková niť ešte dlhšia a bohatšia. V intímnom priestore štúdia Spišského divadla traja herci v zámernom balanse medzi celkom aktuálnou prítomnosťou predpremiéry a historickým príbehom Štúrovho života vytvorili ilúziu prelínajúceho sa času a dejov. S otázkou, či je možné zachytiť ľudský príbeh lineárne?

Jeden z mojich bodov zážitkovej nite -  Anička Jurkovičová Hurbanová zháša na striebornom svietniku sviece jednu po druhej a súčasne vyslovuje mená svojich detí, ich vek a dôvod ich smrti. Do toho spieva Hurban slová poslednej slohy evanjelickej hymny Hrad prepevný - "Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom; nebesá nám zostanú!"

Keď potom nadviazal  literárny večer samovoľne na hlboké princípy v nás, moja mapa bola popísaná ako jedna z podôb, keď sa prejavuje Boh, ktorý sám je užasnutý prostredníctvom svojho stvorenstva nad dobrom aj zlom v nekonečných manifestáciách Samého Seba.
Pridám ešte jeden bod na zážitkovej mape z Levoče - Prazáklad všetkého, manifestovaný v čistej forme, To, žiariace ako oltár Majstra Pavla za zvukov organu pod klenbami katedrály. Návrat k vlastnej podstate. Svetlo rána, samo prevtelené do všetkého. A potom šíre lúky okolo poľnej cesty k Mariánskej hore. V záplave slnka, v nekonečnom šume trávy...

Vďaka všetkým!
Text: Judita Kaššovicová
Foto: Judita Kaššovicová, Marián Milčák, Spišské divadlo
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah