Haugova CantiAmore - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Mila Haugová: canti... amore
Bratislava, Artforum 2015

Mila Haugová, zrejme najplodnejšia a najprekladanejšia súčasná slovenská poetka sa v roku 2014 predstavila esejistickou knihou Písať ako dýchať, o ktorej literárna kritička Etela Farkašová napísala, že je to "opus, ktorý nesie nezameniteľné črty rukopisu autorky, možno ju vnímať ako alternatívnu podobu autorkinej literárnej sebareflexie, dômyselnú variáciu na jej predchádzajúce autobiografické prózy - s dôrazom na vybrané okamihy literárnej biografie." Po tejto mnohovrstvovej prozaickej výpovedi o procese svojej tvorby, prišla koncom roka 2015 Mila Haugová s novou básnickou zbierkou canti...amore. Vydavateľ ju približuje čitateľovi ako formu pozvania do poetického sveta autorky, ako "možnosť nahliadnuť do mágie mikrokozmu."
Zbierku predstavíme na niektorom z budúcich klubových stretnutí.

archív: písmo napodobňuje jazvy
láva sneh ruža dych žijúceho
nepriepustná sieť jarného dažďa
ó stratené všetko: zúžené brány zrkadlá podchody
jemné strieborné krídla lietadla s otvorenými dverami
klesanie a miznutie vysokých oblakov
sedím pri okne a dívam sa na Benátsky záliv
ozve sa pokojný mužský hlas a povie čo sa deje:
v pilotnej kabíne prevezme niekto celú zodpovednosť
vidíme vchod aj stred hlbokú šachtu neba
myslím na to komu som ublížila a čo bude keď:
vtedy som to nezapísala a teraz sa už presne nepamätám
(báseň pre pilota linky Venezia - Vienna, 25. máj 2015 o 19:15)

(Zo zbierky canti...amore)


Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah