klub9_2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Výročné ceny KNS, aj jubileum nášho vzácneho člena Rudolfa Dobiáša
 
Súčasťou septembrového stretnutia bolo okrem odovzdania výročnej ceny KNS aj vyzdvihnutie nášho vzácneho člena – básnika a dramatika Rudolfa Dobiáša. Kyticku kvetov a gratulácie pripomenuli jeho nedávne jubileum – 85. výročie narodenia. Laudácio predniesol Antol Baláž a stisky rúk a bozky mu venovali všetci priatelia z KNS. (Text laudácia publikujeme v rubrike Jubilanti).
 
Výročné ocenenie kníh členov Klubu nezávislých spisovateľov sme odovzdali na prvom stretnutí po letných prázdninách – v stredu 18. septembra 2019 v živej kaviarenskej atmosfére bratislavskej Café Grémium.
Porota v zložení Anton Baláž, Ladislav Šimon a Tibor Žilka vyberala z 21 titulov kníh, ktoré vyšli v roku 2018 členom KNS (ich zoznam je nižšie).
Výber z minuloročnej „žatvy“ bol ťažký a cenu či prémiu by si boli určite zaslúžili aj ďalší autori. Porota  zvažovala okrem literárnej kvality textov aj literárne, kultúrne a spoločenské kontexty,  ktoré sú pre tie alebo oné texty dôležité. Na poradí sa zhodla jednomyseľne:
 
CENU KLUBU NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĽOV ZA ROK 2018 sa rozhodli udeliť
Jánovi Zamborovi za knihu Stavebnosť básne.

Tri PRÉMIE  KLUBU NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĽOV ZA ROK 2018 získali:
Mariana Čengel-Solčanská za knihu Generál,
Denisa Fulmeková za knihu Doktor Mráz,
Marián Milčák za knihu Teserakt.
 
Porota vyberala na ocenenie z týchto autorských kreácií:
 
Mária Bátorová: Už; Renata Bojničanová: Kolovrat; Miroslav Demák: Láskovičky; Miroslav Demák: Zodiak; Mila Haugová: Z prachu; Mila Haugová: Archívy priestorov; Dagmar Inštitorisová: Eseje o bábkovom divadle; Dagmar Inštitorisová: Labyrinty Karola Horáka; Jana Juhásová: Litanická forma od avantgardy po súčasnosť; Eva Maliti Fraňová: Andrej Belyj (Celistvosť v mnohosti); Erik Ondrejička: Krajina diamantov;;Dana Podracká: Paternoster; Dalimír Stano: Očistec / Pugatorio; Juraj Šebesta: Hévíz 2090 (Láska kedysi a dnes); Zvonko Taneski : Šesť slovenských básnikov; Zvonko Taneski: Slavistički sintezi; Anton Uherík: Ľudský génius a civilizácia.
 
V prajnej priateľskej atmosfére klubového stretnutia laudácie na ocenených predniesli: Ladislav Šimon (Ján Zambor, Marián Milčák); Tibor Žilka (Mariana Čengel-Solčanská, Denisa Fulmeová).
(Fotografie: Ľubica Suballyová)
 
LAUDÁCIÁ NA OCENENÝCH Cenou KNS a Prémiou KNS
Ján ZAMBOR: STAVEBNOSŤ BÁSNE
K početným gratuláciám a komplimentom, ktoré na adresu Jána Zambora odzneli pri príležitosti jeho sedemdesiatky, prichádza so svojou troškou do mlyna aj náš Klub nezávislých spisovateľov, keď mu udeľuje svoju cenu za rok 2018.
Cena sa týka jeho najnovšej literárnovednej publikácie Stavebnosť básne, presnejšie povedané, jej mimoriadnej kvality a pozoruhodného prínosu do myslenia o umeleckej literatúre, ktoré je vlastne myslením o živote.
Pri tejto príležitosti som si knihu, ako sa patrí, celú prečítal, a tak mi dovoľte, aby som sa vám zdôveril s niekoľkými dojmami z tohto čitateľského zážitku...

Vystúpenie Jána Zambora pri preberaní ceny KNS za knihu Stavebnosť básne
Moja kniha Stavebnosť básne nie je recyklovaním už dosiahnutého. O zmáhanie nových priestorov sa usilujem v každej oblasti svojho literárneho písania. Vnímam sa – dúfam, že to nie je subjektívny pocit – ako ten, čo stále hľadá, otvára sa novým možnostiam, prirodzene, aj za cenu rizika. Už samo hľadanie znamená nerezignovanie, rátanie s novými cestami i zmyslom. Aby sa mi správne rozumelo, vnímam sa ako ten, čo sa stále pokúša.
Písanie o poézii chápem ako súčasť svojej básnickej dielne. Neberiem ho však ako laboratórne, stále ma zaujíma, čím žije človek, aká je situácia človeka a sveta, aký je vzťah človeka k univerzu. Pritom to nie je v rozpore s mojím reflektovaním poézie ako umenia...

MARIAN MILČÁK: TESERAKT
Jedna z troch tohoročných prémií sa udeľuje básnickej zbierke Teserakt od Mariána Milčáka.  
Autor v nej ponúka svoj jedinečný poetický kozmos spočívajúci na celkom súčasných entitách nášho života, ale nie je to kópia skutočnosti. Je to model presahujúci každodenné dianie a usilujúci sa o zachytenie podstaty ktorá nie je efemérna ani utilitárna. „Kozmos“ ako taký je večný a to, čím žijeme, je iba epizódou v kozmických súvislostiach. Milčák si vytvára „poetickú kozmogóniu“ a v nej sa suverénne pohybuje pomocou svojho poetického myslenia. Geometrickým symbolom (či obrazom) tohto sveta je mnohostenná hyperkocka, ktorá sa využíva k rôznym účelom (napríklad aj ako zbraň). Pre Milčáka je to však predovšetkým priestor, v ktorom sa pohybuje súčasný človek...

Mariana Čengel Solčanská: Generál Milan Rastislav Štefánik
PhDr. Mgr. Art Mariana Čengel Solčanská, PhD. je predovšetkým režisérka, scenáristka, ale zároveň aj autorka románov. Jej literárna tvorba však vždy súvisí aj s nakrúcaním filmov, lebo autorkine romány doteraz vždy boli základom scenárov, hoci práve román Generál Milan Rastislav Štefánik nie je zatiaľ sfilmovaný. Mariana Čengel Solčanská je však aj ako scenáristka spisovateľkou, lebo scenár je aj literárnym žánrom. Treba však hneď dodať, že vrcholom jej doterajšej literárnej tvorby je práve román pod názvom Generál Milan Rastislav Štefánik (ďalej iba Generál).
Mariana Čengel Solčanská študovala v rokoch 2003 – 2008 filmovú a televíznu réžiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už v tom čase jej študentský film Monštrancia získal striebornú medailu (UNICA 2006 KOREA, svetová organizácia filmových a video tvorcov pod UNESCO)...

Denisa Fulmeková: Doktor Mráz
Na úvod ku krátkej interpretácii románu Denisy Fulmekovej Doktor Mráz sa žiada pripomenúť, ako hodnotí Hannah Arendtová riešenie židovskej otázky na Slovensku. Podľa nej „riešením“ v chápaní Slovákov bolo vyhnanie Židov a zabratie ich majetku, no nie ich systematické vyvražďovanie, hoci ani oni nenamietali nič oproti občasnému vyvražďovaniu. Podľa nej najväčším „hriechom“ Židov nebolo to, že patrili k cudzej „rase“, ale že boli bohatí. Podľa západného štandardu však Židia na Slovensku až takí bohatí neboli
Hannah Arendtová ako prvá hovorí o banalite zla. Postupné prebudenie zla u človeka treba chápať ako istý proces, ktoré môže slúžiť na obohacovanie jednotlivca, alebo...
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah